Wymiana dokumentów ratyfikacyjnych Konwencji między Rzecząpospolitą Polską a Królestwem Rumunji, dotyczącej eksploatacji linij regularnej komunikacji powietrznej, podpisanej w Warszawie dnia 9 maja 1930 r.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1930.93.726

| Akt jednorazowy
Wersja od: 30 grudnia 1930 r.

OŚWIADCZENIE RZĄDOWE
z dnia 2 grudnia 1930 r.
w sprawie wymiany dokumentów ratyfikacyjnych Konwencji między Rzecząpospolitą Polską a Królestwem Rumunji, dotyczącej eksploatacji linij regularnej komunikacji powietrznej, podpisanej w Warszawie dn. 9 maja 1930 r.

Podaje się niniejszem do wiadomości, że w wykonaniu art. 19 Konwencji między Rzecząpospolitą Polską a Królestwem Rumunji, dotyczącej eksploatacji linij regularnej komunikacji powietrznej, podpisanej w Warszawie dn. 9 maja 1930 roku, wymienione zostały w Bukareszcie dnia 20 listopada b. r. dokumenty ratyfikacyjne powyższej Konwencji.