Wymiana dokumentów ratyfikacyjnych konwencji między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Francuską, dotyczącej eksploatacji handlowych linij powietrznych, podpisanej w Warszawie dnia 2 sierpnia 1930 r.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1931.22.132

| Akt jednorazowy
Wersja od: 17 marca 1931 r.

OŚWIADCZENIE RZĄDOWE
z dnia 27 lutego 1931 r.
w sprawie wymiany dokumentów ratyfikacyjnych konwencji między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Francuską, dotyczącej eksploatacji handlowych linij powietrznych, podpisanej w Warszawie dn. 2 sierpnia 1930 r.

Podaje się niniejszem do wiadomości, że, w wykonaniu art. XIII-go konwencji między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Francuską, dotyczącej eksploatacji handlowych linij powietrznych, podpisanej w Warszawie dn. 2 sierpnia 1930 r., nastąpią w Paryżu w dniu 18 lutego 1931 r. wymiana dokumentów ratyfikacyjnych powyższej konwencji.