Wymiana dokumentów ratyfikacyjnych Konwencji między Rzecząpospolitą Polską a Konfederacją Szwajcarską w sprawie unikania podwójnego opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i majątku, sporządzonej w Bernie dnia 2 września 1991 r.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1993.22.93

Akt jednorazowy
Wersja od: 23 marca 1993 r.

OŚWIADCZENIE RZĄDOWE
z dnia 3 grudnia 1992 r.
w sprawie wymiany dokumentów ratyfikacyjnych Konwencji między Rzecząpospolitą Polską a Konfederacją Szwajcarską w sprawie unikania podwójnego opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i majątku, sporządzonej w Bernie dnia 2 września 1991 r.

Podaje się niniejszym do wiadomości, że zgodnie z artykułem 27 ustęp 1 Konwencji między Rzecząpospolitą Polską a Konfederacją Szwajcarską w sprawie unikania podwójnego opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i majątku, sporządzonej w Bernie dnia 2 września 1991 r., dokonana została w Warszawie dnia 25 września 1992 r. wymiana dokumentów ratyfikacyjnych wymienionej konwencji.

Zgodnie z postanowieniem artykułu 27 ustęp 2 powyższej konwencji weszła ona w życie dnia 25 września 1992 r.