Wymiana dokumentów ratyfikacyjnych Konwencji konsularnej między Polską Rzecząpospolitą Ludową a Socjalistyczną Republiką Wietnamu, podpisanej w Hanoi dnia 27 września 1979 r.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1980.21.77

Akt jednorazowy
Wersja od: 29 września 1980 r.

OŚWIADCZENIE RZĄDOWE
z dnia 27 sierpnia 1980 r.
w sprawie wymiany dokumentów ratyfikacyjnych Konwencji konsularnej między Polską Rzecząpospolitą Ludową a Socjalistyczną Republiką Wietnamu, podpisanej w Hanoi dnia 27 września 1979 r.

Niniejszym podaje się do wiadomości, że zgodnie z artykułem 57 Konwencji konsularnej między Polską Rzecząpospolitą Ludową a Socjalistyczną Republiką Wietnamu, podpisanej w Hanoi dnia 27 września 1979 r., nastąpiła w Warszawie dnia 1 lipca 1980 r. wymiana dokumentów ratyfikacyjnych wymienionej konwencji.
Powyższa konwencja weszła w życie dnia 1 sierpnia 1980 r.