Wymiana dokumentów ratyfikacyjnych konwencji handlowej i nawigacyjnej między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Czeskosłowacką, podpisanej w Pradze dnia 10 lutego 1934 r.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1937.22.143

Akt jednorazowy
Wersja od: 26 marca 1937 r.

OŚWIADCZENIE RZĄDOWE
z dnia 15 marca 1937 r.
w sprawie wymiany dokumentów ratyfikacyjnych konwencji handlowe i Rzeczypospolitą Polską a Republiką Czeskosłowacką, podpisanej w Pradze dnia 10 lutego 1934 r.

Podaje się niniejszym do wiadomości, że w wykonaniu art. XXXI konwencji handlowej i nawigacyjnej między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Czeskosłowacką, podpisanej w Pradze dnia 10 lutego 1934 r., wymiana dokumentów ratyfikacyjnych tej konwencji nastąpiła w Warszawie dnia 18 lutego 1937 r.