Wymiana dokumentów ratyfikacyjnych, dotyczących polsko-niemieckiego Układu o kopalniach górnośląskich, podpisanego w Opolu dn.... - Dz.U.1923.45.306 - OpenLEX

Wymiana dokumentów ratyfikacyjnych, dotyczących polsko-niemieckiego Układu o kopalniach górnośląskich, podpisanego w Opolu dn. 23 czerwca 1922 roku.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1923.45.306

Akt jednorazowy
Wersja od: 26 kwietnia 1923 r.

OŚWIADCZENIE RZĄDOWE
z dnia 23 marca 1923 r.
w przedmiocie wymiany dokumentów ratyfikacyjnych, dotyczących" polsko-niemieckiego Układu o kopalniach górnośląskich, podpisanego w Opolu dn. 23 czerwca 1922 roku.

Podaje się niniejszem do wiadomości, że w myśl art. X polsko-niemieckiego Układu o kopalniach górnośląskich, podpisanego w Opolu dnia 23 czerwca 1922 roku, wymiana dokumentów ratyfikacyjnych powyższego Układu nastąpiła w Berlinie dnia 9 marca 1923 roku.