Dziennik Ustaw

Dz.U.1920.45.281

| Akt utracił moc
Wersja od: 10 czerwca 1920 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA SKARBU
z dnia 7 czerwca 1920 r.
w przedmiocie wymiany banknotów koronowych w odcinkach po 50, 20, 10, 2 i 1-ej koronie na obszarze b. Galicji i b. Gen. Gub. Lubelskiego.

W wykonaniu ustawy z dnia 24 marca (Dz. Ust. № 28 z r. 1920 poz. 166) o stemplowaniu i wymianie banknotów koronowych, emitowanych przez Bank Austrjacko-Węgierski oraz powołując się na art. 4 mego rozporządzenia z dnia 26 kwietnia 1920 (Dz. Ust. № 32 z r. 1920 poz. 189) zarządzam co następuje:
Art.  1.

Termin wymiany banknotów w odcinkach po 50, 20, 10, 2 i 1 koronie rozpoczyna się w dniu 14 czerwca 1920 i trwa aż do dnia 25 czerwca 1920 włącznie.

Art.  2.

Po dniu 25 czerwca banknoty koronowe powyższych kategorji nie będą przyjmowane do wymiany i przestają być prawnym środkiem płatniczym na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej.

Art.  3.

Żądanie i dokonywanie wypłat w koronach niestemplowanych jakoteż zaciąganie zobowiązań w tejże walucie po dniu 25 czerwca jest w myśl art. 2 ustawy z dnia 24 marca 1920 (Dz. Ustaw poz. 166) wzbronione.