§ 23. - Wymagania i sposób postępowania przy utrzymywaniu gatunków zwierząt gospodarskich, dla których normy ochrony zostały określone w przepisach Unii Europejskiej.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2010.56.344

Akt obowiązujący
Wersja od: 28 grudnia 2011 r.
§  23.
1.
Świnie poddaje się zabiegom:
1)
diagnostycznym i leczniczym;
2)
związanym z:
a)
identyfikacją,
b)
redukcją kłów u prosiąt i knurów,
c)
obcinaniem części ogona,
d)
kastracją samców,
e)
kolczykowaniem nosa u świń utrzymywanych w systemie, o którym mowa w § 3 ust. 1 pkt 2.
2.
Redukcję kłów u prosiąt i knurów wykonuje się:
1)
przez ich ścieranie lub obcinanie, z pozostawieniem nienaruszonej, gładkiej powierzchni;
2)
nie później niż w 7. dniu życia prosięcia.
3.
Kastrację samców świń wykonuje się z zastosowaniem technik niepowodujących rozrywania tkanek.
4.
Zabiegi, o których mowa w ust. 1 pkt 2 lit. b i c, wykonuje się jedynie ze względu na bezpieczeństwo świń, w tym w celu przeciwdziałania okaleczeniu innych świń.
5.
Przed wykonaniem zabiegów, o których mowa w ust. 4, podejmuje się środki zapobiegające okaleczeniu świń, w szczególności zmieniając warunki ich utrzymywania.
6.
Zabiegi, o których mowa w ust. 1 pkt 2 lit. c i d, mogą być wykonane u świń po ukończeniu 7. dnia życia, wyłącznie po zastosowaniu długotrwałego znieczulenia.