§ 8. - Wymagania dla gabinetów weterynaryjnych.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2004.194.1990

Akt obowiązujący
Wersja od: 6 września 2004 r.
§  8.
Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.