Wyłączenie spod działania przepisów o funduszu zakładowym niektórych przedsiębiorstw.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1970.21.172

Akt utracił moc
Wersja od: 28 sierpnia 1970 r.

ROZPORZĄDZENIE
RADY MINISTRÓW
z dnia 3 sierpnia 1970 r.
w sprawie wyłączenia spod działania przepisów o funduszu zakładowym niektórych przedsiębiorstw.

Na podstawie art. 5 pkt 4 ustawy z dnia 28 marca 1958 r. o funduszu zakładowym w przedsiębiorstwach państwowych (Dz. U. z 1960 r. Nr 13, poz. 78) Rada Ministrów w porozumieniu z Centralną Radą Związków Zawodowych zarządza, co następuje:
W celu wzmożenia działania bodźców materialnego zainteresowania pracowników w poprawie efektów ekonomicznych przedsiębiorstwa państwowego przemysłu terenowego oraz przedsiębiorstwa nieprzemysłowe, w których utworzony zostanie na podstawie uchwał Rady Ministrów wydanych w porozumieniu z Centralną Radą Związków Zawodowych fundusz zachęty materialnej, wyłącza się spod działania ustawy z dnia 28 marca 1958 r. o funduszu zakładowym w przedsiębiorstwach państwowych (Dz. U. z 1960 r. Nr 13, poz. 78).
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 1971 r.