Dziennik Ustaw

Dz.U.1921.52.327

| Akt utracił moc
Wersja od: 25 czerwca 1921 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA PRZEMYSŁU I HANDLU
z dnia 3 czerwca 1921 r.
w sprawie wykonywania w b. Królestwie Polskiem robót mierniczych w górnictwie przez mierniczych przysięgłych.

Na zasadzie art. 472 ustawy górniczej, obowiązującej w b. Królestwie Polskiem (Zb. Praw Ces. Ros. tom VII wydanie roku 1912) zarządza się co następuje:
§  1. Plany, rejestry pomiarowe i opisy granic, wymagane od przemysłowców górniczych przez art. 484 ustawy górniczej i paragraf 21 instrukcji o zastosowaniu artykułów 454 - 540 tejże ustawy górniczej, mogą być wykonywane, aż do czasu innych zarządzeń, przez mierniczych przysięgłych (geometrów przysięgłych klasy II-ej).
§  2. Rozporządzenie niniejsze obowiązuje w b. Królestwie Polskiem i wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.