§ 2. - Wykonywanie opieki społecznej nad obywatelami polskimi, którzy w żadnej gminie Rzeczypospolitej Polskiej nie mają prawa do opieki trwałej, oraz ponoszenie wynikających stąd kosztów.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1924.56.576

| Akt utracił moc
Wersja od: 28 lutego 1950 r.
§  2-4. 1
(uchylone).
1 § 2-4 uchylone przez § 3 pkt 4 dekretu z dnia 22 października 1947 r. w sprawie mocy obowiązującej niektórych przepisów ustawodawstwa z zakresu opieki społecznej (Dz.U.47.65.389) z dniem 28 października 1947 r.