Art. 22. - [Zasady ochrony informacji] - Wykonywanie Konwencji o zakazie prowadzenia badań, produkcji, składowania i użycia broni chemicznej oraz o zniszczeniu jej zapasów.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2018.359 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 13 lutego 2018 r.
Art.  22.  [Zasady ochrony informacji]
1. 
Informacje uzyskane w związku z realizacją postanowień Konwencji, oznaczone klauzulą "OPCW restricted", podlegają ochronie i są udostępniane na zasadach określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych, dla informacji niejawnych o klauzuli tajności "zastrzeżone".
2. 
Informacje uzyskane w związku z realizacją postanowień Konwencji, oznaczone klauzulą "OPCW protected", podlegają ochronie i są udostępniane na zasadach określonych w przepisach, o których mowa w ust. 1, dla informacji niejawnych o klauzuli tajności "poufne".
3. 
Informacje uzyskane w związku z realizacją postanowień Konwencji, oznaczone klauzulą "OPCW highly protected", podlegają ochronie i są udostępniane na zasadach określonych w przepisach, o których mowa w ust. 1, dla informacji niejawnych o klauzuli tajności "tajne".
4. 
Informacje uzyskane od podmiotów i przedsiębiorców, o których mowa w art. 2, w związku z obowiązkiem ustanowionym w art. 14, oraz oznaczone odpowiednimi klauzulami, podlegają ochronie i są udostępniane na zasadach określonych w przepisach, o których mowa w ust. 1, odpowiednio do przyznanej klauzuli tajności.