§ 8. - Wykonanie ustawy z dnia 28 marca 1933 r. o grobach i cmentarzach wojennych. - Dz.U.1936.85.595 - OpenLEX

§ 8. - Wykonanie ustawy z dnia 28 marca 1933 r. o grobach i cmentarzach wojennych.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1936.85.595

Akt utracił moc
Wersja od: 7 listopada 1936 r.
§  8.
Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.