§ 2. - Wykonanie ustawy z dnia 28 marca 1933 r. o grobach i cmentarzach wojennych. - Dz.U.1936.85.595 - OpenLEX

§ 2. - Wykonanie ustawy z dnia 28 marca 1933 r. o grobach i cmentarzach wojennych.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1936.85.595

Akt utracił moc
Wersja od: 7 listopada 1936 r.
§  2.
1.
Do zakresu działania wojewody należą:
a)
sprawy ekshumacji i przeniesienia zwłok z cmentarza lub grobu wojennego na inny cmentarz lub do innego grobu wojennego,
b)
udzielanie pozwoleń na remont lub budowę grobowców, na wznoszenie pomników, na wykonywanie robót ziemnych i innych urządzeń na cmentarzach wojennych oraz zatwierdzanie projektów budowy pomników i projektów innych urządzeń,
c)
udzielanie pozwoleń na dokonywanie zdjęć fotograficznych poszczególnych mogił wojennych,
d)
sprawy, dotyczące ogólnego zarządu cmentarzy wojennych, a w szczególności sprawy związane z ewidencją, remontem i utrzymaniem grobów i cmentarzy wojennych oraz sprawy związane z uregulowaniem własności gruntów, zajętych pod cmentarze wojenne.
2.
W sprawach, określonych w ustępie (1), wojewoda działa w porozumieniu z odnośnymi władzami wojskowymi.