§ 2. - Wykonanie ustawy z dn. 3 marca 1925 r. o rozciągnięciu na część górnośląską województwa śląskiego mocy obowiązującej ustaw o zaopatrzeniu inwalidów wojennych i ich rodzin oraz o zaopatrzeniu rodzin po poległych i zmarłych lub zaginionych bez własnej winy, których śmierć, względnie zaginięcie, znajduje się w związku ze służbą wojskową.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1926.10.70

| Akt jednorazowy
Wersja od: 7 maja 1930 r.
§  2.
Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.