Rozdział 5 - Przepisy, dotyczące obszaru województw krakowskiego, lwowskiego, stanisławowskiego i tarnopolskiego. Do art. 82 i 83 . - Wykonanie ustawy o częściowej zmianie ustroju samorządu terytorjalnego.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1933.100.769

| Akt utracił moc
Wersja od: 13 lutego 1937 r.

Rozdział  5.

Przepisy, dotyczące obszaru województw krakowskiego, lwowskiego, stanisławowskiego i tarnopolskiego.

Do art. 82 i 83.
§  75.
(1)
W gminach, które przed wejściem w życie ustawy samorządowej rządziły się ustawą z dnia 3 lipca 1896 r. (Dz. u. kr. Nr. 51), bądź ustawą z dnia 12 sierpnia 1866 r. (Dz. u. kr. Nr. 19), po podniesieniu ich do rzędu miast na mocy postanowień ust. (2) art. 82 lub w trybie postanowień ust. (3) tegoż artykułu albo art. 83 organa ustrojowe tych gmin sprawują funkcje organów ustrojowych miast do czasu ukonstytuowania tych organów.
(2)
Skład kolegjum -zarządu gminy w gminach, o których mowa w ust. (1), stanowią członkowie zarządu gminnego względnie zwierzchności gminnej. Kolegjum to do czasu ukonstytuowania się magistratu posiada uprawnienia jego w zakresie, przewidzianym w art. 44.