§ 2. - Wykonanie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 26 marca 1923 r. w przedmiocie zmian w postanowieniach o opodatkowaniu... - Dz.U.1923.38.262 - OpenLEX

§ 2. - Wykonanie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 26 marca 1923 r. w przedmiocie zmian w postanowieniach o opodatkowaniu drożdży na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1923.38.262

Akt utracił moc
Wersja od: 12 kwietnia 1923 r.
§  2.
Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.