Rozdział 5 - Oświadczenie o posiadanych nieruchomościach i przysługujących prawach majątkowych, mogących być przedmiotem hipoteki - Wykonanie niektórych przepisów ustawy - Ordynacja podatkowa.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2001.40.463

Akt utracił moc
Wersja od: 7 maja 2001 r.

Rozdział  5

Oświadczenie o posiadanych nieruchomościach i przysługujących prawach majątkowych, mogących być przedmiotem hipoteki

§  6.
Wzór formularza oświadczenia o posiadanych nieruchomościach i przysługujących prawach majątkowych, mogących być przedmiotem hipoteki, określa załącznik nr 1 do rozporządzenia.