Rozdział 11 - Upoważnienie do przeprowadzenia kontroli - Wykonanie niektórych przepisów ustawy - Ordynacja podatkowa.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2001.40.463

Akt utracił moc
Wersja od: 7 maja 2001 r.

Rozdział  11

Upoważnienie do przeprowadzenia kontroli

§  30.
Wzór imiennego upoważnienia do przeprowadzenia kontroli podatkowej przez:
1)
pracownika urzędu skarbowego - określa załącznik nr 6 do rozporządzenia,
2)
pracownika urzędu jednostki samorządu terytorialnego - określa załącznik nr 7 do rozporządzenia.