§ 2. - Wykonanie dekretu z dnia 13 kwietnia 1945 r. o podatku wojskowym.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1945.20.114

| Akt utracił moc
Wersja od: 1 stycznia 1945 r.
§  2.
Prawo do zwolnienia od podatku wojskowego w myśl art. 3 dekretu powinno być udowodnione przez płatnika legitymacją służbową lub pisemnym zaświadczeniem władz, instytucyj państwowych lub samorządowych.

Do art. 4.