§ 24. - Wykonanie dekretu o opłacie skarbowej.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1952.7.44

| Akt utracił moc
Wersja od: 13 lutego 1952 r.
§  24.
Wierzytelnościami nie podlegającymi podatkowi od nabycia praw majątkowych są te wierzytelności, które nie podlegają opodatkowaniu na podstawie art. 3 lub 4 dekretu o podatku od nabycia praw majątkowych albo zostały zwolnione na zasadzie zarządzeń Ministra Finansów wydanych na podstawie art. 20 tegoż dekretu.

Do poz. 9 lit. b).