Wykonanie art. 21(a) ust. 2 dekretu Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 26 kwietnia 1936 r. w sprawie obrotu pieniężnego z zagranicą oraz obrotu zagranicznymi i krajowymi środkami płatniczymi.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1939.18.119

| Akt utracił moc
Wersja od: 11 marca 1939 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA SKARBU
z dnia 23 lutego 1939 r.
o wykonaniu art. 21a ust. (2) dekretu Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 26 kwietnia 1936 r. w sprawie obrotu pieniężnego z zagranicą oraz obrotu zagranicznymi i krajowymi środkami płatniczymi.

Na podstawie art. 21-a ust. (2) dekretu Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 26 kwietnia 1936 r. w sprawie obrotu pieniężnego z zagranicą oraz obrotu zagranicznymi i krajowymi środkami płatniczymi (Dz. U. R. P. z 1938 r. Nr 86, poz. 584) zarządzam, co następuje:
Do wykonywania czynności z zakresu dochodzenia w sprawach o przestępstwa, określone w art. 21-a ust. (1) dekretu Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 26 kwietnia 1936 r. w sprawie obrotu pieniężnego z zagranicą oraz obrotu zagranicznymi i krajowymi środkami płatniczymi (Dz. U. R. P. z 1938 r. Nr 86, poz. 584), uprawnione są brygady ochrony skarbowej.
Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.