Wykładnia art. 23 ust. 1, art. 26 i art. 28 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 6 lipca 1982 r. o radcach prawnych.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1992.36.159

Akt jednorazowy
Wersja od: 24 kwietnia 1992 r.

UCHWAŁA
TRYBUNAŁU KONSTYTUCYJNEGO
z dnia 25 marca 1992 r.
w sprawie wykładni art. 23 ust. 1, art. 26 i art. 28 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 6 lipca 1982 r. o radcach prawnych.

Trybunał Konstytucyjny w pełnym składzie:

przewodniczący: M. Tyczka - Prezes Trybunału Konstytucyjnego,

sędziowie Trybunału Konstytucyjnego: C. Bakalarski, T. Dybowski, K. Działocha, H. Groszyk, W. Łączkowski, M. Łabor-Soroka, L. Łukaszuk, R. Orzechowski, A. Zoll (sprawozdawca)

po rozpoznaniu na posiedzeniu w dniu 25 marca 1992 r. w trybie art. 13 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 kwietnia 1985 r. o Trybunale Konstytucyjnym (Dz. U. z 1991 r. Nr 109, poz. 470) wniosku Prokuratora Generalnego o ustalenie powszechnie obowiązującej wykładni art. 23 ust. 1 art. 26 i art. 28 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 6 lipca 1982 r. o radcach prawnych (Dz. U. Nr 19, poz. 145 i z 1989 r. Nr 33, poz. 175), a w szczególności o ustalenie, czy w świetle wymienionych przepisów dopuszczalne jest wpisanie na listę radców prawnych osoby wykonującej zawód sędziego lub prokuratora,

ustalił:

Z art. 23 ust. 1 art. 26 i art. 28 ust 1 pkt 2 ustawy z dnia 6 lipca 1982 r. o radcach prawnych (Dz. U. Nr 19, poz. 145 i z 1989 r. Nr 33, poz. 175) wynika niedopuszczalność wpisania na listę radców prawnych osoby wykonującej zawód sędziego lub prokuratora.