Dziennik Ustaw

Dz.U.2013.541

| Akt utracił moc
Wersja od: 9 maja 2013 r.
§  2. Traci moc rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 3 sierpnia 2012 r. w sprawie wykazu uzbrojenia, na obrót którym jest wymagane zezwolenie (Dz. U. poz. 963).