Dziennik Ustaw

Dz.U.2013.541

| Akt utracił moc
Wersja od: 9 maja 2013 r.
§  1. Ustala się wykaz uzbrojenia, na obrót którym jest wymagane zezwolenie, obejmujący:
1) wykaz uzbrojenia, na którego wywóz, transfer wewnątrzunijny z terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz przez terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, usługę pośrednictwa, pomoc techniczną oraz tranzyt jest wymagane zezwolenie, który stanowi załącznik nr 1 do rozporządzenia;
2) wykaz uzbrojenia, na którego przywóz lub transfer wewnątrzunijny na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest wymagane zezwolenie, który stanowi załącznik nr 2 do rozporządzenia.