Wykaz leków podstawowych i uzupełniających oraz wysokość odpłatności za leki uzupełniające.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2002.28.272

Akt utracił moc
Wersja od: 1 kwietnia 2003 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ZDROWIA
z dnia 26 marca 2002 r.
w sprawie wykazu leków podstawowych i uzupełniających oraz wysokości odpłatności za leki uzupełniające. *

Na podstawie art. 37 ust. 5 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 6 lutego 1997 r. o powszechnym ubezpieczeniu zdrowotnym (Dz. U. Nr 28, poz. 153 i Nr 75, poz. 468, z 1998r. Nr 117, poz. 756, Nr 137, poz. 887, Nr 144, poz. 929 i Nr 162, poz. 1116, z 1999 r. Nr 45, poz. 439, Nr 49, poz. 483, Nr 63, poz. 700, Nr 70 poz. 777, Nr 72, poz. 802, Nr 109, poz. 1236 i Nr 110, poz. 1255 i 1256, z 2000 r. Nr 12, poz. 136, Nr 18, poz. 230, Nr 95, poz. 1041 i Nr 122, poz. 1311 i 1324, z 2001 r. Nr 8, poz. 64, Nr 52, poz. 539, Nr 88, poz. 961, Nr 97, poz. 1050, Nr 126, poz. 1382 i 1384 i Nr 154, poz. 1796 i 1801 oraz z 2002 r. Nr 25, poz. 253) zarządza się, co następuje:
Ustala się:
1)
wykaz leków podstawowych, stanowiący załącznik nr 1 do rozporządzenia,
2)
wykaz leków uzupełniających:
a)
wydawanych za odpłatnością w wysokości 30% ceny leku, stanowiący załącznik nr 2 do rozporządzenia,
b)
wydawanych za odpłatnością w wysokości 50% ceny leku, stanowiący załącznik nr 3 do rozporządzenia.
Traci moc rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 23 maja 2001 r. w sprawie wykazu leków podstawowych i uzupełniających oraz wysokości odpłatności za leki uzupełniające (Dz. U. Nr 54, poz. 569 i Nr 88, poz. 964).
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 10 kwietnia 2002 r.

ZAŁĄCZNIKI

ZAŁĄCZNIK Nr  1  1

WYKAZ LEKÓW PODSTAWOWYCH

Lp.PSMNazwa handlowa, postać i dawka lekuOpakowanie zgodne z Rejestrem Środków Farmaceutycznych i Materiałów Medycznych1Jednostkowe opakowanie ryczałtowe2Status opakowaniaKod EAN13 opakowania
1 - Refundowane są wyłącznie opakowania ujęte w wykazie.

2 - Ilość leku, dla której stosuje się opłatę w wysokości jednej opłaty ryczałtowej.

1. Acebutololum

1)BAbutol tabl. powl. 200 mg20 tabl.30 tabl.Rp5909990453214
2)BAbutol Long 400 tabletki dojelitowe o przedłużonym uwalnianiu 400 mg30 tabl.30 tabl.Rp5909990838318
3)BAcebutolol tabl. powl. 200 mg30 tabl.30 tabl.Rp5909990402618
4)BAcecor tabl. powl. 200 mg20 tabl.30 tabl.Rp5909990041213
5)BAcecor tabl. powl. 400 mg30 tabl.30 tabl.Rp5909990666515
6)BCetolol tabl. powl. 200 mg20 tabl. w blistrach30 tabl.Rp5909990463916
20 tabl. w stripsach30 tabl.Rp5909990463923
7)BCetolol tabl. powl. 400 mg30 tabl. w blistrach30 tabl.Rp5909990464012
30 tabl. w stripsach30 tabl.Rp5909990464029
8)BSectral tabl. powl. 200 mg20 tabl.30 tabl.Rp5909990109913
30 tabl.30 tabl.Rp5909990109920
9)BSectral tabl. powl. 200 mg20 tabl.30 tabl.Rp5909990172115
10)BSectral tabl. powl. 400 mg30 tabl.30 tabl.Rp5909990110018
11)BSectral tabl. powl. 400 mg30 tabl.30 tabl.Rp5909990458615

2. Acenocoumarolum

1)BAcenocoumarol tabl. 4 mg60 tabl.60 tabl.Rp5909990042616
2)BAcenocumarol tabl. 4 mg60 tabl.60 tabl.Rp5909990055715
3)BSintrom tabl. 4 mg20 tabl.60 tabl.Rp5909990173914
4)BSyncumar tabl. 4 mg50 tabl.60 tabl.Rp5909990279715

3. Acidum folicum

1)Acidum folicum tabl. 5 mg30 tabl.30 tabl.Rp5909990109210
2)Acidum folicum tabl. 15 mg30 tabl.30 tabl.Rp5909990109319

4. Acidum salicylicum + Dithranolum

1)BCignoderm 0,1 maść1 op. 40 g40 gRp5909990232918
2)BCignoderm 0,5 maść1 op. 40 g40 gRp5909990233014
3)BCignoderm 1 maść1 op. 40 g40 gRp5909990233113
4)BCignoderm 2 maść1 op. 40 g40 gRp5909990233212

5. Alfacalcidolum

1)BAlfadiol, Alphacalcidolum kapsułki 0,25 mcg100 kaps. w blistrach30 kaps.Rp5909990296828
2)BAlfadiol, Alphacalcidolum kapsułki 1 mcg100 kaps. w blistrach30 kaps.Rp5909990296927
3)BAlfakalcydol kapsułki elastyczne 0,25 mcg100 kaps. w blistrach30 kaps.Rp5909990844647
30 kaps. w blistrze30 kaps.Rp5909990844616
30 kaps. w pojemniku30 kaps.Rp5909990844630
100 kaps. w pojemniku30 kaps.Rp5909990844661
30 kaps. w słoiku30 kaps.Rp5909990844623
100 kaps. w słoiku30 kaps.Rp5909990844654
4)BAlfakalcydol kapsułki elastyczne 1 mcg100 kaps. w blistrach30 kaps.Rp5909990844746
30 kaps. w blistrze30 kaps.Rp5909990844715
30 kaps. w pojemniku30 kaps.Rp5909990844739
100 kaps. w pojemniku30 kaps.Rp5909990844760
30 kaps. w słoiku30 kaps.Rp5909990844722
100 kaps. w słoiku30 kaps.Rp5909990844753

6. Allopurinolum

1)BAllopurinol tabl. 100 mg60 tabl.60 tabl.Rp5909990442713
2)BAllupol tabl. 100 mg50 tabl.60 tabl.Rp5909990109418
3)BApo-Allopurinol tabl. 100 mg100 tabl.60 tabl.Rp5909990175918
4)BMilurit tabl. 100 mg50 tabl.60 tabl.Rp5909990163212
5)BMilurit tabl. 300 mg30 tabl.60 tabl.Rp5909990414819
6)BZyloric tabl. 100 mg100 tabl.60 tabl.Rp5909990151813
7)BZyloric tabl. 300 mg28 tabl.60 tabl.Rp5909990151912

7. Amiodaronum

1)BAmiokordin tabl. 200 mg60 tabl.60 tabl.Rp5909990241415
2)BCordarone tabl. 200 mg30 tabl.60 tabl.Rp5909990163717
3)BOpacorden tabl. powl. 200 mg60 tabl. w blistrach60 tabl.Rp5909990086818
60 tabl. w fiolce60 tabl.Rp5909990086825
4)BSedacoron tabl. 200 mg50 tabl.60 tabl.Rp5909990760428

8. Amoxicillinum

1)BAmotaks granulat do sporządzenia zawiesiny doustnej 125 mg10 sasz. 2 g20 sasz.Rp5909990809011
2)BAmotaks granulat do sporządzenia zawiesiny doustnej 250 mg10 sasz. 2 g20 sasz.Rp5909990809110
3)BAmotaks granulat do sporządzenia zawiesiny doustnej 250 mg/5 ml1 fl. 60 ml (24 g)60 mlRp5909990691814
4)BAmotaks kapsułki 250 mg16 kaps.20 kaps.Rp5909990691418
5)BAmotaks kapsułki 500 mg16 kaps.20 kaps.Rp5909990691517
6)BAmotaks tabl. 1 g16 tabl.20 tabl.Rp5909990691319
7)BAmoxicilline kapsułki 250 mg15 kaps.20 kaps.Rp5909990311712
8)BAmoxicilline granulat do przygotowania zawiesiny doustnej 500 mg16 sasz. 5 g20 sasz.Rp5909990408610
9)BAmoxicilline granulat do przygotowania zawiesiny doustnej 1 g10 sasz. 5 g20 sasz.Rp5909990408726
10)BAmoxicilline pro suspensione granulat do przygotowania zawiesiny doustnej 125 mg/5 ml1 fl. 60 ml (15 g)60 mlRp5909990057511
11)BAmoxicilline pro suspensione granulat do przygotowania zawiesiny doustnej 250 mg/5 ml1 fl. 60 ml (15 g)60 mlRp5909990057610
12)BApo-Amoxi 250 kapsułki 250 mg16 kaps.20 kaps.Rp5909990236916
20 kaps.20 kaps.Rp5909990236947
13)BApo-Amoxi 500 kapsułki 500 mg16 kaps.20 kaps.Rp5909990237012
20 kaps.20 kaps.Rp5909990237043
14)BDuomox tabl. 125 mg20 tabl.20 tabl.Rp5909990063116
15)BDuomox tabl. 250 mg20 tabl.20 tabl.Rp5909990063215
16)BDuomox tabl. 375 mg20 tabl.20 tabl.Rp5909990328314
17)BDuomox tabl. 500 mg20 tabl.20 tabl.Rp5909990063314
18)BDuomox tabl. 750 mg20 tabl.20 tabl.Rp5909990328413
19)BDuomox tabl. 1 g20 tabl.20 tabl.Rp5909990063413
20)BGrunamox Syrop proszek do przygotowania syropu 250 mg/5 ml1 fl. 100 ml (64,8 g proszku)100 mlRp5909990712915
21)BGrunamox Tabs tabl. do sporządzenia zawiesiny 750 mg20 tabl.20 tabl.Rp5909990712823
22)BGrunamox Tabs tabl. do sporządzenia zawiesiny 1 g15 tabl.20 tabl.Rp5909990712731
20 tabl.20 tabl.Rp5909990712724
23)BHiconcil kapsułki 250 mg16 kaps.20 kaps.Rp5909990066018
24)BHiconcil kapsułki 500 mg16 kaps.20 kaps.Rp5909990066117
25)BHiconcil proszek do sporządzenia zawiesiny doustnej 125 mg/5 ml1 fl. 60 ml (38,6 g granulatu)60 mlRp5909990086016
26)BHiconcil subst. do przygotowania zawiesiny doustnej 250 mg/5 ml1 fl. 100 ml (64,8 g proszku)100 mlRp5909990083619
27)BOspamox granulat do przygotowania zawiesiny doustnej 125 mg/5 ml1 fl. 60 ml (18 g)60 mlRp5909990293414
28)BOspamox granulat do przygotowania zawiesiny doustnej 250 mg/5 ml1 fl. 60 ml (24 g)60 mlRp5909990293513
29)BOspamox granulat do przygotowania zawiesiny doustnej 375 mg/5 ml1 fl. 60 ml (30 g)60 mlRp5909990293612
30)BOspamox tabl. powl. 500 mg12 tabl.20 tabl.Rp5909990293117
16 tabl.20 tabl.Rp5909990293124
31)BOspamox tabl. powl. 750 mg12 tabl.20 tabl.Rp5909990293216
16 tabl.20 tabl.Rp5909990293223
32)BOspamox tabl. powl. 1 g12 tabl.20 tabl.Rp5909990293315
16 tabl.20 tabl.Rp5909990293322

9. Atenololum

1)BApo-Atenol tabl. 50 mg30 tabl.60 tabl.Rp5909990176113
60 tabl.60 tabl.Rp5909990176120
100 tabl.60 tabl.Rp5909990176137
2)BApo-Atenol tabl. 100 mg30 tabl.60 tabl.Rp5909990176212
60 tabl.60 tabl.Rp5909990176229
100 tabl.60 tabl.Rp5909990176236
3)BAtenolol tabl. powl. 50 mg28 tabl.60 tabl.Rp5909990234110
4)BAtenolol tabl. 50 mg20 tabl. w blistrach60 tabl.Rp5909990655540
20 tabl. w fiolce60 tabl.Rp5909990655533
5)BAtenolol tabl. powl. 100 mg20 tabl. w blistrach60 tabl.Rp5909990045020
20 tabl. w fiolce60 tabl.Rp5909990045013
6)BAtenolol 100 tabl. 100 mg30 tabl.60 tabl.Rp5909990011513
7)BAtenolol 25 tabl. 25 mg60 tabl.60 tabl.Rp5909990370610
8)BAtenolol 50 tabl. 50 mg30 tabl.60 tabl.Rp5909990011414
9)BNormocard tabl. 50 mg30 tabl.60 tabl.Rp5909990352517
10)BNormocard tabl. 100 mg30 tabl.60 tabl.Rp5909990352418

10. Atropinum

1)A ΔAtropinum sulfuricum 1% krople do oczu, roztwór 10 mg/ml1 butelka 5 ml5 mlRp5909990243112

11. Aurothioglucosum

1)BSolganal susp. zawiesina do wstrzykiwań domięśniowych 50 mg/ml1 fiol. 10 ml1 fiol.Rp5909990122219

12. Azathioprinum

1)BAzathioprine tabl. 50 mg50 tabl.50 tabl.Rp5909990138517
2)BAzathioprine tabl. 50 mg50 tabl.50 tabl.Rp5909990232819
3)BImuran tabl. 25 mg100 tabl.50 tabl.Rp5909990144211
4)BImuran tabl. powl. 50 mg100 tabl.50 tabl.Rp5909990277810

13. Baclofenum

1)B ΔBaclofen tabl. 10 mg50 tabl.50 tabl.Rp5909990033713
2)B ΔBaclofen tabl. 25 mg50 tabl.50 tabl.Rp5909990033812

14. Benzathini benzylpenicillinum

1)BDebecylina proszek do sporządzenia zawiesiny do wstrzykiwań domięśniowych 1.200.000 j.m.20 fiol. s. subst.5 fiol.Rp5909990310722
1 fiol. s. subst.5 fiol.Rp5909990310715
2)BDebecylina proszek do sporządzenia zawiesiny do wstrzykiwań domięśniowych 600.000 j.m.20 fiol. s. subst.5 fiol.Rp5909990310623
1 fiol. s. subst.5 fiol.Rp5909990310616

15. Benzathini phenoxymethylpenicillinum

1)BOspen 400 zawiesina doustna 400.000 j.m./5 ml1 butelka 60 ml60 mlRp5909990441310
2)BOspen 750 zawiesina 750.000 j.m./5 ml1 fl. 60 ml60 mlRp5909990363216

16. Benzylpenicillinum

1)BPenicillinum Crystallisatum proszek do sporządzenia roztworu do wstrzykiwań dożylnych i domięśniowych 1.000.000 j.m.20 fiol. s. subst.10 fiol.Rp5909990310920
1 fiol. s. subst.10 fiol.Rp5909990310913
2)BPenicillinum Crystallisatum proszek do sporządzenia roztworu do wstrzykiwań dożylnych i domięśniowych 3.000.000 j.m.10 fiol. s. subst.10 fiol.Rp5909990311026
1 fiol. s. subst.10 fiol.Rp5909990311019
3)BPenicillinum Crystallisatum proszek do sporządzenia roztworu do wstrzykiwań domięśniowych i dożylnych 5.000.000 j.m.10 fiol.10 fiol.LzRp5909990361311
4)BPenicillinum Crystallisatum proszek do sporządzenia roztworu do wstrzykiwań dożylnych i domięśniowych 600.000 j.m.20 fiol. s. subst.10 fiol.Rp5909990310821
1 fiol. s. subst.10 fiol.Rp5909990310814
5)BPenicillinum Crystallisatum – natrium sucha substancja do iniekcji dożylnych i domięśniowych oraz wlewów kroplowych 1.000.000 j.m.1 fiol. 10 ml10 fiol.Rp5909990726417
20 fiol. 10 ml10 fiol.Rp5909990726424
6)BPenicillinum Crystallisatum – natrium sucha substancja do iniekcji dożylnych i domięśniowych oraz wlewów kroplowych 3.000.000 j.m.1 fiol. 24 ml10 fiol.Rp5909990726516
10 fiol. 24 ml10 fiol.Rp5909990726523
7)BPenicillinum Crystallisatum – natrium sucha substancja do iniekcji dożylnych i domięśniowych oraz wlewów kroplowych 5.000.000 j.m.1 fiol. 24 ml10 fiol.LzRp5909990726615
10 fiol. 24 ml10 fiol.LzRp5909990726622
8)BPenicillinum Crystallisatum – natrium sucha substancja do iniekcji dożylnych i domięśniowych oraz wlewów kroplowych 600.000 j.m.1 fiol. 10 ml10 fiol.Rp5909990726318
20 fiol. 10 ml10 fiol.Rp5909990726325
9)BPenicillinum procainicum proszek do sporządzenia zawiesiny do wstrzykiwań domięśniowych 1.200.000 j.m.20 fiol. s. subst.5 fiol.Rp5909990311125
1 fiol. s. subst.5 fiol.Rp5909990311118
10)BPenicillinum procainicum proszek do sporządzenia zawiesiny do wstrzykiwań domięśniowych 2.400.000 j.m.10 fiol. s. subst.5 fiol.Rp5909990311224
1 fiol. s. subst.5 fiol.Rp5909990311217

17. Betamethasonum

1)BBetnesol roztwór do wstrzykiwań 4 mg/1 ml5 amp. 1 ml5 amp.Rp5909990278015
2)BCelestone roztwór do wstrzykiwań 4 mg/1 ml1 amp. 1 ml5 amp.Rp5909990121410
3)BDiprophos zawiesina do wstrzykiwań 7 mg/ml5 amp. 1 ml5 amp.Rp5909990121625

18. Bisoprololum

1)BBisocard tabl. powl. 10 mg30 tabl.30 tabl.Rp5909990804412
2)BBisocard tabl. powl. 5 mg30 tabl.30 tabl.Rp5909990804511
3)BBisopromerck 10 tabl. powl. 10 mg30 tabl.30 tabl.Rp5909990489510
4)BBisopromerck 5 tabl. powl. 5 mg30 tabl.30 tabl.Rp5909990489411
5)BConcor 5 tabl. powl. 5 mg30 tabl.30 tabl.Rp5909990373413
6)BConcor 10 tabl. powl. 10 mg30 tabl.30 tabl.Rp5909990373512
7)BConcor Cor 1,25 tabl. powl. 1,25 mg28 tabl.30 tabl.Rp5909990858910
8)BConcor Cor 10 tabl. powl. 10 mg28 tabl.30 tabl.Rp5909990859412
9)BConcor Cor 2,5 tabl. powl. 2,5 mg28 tabl.30 tabl.Rp5909990859016
10)BConcor Cor 3,75 tabl. powl. 3,75 mg28 tabl.30 tabl.Rp5909990859115
11)BConcor Cor 5 tabl. powl. 5 mg28 tabl.30 tabl.Rp5909990859214
12)BConcor Cor 7,5 tabl. powl. 7,5 mg28 tabl.30 tabl.Rp5909990859313

19. Bromocriptinum

1)B ΔBromergon tabl. 2,5 mg30 tabl.30 tabl.Rp5909990173013
2)B ΔBromocorn tabl. 2,5 mg30 tabl.30 tabl.Rp5909990211913
3)B ΔErgolaktyna tabl. 2,5 mg30 tabl.30 tabl.Rp5909990027712

20. Calcifediolum

1)BDevisol-25 krople doustne, roztwór 0,15 mg/1 ml1 fl. 10 ml10 mlRp5909990227211
2)BKalcyfediol kapsułki elastyczne 20 mcg100 kaps. w blistrach30 kaps.Rp5909990844845
30 kaps. w blistrze30 kaps.Rp5909990844814
30 kaps. w pojemniku30 kaps.Rp5909990844838
100 kaps. w pojemniku30 kaps.Rp5909990844869
30 kaps. w słoiku30 kaps.Rp5909990844821
100 kaps. w słoiku30 kaps.Rp5909990844852
3)BKalcyfediol kapsułki elastyczne 50 mcg100 kaps. w blistrach30 kaps.Rp5909990844944
30 kaps. w blistrze30 kaps.Rp5909990844913
30 kaps. w pojemniku30 kaps.Rp5909990844937
100 kaps. w pojemniku30 kaps.Rp5909990844968
30 kaps. w słoiku30 kaps.Rp5909990844920
100 kaps. w słoiku30 kaps.Rp5909990844951

21. Captoprilum

1)BCaptopril tabl. 50 mg30 tabl. w blistrach30 tabl.Rp5909990789764
40 tabl. w blistrach30 tabl.Rp5909990789740
30 tabl. w słoiku30 tabl.Rp5909990789757
40 tabl. w słoiku30 tabl.Rp5909990789733
2)BCaptopril tabl. 12,5 mg30 tabl. w blistrach30 tabl.Rp5909990789535
30 tabl. w słoiku30 tabl.Rp5909990789511
3)BCaptopril tabl. 25 mg40 tabl.30 tabl.Rp5909990228119
4)BCaptopril tabl. 25 mg20 tabl.30 tabl.Rp5909990044016
30 tabl.30 tabl.Rp5909990044030
5)BCaptopril tabl. 50 mg20 tabl.30 tabl.Rp5909990228218
6)BCaptopril tabl. 50 mg20 tabl.30 tabl.Rp5909990044115
30 tabl.30 tabl.Rp5909990044139
7)BCaptopril tabl. 12,5 mg30 tabl.30 tabl.Rp5909990342112
8)BCaptopril tabl. 12,5 mg30 tabl. w fiolce30 tabl.Rp5909990655410
9)BCaptopril tabl. 25 mg30 tabl. w blistrach30 tabl.Rp5909990789665
40 tabl. w blistrach30 tabl.Rp5909990789641
30 tabl. w słoiku30 tabl.Rp5909990789658
40 tabl. w słoiku30 tabl.Rp5909990789634
10)BCaptopril tabl. 25 mg30 tabl. w blistrach30 tabl.Rp5909990495238
40 tabl. w blistrach30 tabl.Rp5909990495214
90 tabl. w blistrach30 tabl.Rp5909990495252
30 tabl. w fiolce30 tabl.Rp5909990495245
40 tabl. w fiolce30 tabl.Rp5909990495221
90 tabl. w fiolce30 tabl.Rp5909990495269
11)BCaptopril tabl. 50 mg30 tabl. w blistrach30 tabl.Rp5909990495337
40 tabl. w blistrach30 tabl.Rp5909990495313
90 tabl. w blistrach30 tabl.Rp5909990495351
30 tabl. w fiolce30 tabl.Rp5909990495344
40 tabl. w fiolce30 tabl.Rp5909990495320
90 tabl. w fiolce30 tabl.Rp5909990495368
12)BCaptopril tabl. 12,5 mg30 tabl. w blistrach30 tabl.Rp5909990830817
30 tabl. w fiolce30 tabl.Rp5909990830824
13)BCaptopril, Tensiomin tabl. 12,5 mg30 tabl.30 tabl.Rp5909990157013
14)BCaptopril, Tensiomin tabl. 25 mg30 tabl.30 tabl.Rp5909990157112
15)BCaptopril, Tensiomin tabl. 50 mg30 tabl.30 tabl.Rp5909990157235

22. Carbamazepinum

1)B ΔAmizepin tabl. 200 mg50 tabl. w blistrach50 tabl.Rp5909990043910
50 tabl. w fiolce50 tabl.Rp5909990043927
2)B ΔAmizepin prolongatum tabl. o przedłużonym działaniu 200 mg50 tabl.50 tabl.Rp5909990831319
3)B ΔTegretol syrop 20 mg/ml1 fl. 100 ml100 mlRp5909990341917
1 fl. 250 ml250 mlRp5909990341924
4)B ΔTegretol CR 200 tabletki o zmodyfikowanym uwalnianiu 200 mg50 tabl.50 tabl.Rp5909990120215
5)B ΔTimonil zawiesina doustna 100 mg/5 ml1 fl. 250 ml250 mlRp5909990764211
6)B ΔTimonil 150 retard tabl. o przedłużonym działaniu 150 mg50 tabl.50 tabl.Rp5909990751013
7)B ΔTimonil 200 tabl. 200 mg50 tabl.50 tabl.Rp5909990751112

23. Chinidinum

1)BChinidinum sulfuricum draż. 200 mg50 draż.50 draż.Rp5909990092017
2)BKinidin Durules tabl. powl. 200 mg100 tabl.50 tabl.Rp5909990233618

24. Chloroquinum

1)BArechin tabl. 250 mg30 tabl.30 tabl.Rp5909990061914

25. Ciclosporinum

1)BSandimmun Neoral kapsułki 25 mg50 kaps.50 kaps.LzRp5909990336616
2)BSandimmun Neoral kapsułki 50 mg50 kaps.50 kaps.LzRp5909990336715
3)BSandimmun Neoral kapsułki 100 mg50 kaps.50 kaps.LzRp5909990336814
4)BSandimmun Neoral roztwór doustny 100 mg/ml1 fl. 50 ml50 mlLzRp5909990336913
5)BSandimmun Neoral kapsułki żelatynowe 10 mg60 kaps.50 kaps.LzRp5909990406111

26. Cimetidinum

1)BAltramet tabl. powl. 200 mg100 tabl.100 tabl.Rp5909990220915
2)BCimetidinum tabl. powl. 200 mg100 tabl.100 tabl.Rp5909990166916

27. Clomethiazolum

1)B ΔHeminevrin kapsułki 300 mg100 kaps.50 kaps.Rp5909990131426

28. Cloxacillinum

1)BSyntarpen proszek do sporządzenia roztworu do wstrzykiwań domięśniowych i dożylnych 500 mg20 fiol. s. subst.5 fiol.Rp5909990311323
1 fiol. s. subst.5 fiol.Rp5909990311316

29. Codeinum

1)B ΔCodeinum phosphoricum tabl. 20 mg100 tabl. w fiolce10 tabl.Rpw5909990351923
100 tabl. w pojemniku10 tabl.Rpw5909990351947

30. Colecalciferolum

1)BOstelavit tabl. 25 mcg30 tabl.30 tabl.Rp5909990411917
2)BVigantol krople doustne, roztwór 20.000 j.m./ml (0,5 mg)1 fl. 10 ml10 mlRp5909990178513
3)BVigantoletten 500 tabl. 500 j.m. (0,0125 mg)30 tabl.30 tabl.Rp5909990178414
4)BVigantoletten 1000 tabl. 1.000 j.m. (0,025 mg)30 tabl.30 tabl.Rp5909990178612
5)BVitaminum D3 solutio aquosa płyn doustny 15.000 j.m./ml1 fl. 10 ml10 mlRp5909990260218

31. Crotamitonum

1)Crotamiton maść 100 mg/g1 op. 40 g40 gRp5909990263318
2)Crotamiton 10% płyn do stosowania na skórę 100 mg/g1 fl. 100 g100 gRp5909990263417

31a. Cyclophosphamidum

1)BEndoxan - Asta draż. 50 mg50 draż.50 draż.Rp5909990240814

32. Danazolum

1)BDanazol tabl. 200 mg100 tabl.100 tabl.Rp5909990282517

33. Dexamethasonum

1)BDexamethason tabl. 500 mcg20 tabl.20 tabl.Rp5909990170418
2)BDexamethason tabl. 1 mg20 tabl.20 tabl.Rp5909990170517
3)BDexamethason 0,1% krople do oczu, zawiesina 1 mg/ml1 fl. 10 ml10 mlRp5909990092314
4)BDexaven roztwór do wstrzykiwań 4 mg/ml10 amp. 1 ml5 amp.Rp5909990107728
10 amp. 2 ml5 amp.Rp5909990107711

34. Digoxinum

1)ADigoxin roztwór do wstrzykiwań 0,25 mg/ml5 amp. 2 ml5 amp.Rp5909990320813
2)ADigoxin tabl. 250 mcg30 tabl.30 tabl.Rp5909990221516
3)ADigoxin tabl. 250 mcg30 tabl.30 tabl.Rp5909990037711
4)ADigoxin tabl. 100 mcg30 tabl.30 tabl.Rp5909990012114

35. Dihydralazinum

1)B ΔDihydralazinum tabl. 25 mg30 tabl.30 tabl.Rp5909990132812

36. Diltiazemum

1)BBlocalcin 60 tabl. 60 mg50 tabl.60 tabl.Rp5909990123117
2)BBlocalcin 90 Retard tabletki o przedłużonym uwalnianiu 90 mg30 tabl.30 tabl.Rp5909990123216
3)BDiacordin tabl. 60 mg50 tabl.60 tabl.Rp5909990260010
4)BDiacordin Retard tabl. powl. o przedłużonym działaniu 90 mg30 tabl.30 tabl.Rp5909990729418
5)BDiltiazem tabl. 30 mg20 tabl.60 tabl.Rp5909990020911
60 tabl.60 tabl.Rp5909990020928
6)BDiltiazem tabl. 30 mg60 tabl.60 tabl.Rp5909990464722
60 tabl. w blistrach60 tabl.Rp5909990464739
60 tabl. w fiolce60 tabl.Rp5909990464715
7)BDilzem tabl. 60 mg100 tabl.60 tabl.Rp5909990205011
8)BDilzem 120 retard tabl. o przedłużonym uwalnianiu 120 mg30 tabl.30 tabl.Rp5909990482917
9)BDilzem 180 retard tabl. o przedłużonym uwalnianiu 180 mg30 tabl.30 tabl.Rp5909990483310
10)BDilzem retard tabl. powl. 90 mg30 tabl.30 tabl.Rp5909990213214
11)BOxycardil 60 tabl. powl. 60 mg60 tabl.60 tabl.Rp5909990121120
12)BOxycardil 120 tabletki o przedłużonym uwalnianiu 120 mg30 tabl.30 tabl.Rp5909990112616
13)BOxycardil 180 tabl. powl. o przedłużonym uwalnianiu 180 mg30 tabl.30 tabl.Rp5909990416318
14)BOxycardil 240 tabl. powl. o przedłużonym uwalnianiu 240 mg30 tabl.30 tabl.Rp5909990416417

37. Disopyramidum

1)BDisocor kapsułki 100 mg60 kaps.60 kaps.Rp5909990086917

38. Enalaprili maleas

1)BBenalapril 5 tabl. 5 mg20 tabl.30 tabl.Rp5909990168514
30 tabl.30 tabl.Rp5909990168538
2)BEdnyt tabl. 2,5 mg28 tabl.30 tabl.Rp5909990729913
3)BEdnyt tabl. 5 mg28 tabl.30 tabl.Rp5909990730018
4)BEdnyt tabl. 10 mg28 tabl.30 tabl.Rp5909990730117
5)BEdnyt tabl. 20 mg28 tabl.30 tabl.Rp5909990730216
6)BEnalapril tabl. 5 mg20 tabl. w blistrach30 tabl.Rp5909990755424
20 tabl. w fiolce30 tabl.Rp5909990755417
7)BEnalapril tabl. 10 mg20 tabl. w blistrach30 tabl.Rp5909990755523
20 tabl. w fiolce30 tabl.Rp5909990755516
8)BEnap tabl. 10 mg20 tabl.30 tabl.Rp5909990209910
9)BEnap tabl. 20 mg20 tabl.30 tabl.Rp5909990209811
10)BEnap tabl. 5 mg20 tabl.30 tabl.Rp5909990209712
11)BEnapress tabl. 10 mg20 tabl.30 tabl.Rp5909990800414
30 tabl.30 tabl.Rp5909990800421
12)BEnapress tabl. 5 mg20 tabl.30 tabl.Rp5909990800315
30 tabl.30 tabl.Rp5909990800322
13)BEnapress tabl. 20 mg20 tabl.30 tabl.Rp5909990800513
30 tabl.30 tabl.Rp5909990800520
14)BEnarenal tabl. 5 mg30 tabl.30 tabl.Rp5909990014934
60 tabl.30 tabl.Rp5909990014927
15)BEnarenal tabl. 10 mg30 tabl.30 tabl.Rp5909990015030
60 tabl.30 tabl.Rp5909990015023
16)BEnarenal tabl. 20 mg30 tabl.30 tabl.Rp5909990020836
60 tabl.30 tabl.Rp5909990020829
17)BMapryl tabl. 5 mg20 tabl. w blistrach30 tabl.Rp5909990374120
20 tabl. w fiolce30 tabl.Rp5909990374113
18)BMapryl tabl. 20 mg20 tabl. (1x20)30 tabl.Rp5909990374229
20 tabl. (2x10)30 tabl.Rp5909990374236
20 tabl. w fiolce30 tabl.Rp5909990374212
19)BMapryl tabl. 10 mg20 tabl. w blistrach30 tabl.Rp5909990440511
20 tabl. w fiolce30 tabl.Rp5909990440528

39. Enoxaparinum natricum

1)BClexane roztwór do wstrzykiwań podskórnych lub linii tętniczej układu dializacyjnego 20 mg/0,2 ml2 s-amp. 0,2 ml2 szt.Rp5909990048311
10 s-amp. 0,2 ml2 szt.Rp5909990048328
2)BClexane roztwór do wstrzykiwań podskórnych lub do linii tętniczej układu dializacyjnego 40 mg/0,4 ml2 s-amp. 0,4 ml2 szt.Rp5909990048410
10 s-amp. 0,4 ml2 szt.Rp5909990048427
3)BClexane roztwór do iniekcji podskórnych 60 mg/0,6 ml2 s-amp. 0,6 ml2 szt.Rp5909990774814
4)BClexane roztwór do iniekcji podskórnych 100 mg/1 ml2 s-amp. 1 ml2 szt.Rp5909990774913
5)BClexane roztwór do iniekcji podskórnych 80 mg/0,8 ml2 s-amp. 0,8 ml2 szt.Rp5909990775019
6)BClexane roztwór do wstrzykiwań podskórnych lub do linii tętniczej układu dializacyjnego 100 mg /1 ml1 fiol. 3 ml1 fiol.Rp5909990456116

40. Epinephrinum

1)AInj. Adrenalini 0,1% roztwór do wstrzykiwań 1 mg/ml10 amp. 1 ml10 amp.Rp5909990182510

41. Famotidinum

1)BFagastin 20 tabl. powl. 20 mg20 tabl.30 tabl.Rp5909990404711
2)BFagastin 40 tabl. powl. 40 mg20 tabl.30 tabl.Rp5909990404612
3)BFamogast tabl. powl. 20 mg30 tabl.30 tabl.Rp5909990014736
60 tabl.30 tabl.Rp5909990014729
4)BFamogast tabl. powl. 40 mg30 tabl.30 tabl.Rp5909990014835
60 tabl.30 tabl.Rp5909990014828
5)BFamotidine tabl. powl. 40 mg20 tabl.30 tabl.Rp5909990332618
6)BQuamatel tabl. powl. 20 mg28 tabl.30 tabl.Rp5909990700615
7)BQuamatel tabl. powl. 40 mg14 tabl.30 tabl.Rp5909990700714
8)BUlfamid tabl. 20 mg20 tabl.30 tabl.Rp5909990273225
9)BUlfamid tabl. 40 mg20 tabl.30 tabl.Rp5909990286225

42. Fludrocortisonum

1)BCortineff tabl. 100 mcg20 tabl.20 tabl.Rp5909990170319
2)BCortineff 0,1% maść do oczu 1 mg/g1 op. 3 g3 gRp5909990104918

43. Furosemidum

1)BFurosemidum tabl. 40 mg30 tabl.30 tabl.Rp5909990135028

44. Glyceroli trinitras

1)ANitroglycerinum 0,5 tabl. podjęzykowe 0,5 mg20 tabl. w blistrach20 tabl.Rp5909990357925
20 tabl. w fiolce20 tabl.Rp5909990357918
2)ANitroglycerinum 1 tabl. podjęzykowe 1 mg20 tabl. w blistrach20 tabl.Rp5909990679522
20 tabl. w fiolce20 tabl.Rp5909990679515
3)ANitroglycerinum prolongatum tabletki o przedłużonym uwalnianiu 6,4 mg40 tabl. w blistrach40 tabl.Rp5909990199716
40 tabl. w fiolce40 tabl.Rp5909990199723
4)ANitroglycerinum Prolongatum tabletki o przedłużonym uwalnianiu 6,4 mg40 tabl. w blistrach40 tabl.Rp5909990427512
40 tabl. w fiolce40 tabl.Rp5909990427529
5)ANitromint aerozol do stosowania podjęzykowego 0,4 mg/dawkę1 poj. 10 g (180 dawek)180 dawekRp5909990156818
1 poj. 11 g (200 dawek)200 dawekRp5909990156825
6)APolnitrin tabletki dopoliczkowe 5 mg30 tabl.30 tabl.Rp5909990309214
7)ASustonit tabletki o przedłużonym uwalnianiu 15 mg30 tabl.30 tabl.Rp5909990183111
8)ASustonit tabletki o przedłużonym uwalnianiu 6,5 mg30 tabl. (2x15)30 tabl.Rp5909990183029
30 tabl. (3x10)30 tabl.Rp5909990183036
9)ATrimonit aerozol do stosowania podjęzykowego 400 mcg/dawkę1 butelka 11,2 g (12,2 ml) (200 dawek)200 dawekRp5909990437917

45. Hydrochlorothiazidum

1)B ΔDisalunil tabl. 25 mg30 tabl.30 tabl.Rp5909990468713
2)B ΔHydrochlorothiazidum tabl. 25 mg30 tabl.30 tabl.Rp5909990034628
3)B ΔHydrochlorothiazidum tabl. 12,5 mg30 tabl.30 tabl.Rp5909990374625

46. Hydrocortisonum

1)BHydrocortisonum tabl. 20 mg20 tabl.20 tabl.Rp5909990282715
2)BHydrocortisonum hemisuccinatum roztwór do wstrzykiwań 25 mg/ml5 amp. 1 ml + rozp. 5 amp. 2 ml5 amp.Rp5909990105212
3)BHydrocortisonum hemisuccinatum roztwór do wstrzykiwań 20 mg/ml5 amp. 2 ml + rozp. 5 amp. 3 ml5 amp.Rp5909990105113
4)BHydrocortisonum hemisuccinatum roztwór do wstrzykiwań lub do wlewu kroplowego 100 mg/ml5 amp. 2 ml + rozp. 5 amp. 3 ml5 amp.Rp5909990105311

47. Hydroxyprogesteroni caproas

1)BKaprogest roztwór do wstrzykiwań 125 mg/ml5 amp. 2 ml5 amp.Rp5909990228911
2)BProluton Depot roztwór do wstrzykiwań dożylnych 250 mg/ml1 amp.-strzyk. 1 ml5 amp.Rp5909990341511

48. Ibuprofenum

1)BIbuprofen tabl. drażowane 200 mg60 tabl.60 draż.Rp5909990132928
2)BIbuprofen tabl. powl. 200 mg60 tabl. w blistrach60 tabl.Rp5909990830732
60 tabl. w fiolce60 tabl.Rp5909990830749

49. Isosorbidi dinitras

1)BAerosonit aerozol do stosowania w jamie ustnej, roztwór 1,25 mg/dawkę1 poj. 18 ml (200 dawek)200 dawekRp5909990147311
2)BCardiosorbid kaps. o przedłużonym uwalnianiu 20 mg30 kaps.30 kaps.Rp5909990462117
3)BCardiosorbid kaps. o przedłużonym uwalnianiu 40 mg30 kaps.30 kaps.Rp5909990462216
4)BCardonit prolongatum 40 tabletki o przedłużonym uwalnianiu 40 mg30 tabl. (2x15)30 tabl.Rp5909990182626
30 tabl. (3x10)30 tabl.Rp5909990182619
5)BCardonit prolongatum 60 tabletki o przedłużonym uwalnianiu 60 mg30 tabl. (2x15)30 tabl.Rp5909990182725
30 tabl. (3x10)30 tabl.Rp5909990182718
6)BCardonit prolongatum 80 tabletki o przedłużonym uwalnianiu 80 mg30 tabl.30 tabl.Rp5909990182817
7)BIso Mack Retard 20 kaps. o przedłużonym uwalnianiu 20 mg30 kaps.30 kaps.Rp5909990181414
8)BIso Mack Retard 40 kaps. o przedłużonym uwalnianiu 40 mg30 kaps.30 kaps.Rp5909990181513
9)BIso Mack Retard 60 kaps. o przedłużonym uwalnianiu 60 mg30 kaps.30 kaps.Rp5909990181612
10)BIsodinit tabl. 10 mg60 tabl.30 tabl.Rp5909990264117
11)BIsodinit tabletki o przedłużonym uwalnianiu 20 mg60 tabl.30 tabl.Rp5909990264216
12)BIsoket aerozol do stosowania w jamie ustnej 1,25 mg/dawkę1 fl. 15 ml (300 dawek)300 dawekRp5909990112319
13)BIsoket 5 tabl. 5 mg50 tabl.30 tabl.Rp5909990264810
14)BIsoket Retard 20 tabletki o przedłużonym uwalnianiu 20 mg20 tabl.30 tabl.Rp5909990286515
50 tabl.30 tabl.Rp5909990286522
15)BIsoket Retard 40 tabletki o przedłużonym uwalnianiu 40 mg20 tabl.30 tabl.Rp5909990112517
50 tabl.30 tabl.Rp5909990112524
16)BIsoket Retard 120 kaps. o przedłużonym uwalnianiu 120 mg20 kaps.30 kaps.Rp5909990112418
17)BSorbonit tabl. 10 mg60 tabl.30 tabl.Rp5909990282319
18)BSorbonit tabl. 5 mg60 tabl.30 tabl.Rp5909990328215
19)BSorbonit prolongatum tabletki o przedłużonym uwalnianiu 20 mg40 tabl.30 tabl.Rp5909990199914
20)BSorbonit prolongatum tabletki o przedłużonym uwalnianiu 40 mg40 tabl.30 tabl.Rp5909990282418

50. Isosorbidi mononitras

1)BEffox 10 tabl. 10 mg60 tabl.30 tabl.Rp5909990368334
2)BEffox 20 tabl. 20 mg50 tabl.30 tabl.Rp5909990368426
3)BEffox 40 tabl. 40 mg40 tabl.30 tabl.Rp5909990368525
4)BEffox long 50 tabletki o przedłużonym uwalnianiu 50 mg30 tabl.30 tabl.Rp5909990368624
5)BEffox long 75 tabletki o przedłużonym uwalnianiu 75 mg30 tabl.30 tabl.Rp5909990452118
6)BIsomonit 20 tabl. 20 mg30 tabl.30 tabl.Rp5909990356317
7)BIsomonit 40 tabl. 40 mg30 tabl.30 tabl.Rp5909990357611
8)BIzonit prolongatum 40 tabl. o przedłużonym uwalnianiu 40 mg40 tabl.30 tabl.Rp5909990796519
9)BMono Mack Depot tabl. o przedłużonym uwalnianiu 100 mg14 tabl.30 tabl.Rp5909990669011
28 tabl.30 tabl.Rp5909990669028
10)BMononit 10 tabl. powl. 10 mg60 tabl.30 tabl.Rp5909990010516
11)BMononit 20 tabl. powl. 20 mg30 tabl.30 tabl.Rp5909990010615
60 tabl.30 tabl.Rp5909990010622
12)BMononit 40 tabl. powl. 40 mg30 tabl.30 tabl.Rp5909990010714
13)BMononit 60 retard tabl. o przedłużonym uwalnianiu 60 mg30 tabl.30 tabl.Rp5909990676415
14)BOlicard 40 retard kaps. o przedłużonym uwalnianiu 40 mg20 kaps.30 kaps.Rp5909990266715
15)BOlicard 60 retard kaps. o przedłużonym uwalnianiu 60 mg20 kaps.30 kaps.Rp5909990266814

51. Kalii chloridum

1)Kaldyum kaps. o przedłużonym uwalnianiu 315 mg K+50 kaps.30 kaps.Rp5909990822119
100 kaps.30 kaps.Rp5909990822126
2)Kalimat prolongatum tabl. o przedłużonym uwalnianiu 393 mg K+30 tabl.30 tabl.Rp5909990679614
3)Kalipoz prolongatum tabletki o przedłużonym uwalnianiu 391 mg K+30 tabl. w blistrach30 tabl.Rp5909990257515
30 tabl. w pojemniku30 tabl.Rp5909990257522
4)Kalium syrop 391 mg K +/5 ml1 fl. 150 ml150 mlRp5909990251414
5)Kalium syrop 782 mg K+/10 ml1 fl. 150 ml150 mlRp5909990138814

52. Mebendazolum

1)BVermox tabl. 100 mg6 tabl.6 tabl.Rp5909990250615

53. Methotrexatum

1)AMethotrexat tabl. 10 mg100 tabl.100 tabl.Rp5909990124114
2)AMethotrexat tabl. 2,5 mg100 tabl.100 tabl.Rp5909990124015
3)AMethotrexat-Ebewe, Metotreksat-Knoll 10 tabl. 10 mg30 tabl.100 tabl.Rp5909990453917
50 tabl.100 tabl.Rp5909990453924
4)AMethotrexat-Ebewe, Metotreksat-Knoll 2,5 tabl. 2,5 mg30 tabl.100 tabl.Rp5909990453719
50 tabl.100 tabl.Rp5909990453726
5)AMethotrexat-Ebewe, Metotreksat-Knoll 5 tabl. 5 mg30 tabl.100 tabl.Rp5909990453818
50 tabl.100 tabl.Rp5909990453825
6)ATrexan tabl. 2,5 mg100 tabl.100 tabl.Rp5909990111619

54. Methylprednisolonum

1)BMedrol tabl. 4 mg30 tabl. w blistrach30 tabl.Rp5909990683123
2)BMedrol tabl. 16 mg50 tabl. w blistrach30 tabl.Rp5909990683215
3)BMedrol tabl. 32 mg20 tabl. w blistrach30 tabl.Rp5909990683314
4)BMetypred tabl. 4 mg30 tabl.30 tabl.Rp5909990316519
5)BMetypred tabl. 16 mg30 tabl.30 tabl.Rp5909990316618

55. Metildigoxinum

1)ABemecor roztwór do wstrzykiwań 0,1 mg/ml25 amp. 2 ml5 amp.Rp5909990174416
2)ABemecor krople doustne, roztwór 0,6 mg/1 ml1 fl. 10 ml10 mlRp5909990174515
3)ABemecor tabl. 0,1 mg30 tabl.30 tabl.Rp5909990174614
4)ALandicor tabl. 0,1 mg30 tabl.30 tabl.Rp5909990496211
5)AMedigox tabl. 0,1 mg30 tabl. w blistrach30 tabl.Rp5909990823116
30 tabl. w fiolce30 tabl.Rp5909990823123

56. Metoclopramidum

1)BMetoclopramidum tabl. 10 mg50 tabl.50 tabl.Rp5909990084722
50 tabl. w fiolce50 tabl.Rp5909990084715

57. Metoprololum

1)BBetaloc ZOK 50 tabl. o kontrolowanym uwalnianiu 50 mg30 tabl.30 tabl.Rp5909990738618
2)BBetaloc ZOK 100 tabl. o kontrolowanym uwalnianiu 100 mg30 tabl.30 tabl.Rp5909990738717
3)BMetocard tabl. 50 mg30 tabl.30 tabl.Rp5909990034413
30 tabl. w blistrach30 tabl.Rp5909990034420
4)BMetocard tabl. 100 mg30 tabl. w blistrach30 tabl.Rp5909990034529
30 tabl. w fiolce30 tabl.Rp5909990034512
5)BMetocard prolongatum tabletki o przedłużonym uwalnianiu 200 mg30 tabl. w blistrach30 tabl.Rp5909990034321
30 tabl. w fiolce30 tabl.Rp5909990034314
6)BMetohexal 50 tabl. 50 mg30 tabl.30 tabl.Rp5909990779611
7)BMetohexal 100 tabl. 100 mg30 tabl.30 tabl.Rp5909990779710
8)BMetoprolol tabl. 50 mg30 tabl.30 tabl.Rp5909990141111
9)BMetoprolol tabl. 100 mg30 tabl.30 tabl.Rp5909990372911

58. Metronidazolum

1)BMetronidazol tabl. dopochwowe 500 mg10 tabl.10 tabl.Rp5909990160310

59. Morphinum

1)N ΘMorphini sulfas roztwór do iniekcji 10 mg/1 ml10 amp. 1 ml10 amp.LzRpw5909990404919
2)N ΘMorphini sulfas roztwór do iniekcji 20 mg/1 ml10 amp. 1 ml10 amp.LzRpw5909990405015

60. Nadroparinum calcicum

1)BFraxiparine roztwór do wstrzykiwań podskórnych i dożylnych 5.700 j.m./0,6 ml2 s-amp. 0,6 ml2 szt.Rp5909990075713
10 s-amp. 0,6 ml2 szt.Rp5909990075720
2)BFraxiparine roztwór do wstrzykiwań podskórnych i dożylnych 9.500 j.m./1 ml2 s-amp. 1,0 ml2 szt.Rp5909990075812
10 s-amp. 1,0 ml2 szt.Rp5909990075829
3)BFraxiparine roztwór do wstrzykiwań podskórnych i dożylnych 2.850 j.m./0,3 ml2 s-amp. 0,3 ml2 szt.Rp5909990075614
10 s-amp. 0,3 ml2 szt.Rp5909990075621
4)BFraxiparine roztwór do wstrzykiwań podskórnych i dożylnych 3.800 j.m./0,4 ml2 s-amp. 0,4 ml2 szt.Rp5909990716814
10 s-amp. 0,4 ml2 szt.Rp5909990716821
5)BFraxiparine roztwór do wstrzykiwań podskórnych i dożylnych. 7.600 j.m./0,8 ml2 s-amp. 0,8 ml2 szt.Rp5909990716913
10 s-amp. 0,8 ml2 szt.Rp5909990716920
6)BFraxodi roztwór do wstrzykiwań podskórnych 11.400 j.m. AXa/0,6 ml2 s-amp. 0,6 ml2 szt.Rp5909990836918
10 s-amp. 0,6 ml2 szt.Rp5909990836932
7)BFraxodi roztwór do wstrzykiwań podskórnych 15.200 j.m. AXa/0,8 ml2 s-amp. 0,8 ml2 szt.Rp5909990837014
10 s-amp. 0,8 ml2 szt.Rp5909990837038
8)BFraxodi roztwór do wstrzykiwań podskórnych 19.000 j.m. AXa/1 ml2 s-amp. 1 ml2 szt.Rp5909990837113
10 s-amp. 1 ml2 szt.Rp5909990837137

61. Natrii aurothiomaleas

1)BTauredon 20 roztwór do wstrzykiwań 20 mg/0,5 ml10 amp. 0,5 ml10 amp.Rp5909990180011

62. Neostigminum

1)A ΔPolstigminum roztwór do wstrzykiwań 0,5 mg/1 ml10 amp. 1 ml10 amp.Rp5909990115211
2)A ΔPolstigminum tabl. 15 mg20 tabl.20 tabl.Rp5909990115112

63. Nifedipinum

1)BCordafen krople doustne 20 mg/ml1 fl. 30 ml30 mlRp5909990077410
2)BCordafen tabl. powl. 10 mg50 tabl.60 tabl.Rp5909990077519
3)BCordipin tabl. powl. 10 mg50 tabl.60 tabl.Rp5909990241514
4)BCordipin retard tabletki o przedłużonym uwalnianiu 20 mg30 tabl.30 tabl.Rp5909990241613
5)BCorinfar draż. 10 mg50 draż.60 draż.Rp5909990240418
6)BCorinfar Retard draż. o przedłużonym uwalnianiu 20 mg30 draż.30 draż.Rp5909990325214
7)BNifecard SR tabl. o przedłużonym uwalnianiu 30 mg30 tabl.30 tabl.Rp5909990841714
100 tabl.30 tabl.Rp5909990841721
8)BNifecard SR tabl. o przedłużonym uwalnianiu 60 mg30 tabl.30 tabl.Rp5909990841813
100 tabl.30 tabl.Rp5909990841820
9)BNifedipine tabl. powl. 10 mg50 tabl.60 tabl.Rp5909990109715

64. Nitrendipinum

1)BNitrendypina tabl. 10 mg30 tabl.30 tabl.Rp5909990277216
2)BNitrendypina tabl. 20 mg30 tabl.30 tabl.Rp5909990139613

65. Parnaparinum natricum

1)BFluxum roztwór do wstrzykiwań podskórnych 3.200 j.m. AXa/0,3 ml6 s-amp. 0,3 ml2 szt.Rp5909990666614
2)BFluxum roztwór do wstrzykiwań podskórnych 6.400 j.m. AXa/0,6 ml6 s-amp. 0,6 ml2 szt.Rp5909990666713

66. Penicillaminum

1)BCuprenil tabl. powl. 250 mg30 tabl.200 tabl.Rp5909990126217

67. Phenobarbitalum

1)B ΘLuminalum roztwór do wstrzykiwań 200 mg/ml10 amp. 1 ml10 amp.Rp5909990114818

68. Phenoxymethylpenicillinum

1)BMegacillin oral Syrop granulat do sporządzenia syropu 300.000 j.m./5 ml1 zestaw: 1 sasz. 7 g + 75,3 ml rozp. do przygotowania 80 ml syropu1 zestawRp5909990709915
2)BMegacillin oral Tabs tabl. do sporządzenia zawiesiny 600.000 j.m.10 tabl.12 tabl.Rp5909990710010
3)BMegacillin oral Tabs tabl. do sporządzenia zawiesiny 1.000.000 j.m.10 tabl.12 tabl.Rp5909990710119
4)BOspen tabl. powl. 1.000.000 j.m.12 tabl.12 tabl.Rp5909990070916
30 tabl.12 tabl.Rp5909990070923
5)BOspen tabl. powl. 1.500.000 j.m.12 tabl.12 tabl.Rp5909990071012
30 tabl.12 tabl.Rp5909990071029
6)BOspen tabl. powl. 500.000 j.m.12 tabl.12 tabl.Rp5909990070817
30 tabl.12 tabl.Rp5909990070824
7)BTaropen tabl. powl. 1.500.000 j.m.12 tabl.12 tabl.Rp5909990791316
8)BTaropen tabl. powl. 500.000 j.m.12 tabl.12 tabl.Rp5909990791118
9)BTaropen tabl. powl. 1.000.000 j.m.12 tabl.12 tabl.Rp5909990791217
10)BV-cylina tabl. 400.000 j.m.10 tabl.12 tabl.Rp5909990056910

69. Phenylephrinum

1)B ΔNeo-synephrine krople do oczu 100 mg/ml1 op. 5 ml5 mlRp5909990164011

70. Phytomenadionum

1)BVitacon roztwór do wstrzykiwań 1 mg/0,5 ml10 amp. 0,5 ml10 amp.Rp5909990055210
2)BVitacon roztwór do wstrzykiwań 10 mg/1 ml10 amp. 1 ml10 amp.Rp5909990055319
3)BVitacon tabl. powl. 10 mg20 tabl. w blistrach30 tabl.Rp5909990772834
30 tabl. w blistrach30 tabl.Rp5909990772810
20 tabl. w fiolce30 tabl.Rp5909990772841
30 tabl. w fiolce30 tabl.Rp5909990772827

71. Praziquantelum

1)BCesol tabl. powl. 150 mg6 tabl.6 tabl.Rp5909990288816

72. Prazosinum

1)B ΔPolpressin tabl. 1 mg30 tabl.30 tabl.Rp5909990044818
2)B ΔPolpressin tabl. 2 mg30 tabl.30 tabl.Rp5909990044917
3)B ΔPolpressin tabl. 5 mg30 tabl.30 tabl.Rp5909990045518

73. Prednisolonum

1)BEncortolon tabl. 5 mg20 tabl.20 tabl.Rp5909990170715
2)BPrednisolonum 0,5% krople do oczu, zawiesina 5 mg/ml1 op. 10 ml10 mlRp5909990093311

74. Prednisonum

1)BEncorton tabl. 1 mg20 tabl.30 tabl.Rp5909990170616
100 tabl.30 tabl.Rp5909990170623
2)BEncorton tabl. 5 mg20 tabl.30 tabl.Rp5909990297016
100 tabl.30 tabl.Rp5909990297023
3)BEncorton tabl. 10 mg20 tabl. w blistrach30 tabl.Rp5909990405312
40 tabl. w blistrach30 tabl.Rp5909990405336
20 tabl. w fiolce30 tabl.Rp5909990405329
40 tabl. w fiolce30 tabl.Rp5909990405343
100 tabl. w słoiku30 tabl.Rp5909990405350
4)BEncorton tabl. 20 mg20 tabl. w blistrach30 tabl.Rp5909990405411
20 tabl. w fiolce30 tabl.Rp5909990405428
100 tabl. w słoiku30 tabl.Rp5909990405435

75. Progesteronum

1)BLuteina 50 tabl. podjęzykowe 50 mg30 tabl.30 tabl.Rp5909990267422
2)BProgesteronum roztwór do wstrzykiwań 25 mg/1 ml5 amp. 1 ml5 amp.Rp5909990108213

76. Propafenonum

1)BPolfenon tabl. powl. 150 mg20 tabl. w blistrach60 tabl.Rp5909990034123
20 tabl. w fiolce60 tabl.Rp5909990034116
2)BPolfenon tabl. powl. 300 mg20 tabl. w blistrach60 tabl.Rp5909990034215
20 tabl. w fiolce60 tabl.Rp5909990034222
3)BRytmonorm 150 tabl. powl. 150 mg20 tabl.60 tabl.Rp5909990100811
4)BRytmonorm 300 tabl. powl. 300 mg20 tabl.60 tabl.Rp5909990100910

77. Propranololum

1)BPropranolol roztwór do wstrzykiwań 1 mg/1 ml10 amp. 1 ml10 amp.Rp5909990093021
2)BPropranolol tabl. 10 mg50 tabl.50 tabl.Rp5909990112111
3)BPropranolol tabl. 40 mg50 tabl.50 tabl.Rp5909990112210

78. Pyrantelum

1)BPyrantelum tabl. 250 mg3 tabl.3 tabl.Rp5909990206414
2)BPyrantelum zawiesina doustna 250 mg/5 ml1 fl. 15 ml15 mlRp5909990276417

79. Pyrimethaminum

1)BDaraprim tabl. 25 mg30 tabl.30 tabl.Rp5909990070015

80. Ranitidinum

1)Apo-Ranitidine 150 tabl. powl. 150 mg30 tabl.30 tabl.Rp5909990305117
60 tabl.30 tabl.Rp5909990305124
2)Apo-Ranitidine 300 tabl. powl. 300 mg30 tabl.30 tabl.Rp5909990305216
60 tabl.30 tabl.Rp5909990305223
3)Histac tabl. powl. 150 mg20 tabl.30 tabl.Rp5909990734313
4)Histac tabl. powl. 300 mg10 tabl.30 tabl.Rp5909990734412
5)Ragastin tabl. powl. 150 mg20 tabl.30 tabl.Rp5909990407118
6)Raniberl tabl. powl. 150 mg40 tabl.30 tabl.Rp5909990373925
7)Raniberl 300 tabl. powl. 300 mg20 tabl.30 tabl.Rp5909990834815
8)Ranic 150 tabl. powl. 150 mg20 tabl.30 tabl.Rp5909990848713
9)Ranic 300 tabl. powl. 300 mg20 tabl.30 tabl.Rp5909990847518
10)Ranigast tabl. powl. 150 mg30 tabl.30 tabl.Rp5909990206735
60 tabl.30 tabl.Rp5909990206728
11)Ranisan 150 mg tabl. powl. 150 mg20 tabl.30 tabl.Rp5909990090211
12)Ranital tabl. powl. 150 mg20 tabl.30 tabl.Rp5909990221318
13)Ranitidine, Gastoren syrop 150 mg/10 ml1 fl. 300 ml300 mlRp5909990790111
14)Ranitin – 150 tabl. powl. 150 mg60 tabl.30 tabl.Rp5909990687510
15)Ranitin – 300 tabl. powl. 300 mg30 tabl.30 tabl.Rp5909990687619
16)Ranitydyna syrop 75 mg/5 ml1 fl. 100 ml100 mlRp5909990788217
17)Ranitydyna tabl. powl. 150 mg20 tabl.30 tabl.Rp5909990416912
18)Ranitydyna tabl. powl. 300 mg20 tabl.30 tabl.Rp5909990417018
19)Ranitydyna 150 tabl. powl. 150 mg60 tabl. w blistrach30 tabl.Rp5909990773718
30 tabl. w pojemniku30 tabl.Rp5909990773725
60 tabl. w pojemniku30 tabl.Rp5909990773732
20)Ranitydyna 300 tabl. powl. 300 mg30 tabl. w blistrach30 tabl.Rp5909990773817
30 tabl. w pojemniku30 tabl.Rp5909990773824

81. Reviparinum natricum

1)BClivarin 1432 roztwór do wstrzykiwań podskórnych 1.432 j.m. AXa/0,25 ml5 s-amp. 0,25 ml2 szt.Rp5909990680610

82. Sole rehydratacyjne

1)Gastrolit proszek do sporządzania roztworu15 sasz.15 sasz.Rp5909990012312
2)Saltoral proszek do sporządzania roztworu5 sasz. 5,5 g15 sasz.Rp5909990115716
10 sasz. 5,5 g15 sasz.Rp5909990115723

83. Thiamazolum

1)BMetizol tabl. 5 mg50 tabl.50 tabl.Rp5909990231911
2)BThyrozol 10 tabl. powl. 10 mg50 tabl.50 tabl.Rp5909990427123
3)BThyrozol 20 tabl. powl. 20 mg50 tabl.50 tabl.Rp5909990427222
4)BThyrozol 5 tabl. powl. 5 mg50 tabl.50 tabl.Rp5909990427024
100 tabl.50 tabl.Rp5909990427031

84. Tropicamidum

1)B ΔMydriacyl krople do oczu 10 mg/ml1 fl. 15 ml15 mlRp5909990187218
2)B ΔTropicamidum 0,5% krople do oczu, roztwór 5 mg/ml1 zestaw: 2 butelki 5 ml10 mlRp5909990125524
3)B ΔTropicamidum 1% krople do oczu, roztwór 10 mg/ml1 zestaw: 2 butelki 5 ml10 mlRp5909990125623

85. Verapamilum

1)BApo-Verap 120 tabl. powl. 120 mg30 tabl.60 tabl.Rp5909990177011
90 tabl.60 tabl.Rp5909990177028
2)BApo-Verap 80 tabl. powl. 80 mg30 tabl.60 tabl.Rp5909990178711
90 tabl.60 tabl.Rp5909990178728
3)BIsoptin roztwór do wstrzykiwań 2,5 mg/ml5 amp. 2 ml10 amp.Rp5909990100712
4)BIsoptin 40 tabl. powl. 40 mg40 tabl.60 tabl.Rp5909990100415
5)BIsoptin 80 tabl. powl. 80 mg40 tabl.60 tabl.Rp5909990100514
6)BIsoptin SR tabl. powl. o przedłużonym uwalnianiu 120 mg40 tabl.30 tabl.Rp5909990012725
7)BIsoptin SR-E 240, Isoptin SR 240 tabletki o przedłużonym uwalnianiu 240 mg20 tabl.30 tabl.Rp5909990100613
8)BLekoptin draż. 40 mg40 draż.60 draż.Rp5909990234813
9)BLekoptin draż. 40 mg40 draż.60 draż.Rp5909990172610
10)BLekoptin draż. 80 mg40 draż.60 draż.Rp5909990174911
11)BLekoptin draż. 80 mg40 draż.60 draż.Rp5909990172719
12)BLekoptin draż. 120 mg20 draż.60 draż.Rp5909990175017
13)BLekoptin draż. 120 mg20 draż.60 draż.Rp5909990172818
14)BLekoptin roztwór do wstrzykiwań 2,5 mg/ml50 amp. 2 ml10 amp.Rp5909990175116
15)BLekoptin Retard tabl. powl. 240 mg20 tabl.60 tabl.Rp5909990307814
16)BLekoptin Retard tabl. powl. 240 mg20 tabl.60 tabl.Rp5909990307715
17)BStaveran 40 tabl. powl. 40 mg20 tabl.60 tabl.Rp5909990045211
60 tabl.60 tabl.Rp5909990045228
18)BStaveran 80 tabl. powl. 80 mg20 tabl.60 tabl.Rp5909990045310
60 tabl.60 tabl.Rp5909990045327
19)BStaveran 120 tabl. powl. 120 mg20 tabl.60 tabl.Rp5909990045419
60 tabl.60 tabl.Rp5909990045426
20)BStaveran prolongatum tabl. powl. 120 mg20 tabl. w blistrach30 tabl.Rp5909990086726
30 tabl. w blistrach30 tabl.Rp5909990086757
20 tabl. w fiolce30 tabl.Rp5909990086719
21)BStaveran prolongatum tabl. powl. 240 mg20 tabl. w blistrach30 tabl.Rp5909990703623
30 tabl. w blistrach30 tabl.Rp5909990703654
20 tabl. w fiolce30 tabl.Rp5909990703647
22)BVerapamil injekcje dożylne 5 mg/2 ml5 amp. 2 ml10 amp.Rp5909990759316
50 amp. 2 ml10 amp.Rp5909990759323

ZAŁĄCZNIK Nr  2  2

Wykaz leków uzupełniających wydawanych za odpłatnością 30% ceny leku.

Lp.PSMNazwa handlowa, postać i dawka lekuOpakowanie zgodne z Rejestrem Środków Farmaceutycznych i Materiałów Medycznych1Status opakowaniaKod EAN13 opakowania
1 - Refundowane są wyłącznie opakowania ujęte w wykazie.

1. Acetazolamidum

1)B ΔDiuramid tabl. 250 mg20 tabl.Rp5909990033911

2. Aciclovirum

1)BCusiviral maść do oczu 30 mg/g1 op. 4,5 gRp5909990187911
2)BVirolex maść do oczu 30 mg/g1 op. 4,5 gRp5909990273317

3. Acitretinum

1)BNeotigason kapsułki 10 mg100 kaps.LzRp5909990697021
2)BNeotigason kapsułki 25 mg100 kaps.LzRp5909990696925

4. Alfuzosinum

1)BDalfaz tabl. powl. 2,5 mg30 tabl.Rp5909990681211
2)BDalfaz SR5 tabl. powl. o przedłużonym działaniu 5 mg20 tabl.Rp5909990812714
3)BDalfaz Uno, Dalfaz SR 10 tabl. o przedłużonym działaniu 10 mg30 tabl. w blistrachRp5909990837816

5. Allylestrenolum

1)BTurinal tabl. 5 mg20 tabl.Rp5909990118311

6. Ambenonii chloridum

1)B ΔMytelase tabl. 10 mg50 tabl.Rp5909990030927

7. Aqua pro injectione

1)Aqua pro iniectione rozpuszczalnik do sporządzenia leków parenteralnych100 amp. 10 mlRp5909990248247
100 amp. 5 mlRp5909990248230

8. Atorvastatinum

1)BSortis 10 tabl. powl. 10 mg30 tabl.Rp5909990784615
2)BSortis 20 tabl. powl. 20 mg30 tabl.Rp5909990784714
3)BSortis 40 tabl. powl. 40 mg30 tabl.Rp5909990784813

9. Beclometasonum

1)BNasobec aerozol do nosa, zawiesina wodna 50 mcg/dawkę donosową1 butel. 30 ml (200 dawek)Rp5909990432110

10. Budesonidum

1)BBuderhin, Budesonid aerozol do nosa, zawiesina 50 mcg/dawkę donosową1 poj. 10 ml (200 dawek)Rp5909990332311
2)BHoracort aerozol do nosa, zawiesina 50 mcg/dawkę1 op. 200 dawekRp5909990495412
3)BRhinocort aerozol do nosa, roztwór 50 mcg/dawkę1 poj. 10 ml (200 dawek)Rp5909990131815
4)BRhinocort aerozol do nosa, zawiesina wodna 64 mcg/dawkę1 poj. 10 ml (120 dawek)Rp5909990446117
5)BRhinocort aerozol do nosa, zawiesina wodna 32 mcg/dawkę1 poj. 10 ml (120 dawek)Rp5909990446216
6)BTafen Nasal aerozol do nosa, zawiesina wodna 50 mcg/dawkę donosową1 op. 200 dawekRp5909990849611

11. Chlorquinaldolum + Metronidazolum

1)Gynalgin tabl. dopochwowe10 tabl.Rp5909990167210

12. Clomifenum

1)BClostilbegyt tabl. 50 mg10 tabl.Rp5909990156412

13. Clonidinum

1)A ΔIporel tabl. 0,075 mg50 tabl.Rp5909990282814

14. Clopamidum

1)BClopamid tabl. 20 mg20 tabl.Rp5909990141012

15. Clotrimazolum

1)Clotrimazol tabl. dopochwowe 100 mg6 tabl.Rp5909990363810
2)Clotrimazolum maść do oczu 1%1 op. 3 gRp5909990790715
3)Clotrimazolum tabl. dopochwowe 100 mg6 tabl.Rp5909990363711
4)Clotrimazolum tabl. dopochwowe 500 mg1 tabl.Rp5909990148011
5)Plimycol tabl. dopochwowe 200 mg3 tabl.Rp5909990485512

16. Colchicinum

1)BColchicum-Dispert draż. 0,5 mg50 draż.Rp5909990266524

17. Cyanocobalaminum

1)BB12 Ankermann roztwór do iniekcji 100 mcg/ml1 fiol. 5 mlRp5909990462414
2)BB12 Ankermann roztwór do iniekcji 1.000 mcg/ml5 amp. 1 mlRp5909990462513
10 amp. 1 mlRp5909990462520
3)BB12 Ankermann roztwór do iniekcji 1.000 mcg/ml1 fiol. 5 mlRp5909990462612
4)BVitaminum B12 roztwór do wstrzykiwań 500 mcg/ml5 amp. 2 mlRp5909990244010
5)BVitaminum B12 roztwór do wstrzykiwań 100 mcg/1 ml10 amp. 1 mlRp5909990243914

18. Diclofenacum

1)BDiclac roztwór do wstrzykiwań domięśniowych 75 mg/3 ml5 amp. 3 mlRp5909990753017
10 amp. 3 mlRp5909990753024
2)BDicloreum roztwór do wstrzykiwań 25 mg/ml6 amp. 3 mlRp5909990169719
3)BFeloran roztwór do wstrzykiwań domięśniowych 25 mg/ml10 amp. 3 mlRp5909990141715
4)BNaklofen roztwór do wstrzykiwań 25 mg/ml5 amp. 3 mlRp5909990241910
5)BVoltaren roztwór do wstrzykiwań domięśniowych lub do sporządzania roztworu do infuzji 25 mg/ml5 amp. 3 mlRp5909990120512

19. Diclofenacum + Lidocainum

1)BDicloratio roztwór do wstrzykiwań domięśniowych3 amp. 2 mlRp5909990413829
2)BOlfen 75 roztwór do wstrzykiwań 37,5 mg/ml5 amp. 2 mlRp5909990161119

20. Doxazosinum

1)B ΔCardura tabl. 1 mg30 tabl.Rp5909990356812
2)B ΔCardura tabl. 2 mg30 tabl.Rp5909990356911
3)B ΔCardura tabl. 4 mg30 tabl.Rp5909990357017
4)B ΔCardura XL tabletki o zmodyfikowanym uwalnianiu 4 mg30 tabl.Rp5909990431410
5)B ΔCardura XL tabletki o zmodyfikowanym uwalnianiu 8 mg30 tabl.Rp5909990431519
6)B ΔDoxanorm tabl. 1 mg30 tabl.Rp5909990854318
7)B ΔDoxanorm tabl. 2 mg30 tabl.Rp5909990854417
8)B ΔDoxanorm tabl. 4 mg30 tabl.Rp5909990854516
9)B ΔDoxar tabl.30 tabl. 1 mgRp5909990484911
10)B ΔDoxar tabl. 2 mg30 tabl.Rp5909990485017
11)B ΔDoxar tabl. 4 mg30 tabl.Rp5909990485116
12)B ΔDoxaratio 1 tabl. 1 mg14 tabl.Rp5909990493029
28 tabl.Rp5909990493043
13)B ΔDoxaratio 2 tabl. 2 mg14 tabl.Rp5909990493128
28 tabl.Rp5909990493142
14)B ΔDoxaratio 4 tabl. 4 mg14 tabl.Rp5909990493227
28 tabl.Rp5909990493241
15)B ΔKamiren tabl. 1 mg30 tabl.Rp5909990491216
16)B ΔKamiren tabl. 2 mg30 tabl.Rp5909990491315
17)B ΔKamiren tabl. 4 mg30 tabl.Rp5909990491414

21. Ergotaminum

1)BErgotaminum tartaricum draż. 1 mg20 draż.Rp5909990211517

22. Estradiolum

1)BEstradiol – Depot roztwór do wstrzykiwań 10 mg/1 ml10 amp. 1 mlRp5909990221912
2)BOestradiolum benzoicum roztwór do wstrzykiwań 2,5 mg/ml5 amp. 2 mlRp5909990324910

23. Estradiolum + Estriolum + Levonorgestrelum

1)BCyclo-Menorette draż.1 zestaw: 21 draż.Rp5909990020614

24. Estradiolum + Levonorgestrelum

1)BKlimonorm draż.1 zestaw: 21 draż.Rp5909990059713
3 zestawy: po 21 draż.Rp5909990059737

25. Estradiolum + Medroxyprogesteronum

1)BDivina tabl.1 zestaw: 21 tabl.Rp5909990661411

26. Estrogena coniugata

1)BOestrofeminal kapsułki 0,3 mg21 kaps.Rp5909990304318
2)BOestrofeminal kapsułki 0,6 mg21 kaps.Rp5909990304417
3)BOestrofeminal kapsułki 1,25 mg21 kaps.Rp5909990278817
4)BPremarin tabl. powl. 0,625 mg28 tabl.Rp5909990754014
5)BPremarin tabl. powl. 1,25 mg28 tabl.Rp5909990754113

27. Ethinylestradiolum + Levonorgestrelum

1)BMicrogynon 21 tabl. powl.21 tabl.Rp5909990060016
63 tabl.Rp5909990060023
2)BRigevidon tabl.21 tabl.Rp5909990117116
3)BStediril 30 draż.21 draż.Rp5909990072514

28. Ethisteronum

1)BEthisteron tabl. podjęzykowe 25 mg20 tabl.Rp5909990228515

29. Fenoterolum

1)BBerotec N 100 aerozol wziewny, roztwór 100 mcg/dawkę1 poj. 10 ml (200 dawek)Rp5909990376414
2)BFenoterol tabl. 5 mg100 tabl.Rp5909990148318

30. Fluconazolum

1)BFluconazole kapsułki 50 mg7 kaps.Rp5909990490516
2)BFluconazole syrop 50 mg/10 ml1 butelka 150 mlRp5909990859511
1 butelka 150 mlRp5909990859528
3)BFluconazole tabl. 50 mg14 tabl. w blistrachRp5909990859610
14 tabl. w fiolceRp5909990859627
14 tabl. w fiolceRp5909990859634
4)BFluconazole tabl. 100 mg7 tabl. w blistrzeRp5909990859719
7 tabl. w fiolceRp5909990859733
7 tabl. w fiolceRp5909990859726
5)BFluconazole 150 kapsułki 150 mg1 kaps. w blistrzeRp5909990831913
6)BFluconazole 50 kapsułki 50 mg14 kaps. w blistrachRp5909990831838
7 kaps. w blistrzeRp5909990831814
7 kaps. w pojemnikuRp5909990831821
14 kaps. w pojemnikuRp5909990831845
7)BFlumycon, Fluconazole kapsułki 50 mg14 kaps.Rp5909990356010
8)BFlumycon, Fluconazole kapsułki 100 mg7 kaps.Rp5909990356119
28 kaps.Rp5909990356126
9)BFlumycon, Fluconazole syrop 5 mg/ml1 fl. 150 mlRp5909990354016

31. Flunisolidum

1)BSyntaris aerozol do nosa, roztwór 0,25 mg/ml1 poj. 24 ml (240 dawek)Rp5909990096510

32. Fluticasonum

1)BFlixonase aerozol do nosa, zawiesina 50 mcg/dawkę1 poj. 10 ml (120 dawek)Rp5909990294817

33. Fluvastatinum

1)BLescol kapsułki 20 mg28 kaps.Rp5909990360314
2)BLescol kapsułki 40 mg28 kaps.Rp5909990360413

34. Gentamicinum

1)BGentamicin maść do oczu 0,3 %1 op. 3 gRp5909990791019
2)BGentamicin 0,3% krople do oczu, roztwór 3 mg/ml1 fl. 5 mlRp5909990092413
3)BGentamycin maść do oczu 3 mg/g1 op. 5 gRp5909990264315
4)BGentamytrex krople do oczu, roztwór 5 mg/ml1 fl. 5 mlRp5909990667710

35. Glucosum

1)BGlucosum 10% roztwór do wstrzykiwań 100 mg/ml10 amp. 10 mlRp5909990203314
2)BGlucosum 20% roztwór do wstrzykiwań dożylnych 200 mg/ml10 amp. 10 mlRp5909990297917
50 amp. 10 mlRp5909990297924

36. Gonadotrophinum chorionicum

1)BBiogonadyl 2000 liofilizat i rozp. do sporządzenia roztworu do wstrzykiwań 2.000 j.m.5 amp. s. subst. + rozp.Rp5909990193615
2)BBiogonadyl 500 liofilizat i rozp. do sporządzenia roztworu do wstrzykiwań 500 j.m.5 amp. s. subst. + rozp.Rp5909990200719
3)BBiogonadyl 5000 liofilizat i rozp. do sporządzenia roztworu do wstrzykiwań 5.000 j.m.1 amp. s. subst. +rozp. 2 mlRp5909990474110
4)BChoragon 1500 proszek i rozp. do sporządzenia roztworu do wstrzykiwań 1.500 j.m./ml3 amp. s. subst. + rozp.Rp5909990860715
5)BChoragon 5000 proszek i rozp. do sporządzenia roztworu do wstrzykiwań 5.000 j.m./ml3 amp. s. subst. + rozp.Rp5909990860814
6)BPregnyl liofilizat i rozp. do sporządzenia roztworu do wstrzykiwań 1.500 j.m.6 amp. + rozp. 1 mlRp5909990158218
7)BPregnyl liofilizat i rozp. do sporządzenia roztworu do wstrzykiwań 5.000 j.m.3 amp. + rozp. 1 mlRp5909990158317
8)BPregnyl liofilizat i rozp. do sporządzenia roztworu do wstrzykiwań 500 j.m.3 amp. + rozp. 1 mlRp5909990158119
9)BProfasi liofilizat i rozp. do sporządzenia roztworu do wstrzykiwań podskórnych lub domięśniowych 10.000 j.m.1 amp. s. subst. + rozp.Rp5909990333714
10)BProfasi liofilizat i rozp. do sporządzenia roztworu do wstrzykiwań podskórnych lub domięśniowych 5.000 j.m.1 amp. s. subst. + rozp.Rp5909990333615

37. Hydrocortisonum + Lidocainum

1)BHydrocortisonum zawiesina do wstrzykiwań10 fiol. 5 mlRp5909990105410

38. Ketoprofenum

1)BBi-Profenid tabletki o zmodyfikowanym uwalnianiu 150 mg20 tabl.Rp5909990412112
2)BFebrofen kaps. o przedłużonym uwalnianiu 200 mg20 tabl. w blistrachRp5909990413317
20 tabl. w pojemnikuRp5909990413324
3)BKetonal roztwór do wstrzykiwań 50 mg/ml10 amp. 2 mlRp5909990659524
4)BKetonal kapsułki twarde 50 mg24 kaps.Rp5909990659418
5)BKetonal forte tabl. powl. 100 mg20 tabl.Rp5909990659319
6)BKetoprofen czopki doodbytnicze 100 mg10 szt.Rp5909990831616
7)BKetores kaps. o przedłużonym uwalnianiu 100 mg14 kaps.Rp5909990813315
20 kaps.Rp5909990813322
8)BKetores kaps. o przedłużonym uwalnianiu 200 mg14 kaps.Rp5909990813414
20 kaps.Rp5909990813421
9)BProfenid czopki doodbytnicze 100 mg10 szt.Rp5909990098514
10)BProfenid roztwór do wstrzykiwań 50 mg/ml10 amp. 2 mlRp5909990115518
11)BProfenid kapsułki 50 mg24 kaps.Rp5909990171910
12)BProfenid tabl. powl. 100 mg30 tabl.Rp5909990760718
13)BProfenid tabl. o przedłużonym działaniu 200 mg14 tabl.Rp5909990790418

39. Lansoprazolum

1)BLanzul kapsułki 30 mg7 kaps.Rp5909990727018
14 kaps.Rp5909990727025
2)BLanzul S kapsułki 15 mg28 kaps.Rp5909990869817

40. Lidocainum + Methylprednisolonum

1)BDepo-Medrol z Lidokainą zawiesina do wstrzykiwań1 fiol. 1 mlRp5909990236312

41. Loperamidum

1)B ΔDissenten tabl. 2 mg15 tabl.Rp5909990020713
2)B ΔLoperamid tabl. 2 mg30 tabl.Rp5909990038220

42. Lovastatinum

1)BAnlostin tabl. 20 mg30 tabl.Rp5909990422715
2)BLiprox tabl. 20 mg28 tabl.Rp5909990842315
3)BLovastatinum tabl. 20 mg30 tabl.Rp5909990440412
4)BLovasterol tabl. 10 mg30 tabl. w blistrachRp5909990828425
30 tabl. w fiolceRp5909990828418
5)BLovasterol tabl. 20 mg28 tabl.Rp5909990828517
6)BLovasterol tabl. 40 mg30 tabl. w blistrachRp5909990828623
30 tabl. w fiolceRp5909990828616
7)BLovastin tabl. 20 mg28 tabl. w blistrachRp5909990756629
28 tabl. w pojemnikuRp5909990756612
8)BMevacor tabl. 20 mg28 tabl.Rp5909990250912

43. Lynestrenolum

1)BOrgametril tabl. 5 mg30 tabl.Rp5909990342617

44. Mesalazinum

1)Jucolon tabl. powl.50 tabl.Rp5909990695317
dojelitowe 250 mg100 tabl.Rp5909990695324
2)Mesalazyna czopek 250 mg30 szt.Rp5909990783014
3)Pentasa czopki 1 g28 szt. w blistrachRp5909990656813
14 szt. w blistrachRp5909990656820
4)Pentasa tabl. o przedłużonym uwalnianiu 500 mg100 tabl. w blistrachRp5909990662111
100 tabl. w słoikuRp5909990662128
5)Salofalk czopek 250 mg30 szt.Rp5909990088829
6)Salofalk 250 tabl. dojelitowe 250 mg50 tabl.Rp5909990400010
7)Salofalk 500 tabl. dojelitowe 500 mg50 tabl.Rp5909990400119
8)Salofalk 500 czopki 500 mg30 szt.Rp5909990422227

45. Methoxsalenum

1)BGeralen kapsułki 20 mg50 kaps.Rp5909990258413
2)BOxsoralen kapsułki 10 mg50 kaps.Rp5909990244713

46. Methyldopum

1)B ΔDopanol tabl. 250 mg50 tabl.Rp5909990109517
2)B ΔDopegyt tabl. 250 mg50 tabl.Rp5909990156511
3)B ΔMethyldopa tabl. 250 mg50 tabl.Rp5909990779512

47. Methylprednisolonum

1)BDepo-Medrol zawiesina do wstrzykiwań 40 mg/1 ml1 fiol. 1 mlRp5909990029211
2)BDepo-Medrol zawiesina do wstrzykiwań 40 mg/1 ml1 fiol. 1 mlRp5909990154814

48. Miconazolum

1)Gyno-Daktarin globulki dopochwowe 100 mg15 globulekRp5909990127719
2)Gyno-Femidazol tabl. dopochwowe 100 mg15 tabl.Rp5909990281312

49. Naproxenum

1)BAnapran tabl. powl. 275 mg20 tabl. w blistrachRp5909990132126
40 tabl. w fiolceRp5909990132140
20 tabl. w pojemnikuRp5909990132119
40 tabl. w pojemnikuRp5909990132133
2)BAnapran tabl. powl. 550 mg20 tabl. w blistrachRp5909990132218
20 tabl. w fiolceRp5909990132232
20 tabl. w pojemnikuRp5909990132225
3)BApo-Naproxen 125 tabl. 125 mg30 tabl.Rp5909990265015
60 tabl.Rp5909990265022
100 tabl.Rp5909990265039
4)BApo-Naproxen 250 tabl. 250 mg30 tabl.Rp5909990265114
60 tabl.Rp5909990265121
100 tabl.Rp5909990265138
5)BApranax tabl. powl. 550 mg20 tabl.Rp5909990096015
6)BNaproxen tabl. 250 mg50 tabl.Rp5909990133215
7)BNaproxen tabl. 500 mg20 tabl.Rp5909990133314
8)BNaproxen zawiesina doustna 125 mg/5 ml1 op. 100 mlRp5909990170814
9)BNaproxen tabl. dojelitowe 250 mg50 tabl. w blistrachRp5909990456512
50 tabl. w pojemnikuRp5909990456529
10)BNaproxen tabl. dojelitowe 500 mg20 tabl. w blistrachRp5909990456611
20 tabl. w pojemnikuRp5909990456628
11)BNaproxen tabl. 250 mg50 tabl.Rp5909990466726
12)BNaproxen tabl. 500 mg20 tabl.Rp5909990466818
13)BNaproxen 250 czopki doodbytnicze 250 mg10 szt.Rp5909990143214
14)BNaproxen 500 czopki doodbytnicze 500 mg10 szt.Rp5909990143313

50. Natrii chloridum

1)BInjectio Natrii chlorati isotonica roztwór do wstrzykiwań 9 mg/ml10 amp. 10 mlRp5909990248421
50 amp. 10 mlRp5909990248438
100 amp. 10 mlRp5909990248469
50 amp. 5 mlRp5909990248414
100 amp. 5 mlRp5909990248452

51. Norethisteronum

1)BNorethisteron tabl. 5 mg20 tabl.Rp5909990107216
2)BPrimolut-Nor tabl. 5 mg20 tabl.Rp5909990222513

52. Omeprazolum

1)BExter kapsułki 20 mg14 kaps. w blistrachRp5909990652938
2)BGasec-20 Gastrocaps kapsułki 20 mg7 kaps.Rp5909990420513
14 kaps.Rp5909990420520
28 kaps.Rp5909990420537
3)BGroprazol kapsułki 20 mg7 kaps.Rp5909990818716
14 kaps.Rp5909990818723
4)BHelicid 20 kapsułki 20 mg14 kaps.Rp5909990420612
28 kaps.Rp5909990420629
5)BLosec kapsułki 20 mg7 kaps.Rp5909990193714
14 kaps.Rp5909990193721
6)BLosec 10 kapsułki 10 mg7 kaps. w słoikuRp5909990734955
28 kaps. w słoikuRp5909990734917
7)BLosec MUPS tabl. powl. dojelitowe 10 mg7 tabl. w blistrzeRp5909990851638
8)BLosec MUPS tabl. powl. dojelitowe 20 mg7 tabl. w blistrzeRp5909990851737
9)BNotis 20 kaps.dojelitowe twarde 20 mg30 kaps.Rp5909990835928
60 kaps.Rp5909990835935
10)BPolprazol kapsułki 20 mg14 kaps. w blistrachRp5909990772629
14 kaps. w słoikuRp5909990772612
11)BPrazol kapsułki 20 mg7 kaps.Rp5909990772926
14 kaps.Rp5909990772919
12)BOrtanol tabl. powl. 20 mg14 tabl.Rp5909990704118
13)BOrtanol kapsułki twarde

20 mg

14 kaps.Rp5909990130016

53. Pantoprazolum

1)BControloc 20 tabl. dojelitowe 20 mg7 tabl.Rp5909990478712
14 tabl.Rp5909990478729
28 tabl.Rp5909990478736
28 tabl. w blistrachRp5909990478774
7 tabl. w blistrzeRp5909990478750
14 tabl. w blistrzeRp5909990478767
2)BControloc 40 tabl. powl. 40 mg14 tabl.Rp5909990689811
28 tabl.Rp5909990689828
28 tabl. w blistrachRp5909990689859
14 tabl. w blistrzeRp5909990689842

54. Pix litanthracis

1)Delatar maść 20 mg/g1 op. 50 gRp5909990221011

55. Pravastatinum

1)BLipostat tabl. 20 mg30 tabl.Rp5909990673315
2)BLipostat tabl. 10 mg30 tabl.Rp5909990446612

56. Pyridostigminum

1)B ΔBrostagin syrop 60 mg/5 ml1 fl. 100 mlRp5909990799510
1 fl. 250 mlRp5909990799527
2)B ΔMestinon tabl. powl. 60 mg150 tabl.Rp5909990335527

57. Simvastatinum

1)BCardin 10 tabl. powl. 10 mg30 tabl.Rp5909990866717
2)BCardin 20 tabl. powl. 20 mg30 tabl.Rp5909990866816
3)BCardin 40 tabl. powl. 40 mg30 tabl.Rp5909990866915
4)BSimgal tabl. powl. 10 mg28 tabl.Rp5909990860210
5)BSimgal tabl. powl. 20 mg28 tabl.Rp5909990860319
6)BSimgal tabl. powl. 40 mg28 tabl.Rp5909990860418
7)BSimredin 10 tabl. powl. 10 mg28 tabl.Rp5909990480814
8)BSimredin 20 tabl. powl. 20 mg28 tabl.Rp5909990480913
9)BSimredin 40 tabl. powl. 40 mg28 tabl.Rp5909990481019
10)BVasilip tabl. powl. 10 mg28 tabl.Rp5909990436316
11)BVasilip tabl. powl. 20 mg28 tabl.Rp5909990436415
12)BZocor 10 tabl. powl. 10 mg28 tabl.Rp5909990365913
13)BZocor 20 tabl. powl. 20 mg14 tabl.Rp5909990366019
28 tabl.Rp5909990366026
14)BZocor 40 tabl. powl. 40 mg14 tabl.Rp5909990769117
28 tabl.Rp5909990769124
15)BZocor 80 tabl. powl. 80 mg14 tabl.Rp5909990846610
28 tabl.Rp5909990846627

58. Sulfadiazinum

1)Dermazin krem 10 mg/g1 op. 50 gRp5909990067114

59. Sulfasalazinum

1)BSalazopyrin EN tabl. dojelitowe 500 mg50 tabl.Rp5909990864416
100 tabl.Rp5909990864423
2)BSulfasalazin tabl. powl. 500 mg50 tabl.Rp5909990283217
3)BSulfasalazin EN tabl. powl. 500 mg50 tabl.Rp5909990283316

60. Tamsulosinum

1)BOmnic 0,4 kaps. o przedłużonym działaniu 0,4 mg30 kaps.Rp5909990716418

61. Terazosinum

1)B ΔHytrin tabl.1 zestaw: 7 tabl. 1 mg + 14 tabl. 2 mg + 7 tabl. 5 mgRp5909990767724
1 zestaw: 7 tabl. 1 mg + 7 tabl. 2 mgRp5909990767717
2)B ΔHytrin tabl. 2 mg28 tabl.Rp5909990767816
3)B ΔHytrin tabl. 5 mg28 tabl.Rp5909990767915
4)B ΔHytrin tabl. 10 mg28 tabl.Rp5909990768011
5)B ΔKornam tabl. 2 mg30 tabl.Rp5909990484119
6)B ΔKornam tabl. 2 mg30 tabl.Rp5909990484218
7)B ΔKornam tabl. 5 mg30 tabl.Rp5909990484317
8)B ΔKornam tabl. 5 mg30 tabl.Rp5909990484416

62. Testosteronum

1)BOmnadren 250 roztwór do wstrzykiwań5 amp. 1 mlRp5909990319312
2)BTestosteronum prolongatum roztwór do wstrzykiwań 100 mg/ml5 amp. 1 mlRp5909990230310
3)BTestosteronum propionicum roztwór do wstrzykiwań 25 mg/1 ml5 amp. 1 mlRp5909990230419
4)BUndestor kapsułki 40 mg60 kaps.Rp5909990234417

63. Thiethylperazinum

1)B ΔTorecan czopki 6,5 mg6 szt.Rp5909990242610
2)B ΔTorecan tabl. powl. 6,5 mg50 tabl.Rp5909990242511

64. Triamcinolonum

1)BPolcortolon tabl. 1 mg20 tabl.Rp5909990171217
2)BPolcortolon tabl. 4 mg20 tabl.Rp5909990171316
3)BPolcortolon 40 zawiesina do wstrzykiwań 40 mg/1 ml5 fiol. 1 mlRp5909990105915

ZAŁĄCZNIK Nr  3  3

Wykaz leków uzupełniających wydawanych za odpłatnością 50% ceny leku.

Lp.PSMNazwa handlowa, postać i dawka lekuOpakowanie zgodne z Rejestrem Środków Farmaceutycznych i Materiałów Medycznych1Status opakowaniaKod EAN13 opakowania
1 - Refundowane są wyłącznie opakowania ujęte w wykazie.

1. Aciclovirum

1)BAcyklowir 200 tabl. 200 mg35 tabl. w blistrachRp5909990499410
35 tabl. w pojemnikuRp5909990499427
2)BAcyklowir 400 tabl. 400 mg35 tabl.Rp5909990499519
3)BAntivir tabl. 200 mg20 tabl.Rp5909990349715
4)BHeviran tabl. powl. 200 mg30 tabl.Rp5909990840014
5)BHeviran tabl. powl. 400 mg30 tabl.Rp5909990840113
6)BHeviran tabl. powl. 800 mg30 tabl. w blistrachRp5909990840229
30 tabl. w fiolceRp5909990840212

2. Acidum citricum + Kalii citras + Natrii citras

1)Citrolyt granulat do przygotowania roztworu doustnego1 op. 220 gRp5909990210817

3. Acidum clavulanicum + Amoxicillinum

1)BAmoksiklav tabl. powl. 375 mg21 tabl.Rp5909990077120
2)BAmoksiklav tabl. powl. 625 mg14 tabl.Rp5909990081912
21 tabl.Rp5909990081929
3)BAmoksiklav proszek do sporządzania zawiesiny doustnej 156 mg/5 ml1 fl. 25 g proszku / 100 ml zawiesinyRp5909990081714
4)BAmoksiklav tabl. powl. 1.000 mg14 tabl.Rp5909990411115
5)BAmoksiklav forte proszek do sporządzania zawiesiny doustnej 312,5 mg/5 ml1 fl. 25 g proszku / 100 ml zawiesinyRp5909990081813
6)BAugmentin proszek do sporządzania zawiesiny doustnej 156 mg/5 ml1 fl. 100 ml (11,6 g granulatu)Rp5909990064311
7)BAugmentin proszek do sporządzania zawiesiny 312,5 mg/5 ml1 fl. 100 mlRp5909990312917
8)BAugmentin tabl. powl. 625 mg14 tabl.Rp5909990368211
9)BAugmentin tabl. 1 g14 tabl.Rp5909990717514
10)BAugmentin proszek do sporządzania zawiesiny doustnej 457 mg/5 ml1 fl. 6,3 g proszku / 35 ml zawiesinyRp5909990419319
1 fl. 12,6 g proszku / 70 ml zawiesinyRp5909990419326
1 fl. 25,2 g proszku / 140 ml zawiesinyRp5909990419333
11)BAugmentin 375 mg tabl. powl. 375 mg21 tabl.Rp5909990064113
12)BCuram proszek do sporządzania zawiesiny doustnej 156,25 mg/5 ml1 butelka 100 ml (9,0 g proszku)Rp5909990450923
13)BCuram proszek do sporządzania zawiesiny doustnej 312,5 mg/5 ml1 butelka 100 ml (12,5 g proszku)Rp5909990451029
14)BCuram tabl. powl. 625 mg14 tabl.Rp5909990451111
21 tabl.Rp5909990451128
15)BRamoclav tabl. powl. 375 mg21 tabl.Rp5909990824113
16)BRamoclav tabl. powl. 625 mg21 tabl.Rp5909990824212
17)BTaromentin tabl. powl. 375 mg21 tabl.Rp5909990430512
18)BTaromentin tabl. powl. 625 mg14 tabl.Rp5909990430628
21 tabl.Rp5909990430611

4. Acidum salicylicum + Flumetasonum

1)BLorinden A maść1 op. 15 gRp5909990229512

5. Acidum salicylicum + Flumetasonum + Pix litanthracis

1)BLorinden T maść1 op. 15 gRp5909990091010

6. Acidum tranexamicum

1)BExacyl roztwór do wstrzykiwań dożylnych 100 mg/ml5 amp. 5 mlRp5909990309313
2)BExacyl roztwór do wstrzykiwań dożylnych 100 mg/ml5 amp. 5 mlRp5909990306916
3)BExacyl roztwór doustny 1 g/10 ml5 amp. 10 mlRp5909990036011
4)BExacyl tabl. powl. 500 mg20 tabl.Rp5909990035915

7. Alergeny pyłków roślin

1)Allergovit zawiesina do wstrzykiwań podskórnych1 zestaw: 1 fiol. 3 ml (stężenie B) do leczenia podtrzymującegoRp5909990001323
1 zestaw: 2 fiol. 3 ml (stężenie A i B) do leczenia początkowegoRp5909990001316
2)Allergovit zawiesina do wstrzykiwań podskórnych1 zestaw: 1 fiol. 3 ml (stężenie B) do leczenia podtrzymującegoRp5909990001422
1 zestaw: 2 fiol. 3 ml (stężenie A i B) do leczenia początkowegoRp5909990001415
3)Alutard SQ zawiesina do wstrzykiwań podskórnych1 zestaw: 1 fiol. 5 ml (stężenie 4) do leczenia podtrzymującegoRp5909990359721
1 zestaw: 4 fiol. 5 ml (stężenia 1–4) do leczenia podstawowegoRp5909990359714
4)Catalet C zawiesina do wstrzykiwań podskórnych 2 ml1 zestaw: 1 fiol. 2 ml (stężenie 4) do leczenia podtrzymującegoRp5909990011124
1 zestaw: 3 fiol. 2 ml (stężenie 1–3) do leczenia podstawowegoRp5909990011117
5)Catalet D zawiesina do wstrzykiwań podskórnych 2 ml1 zestaw: 1 fiol. 2 ml (stężenie 4) do leczenia podtrzymującegoRp5909990011223
1 zestaw: 3 fiol. 2 ml (stężenie 1–3) do leczenia podstawowegoRp5909990011216
6)Catalet T zawiesina do wstrzykiwań podskórnych 2 ml1 zestaw: 1 fiol. 2 ml (stężenie 4) do leczenia podtrzymującegoRp5909990011025
1 zestaw: 3 fiol. 2 ml (stężenie 1–3) do leczenia podstawowegoRp5909990011018
7)Novo-Helisen Depot zawiesina do wstrzykiwań podskórnych1 zestaw: 1 fiol. 9,5 ml (stężenie 3) do leczenia podtrzymującegoRp5909990000739
1 zestaw: 3 fiol. 4,5 ml (stężenia 1–3) do leczenia początkowegoRp5909990000715
1 zestaw: 4 fiol. 4,5 ml (stężenia 0–3) do leczenia początkowegoRp5909990000722
8)Phostal zawiesina do wstrzykiwań podskórnych1 zestaw: 1 fiol. 5 ml do leczenia podtrzymującegoRp5909990820122
1 zestaw: 4 fiol. 5 ml do leczenia podstawowegoRp5909990820115
9)Phostal zawiesina do wstrzykiwań podskórnych1 zestaw: 1 fiol. 5 ml do leczenia podtrzymującegoRp5909990820528
1 zestaw: 4 fiol. 5 ml do leczenia podstawowegoRp5909990820511

8. Alergeny roztoczy kurzu domowego

1)Alutard SQ zawiesina do wstrzykiwań podskórnych1 zestaw: 1 fiol. 5 ml (stężenie 4) do leczenia podtrzymującegoRp5909990359424
1 zestaw: 4 fiol. 5 ml (stężenia 1–4) do leczenia podstawowegoRp5909990359417
2)Novo-Helisen Depot zawiesina do wstrzykiwań podskórnych1 zestaw: 1 fiol. 9,5 ml (stężenie 3) do leczenia podtrzymującegoRp5909990001132
1 zestaw: 3 fiol. 4,5 ml (stężenia 1–3) do leczenia początkowegoRp5909990001118
1 zestaw: 4 fiol. 4,5 ml (stężenia 0–3) do leczenia początkowegoRp5909990001125
3)Phostal zawiesina do wstrzykiwań podskórnych1 zestaw: 1 fiol. 5 ml do leczenia podtrzymującegoRp5909990820320
1 zestaw: 4 fiol. 5 ml do leczenia podstawowegoRp5909990820313
4)Phostal zawiesina do wstrzykiwań podskórnych1 zestaw: 1 fiol. 5 ml do leczenia podtrzymującegoRp5909990820528
1 zestaw: 4 fiol. 5 ml do leczenia podstawowegoRp5909990820511

9. Amiloridum + Hydrochlorothiazidum

1)B ΔTialorid tabl.50 tabl.Rp5909990206018
50 tabl. w fiolceRp5909990206025
2)B ΔTialorid mite tabl.50 tabl.Rp5909990373819

10. Amitriptylinum

1)B ΔAmitriptylinum draż. 10 mg60 draż.Rp5909990140817
2)B ΔAmitriptylinum draż. 25 mg60 draż.Rp5909990140916
3)B ΔAmitriptylinum 2,5% roztwór do wstrzykiwań 25 mg/ml5 amp. 2 mlRp5909990113118

11. Amlodipinum

1)BAmlodipinum tabl. 5 mg30 tabl.Rp5909990315116
2)BAmlodipinum tabl. 10 mg30 tabl.Rp5909990315215
3)BAmlopin tabl. 5 mg30 tabl.Rp5909990315314
4)BAmlopin tabl. 10 mg30 tabl.Rp5909990315413
5)BAmlozek tabl. 10 mg30 tabl.Rp5909990799817
6)BAmlozek tabl. 5 mg30 tabl.Rp5909990799718
7)BNorvasc tabl. 5 mg30 tabl.Rp5909990012817
8)BNorvasc tabl. 10 mg30 tabl.Rp5909990012916

12. Ampicillinum

1)BAmpicillin proszek do sporządzenia roztworu do wstrzykiwań domięśniowych i dożylnych 250 mg10 fiol. s. subst.Rp5909990042418
2)BAmpicillin proszek do sporządzenia roztworu do wstrzykiwań domięśniowych i dożylnych 250 mg1 fiol.Rp5909990342914
20 fiol. s. subst.Rp5909990342921
3)BAmpicillin proszek do sporządzenia roztworu do wstrzykiwań domięśniowych i dożylnych 500 mg10 fiol. s. subst.Rp5909990042517
4)BAmpicillin proszek do sporządzenia roztworu do wstrzykiwań domięśniowych i dożylnych 500 mg1 fiol.Rp5909990343010
20 fiol. s. subst.Rp5909990343027
5)BAmpicillin proszek do sporządzenia roztworu do wstrzykiwań domięśniowych i dożylnych 1 g1 fiol.Rp5909990343119
10 fiol. s. subst.Rp5909990343126
6)BAmpicillin proszek do sporządzenia roztworu do wstrzykiwań domięśniowych i dożylnych 2 g10 fiol. s. subst.Rp5909990375417
7)BAmpicillin kapsułki 250 mg20 kaps.Rp5909990333219
8)BAmpicillin tabl. 500 mg16 tabl.Rp5909990364312
9)BAmpicillin pro suspensione granulat do przygotowania zawiesiny doustnej 250 mg/5 ml1 fl. 30 g (60 ml)Rp5909990330614

13. Ampicillinum + Sulbactamum

1)BUnasyn proszek do sporządzenia roztworu do wstrzykiwań dożylnych, domięśniowych i wlewu dożylnego 0,75 g1 fiol.Rp5909990082919
2)BUnasyn proszek do sporządzenia roztworu do wstrzykiwań dożylnych, domięśniowych i wlewu dożylnego 1,5 g1 fiol.Rp5909990083015
3)BUnasyn proszek do sporządzenia roztworu do wstrzykiwań dożylnych, domięśniowych i wlewu dożylnego 3 g1 fiol.Rp5909990083114
4)BUnasyn proszek do sporządzenia roztworu do wstrzykiwań dożylnych i domięśniowych 750 mg1 fiol.Rp5909990057214
5)BUnasyn proszek do sporządzenia roztworu do wstrzykiwań dożylnych i domięśniowych 1,5 g1 fiol.Rp5909990057313
6)BUnasyn proszek do sporządzenia roztworu do wstrzykiwań dożylnych i domięśniowych 3 g1 fiol.Rp5909990057412

14. Azithromycinum

1)BSumamed syrop 100 mg/5 ml1 fl. 20 ml (17 g granulatu)Rp5909990742110
2)BSumamed kapsułki 250 mg6 kaps.Rp5909990742318
3)BSumamed tabl. powl. 500 mg2 tabl.Rp5909990742424
3 tabl.Rp5909990742417
4)BSumamed tabl. powl. 125 mg6 tabl.Rp5909990846214
5)BSumamed forte syrop 200 mg/5 ml1 fl. 20 ml (17 g granulatu)Rp5909990742219
1 fl. 30 mlRp5909990742226

15. Benazeprilum

1)BLotensin tabl. powl. 5 mg28 tabl.Rp5909990118816
2)BLotensin tabl. powl. 10 mg28 tabl.Rp5909990118915
3)BLotensin tabl. powl. 20 mg28 tabl.Rp5909990119011

16. Bezafibratum

1)Bezamidin tabl. powl. 200 mg50 tabl.Rp5909990113620

17. Bismuthi subcitras

1)Cytribin tabl. powl. 120 mg112 tabl.Rp5909990029112
2)Ventrisol tabl. powl. 120 mg112 tabl.Rp5909990150212

18. Bupivacainum

1)BBupivacainum hydrochloricum 0,5% roztwór do wstrzykiwań 5 mg/ml10 amp. 10 mlRp5909990279616
5 fiol. 10 mlRp5909990279630

19. Buprenorphinum

1)B ΘBunondol tabl. podjęzykowe 0,2 mg60 tabl. w blistrachRpw5909990351725
60 tabl. w fiolceRpw5909990351718
2)B ΘBunondol tabl. podjęzykowe 0,4 mg30 tabl. w blistrachRpw5909990351824
30 tabl. w fiolceRpw5909990351817

20. Butylscopolaminum

1)B ΔBuscolysin roztwór do wstrzykiwań 20 mg/1 ml10 amp. 1 mlRp5909990286614
2)B ΔScopolan czopki doodbytnicze 10 mg6 szt.Rp5909990336319
3)B ΔScopolan draż. 10 mg30 draż.Rp5909990361724

21. Calcitriolum

1)BCalcijex roztwór do wstrzykiwań 1 mcg/ml25 amp. 1 mlLzRp5909990368914
2)BCalcijex roztwór do wstrzykiwań 2 mcg/ml25 amp. 1 mlLzRp5909990369010

22. Cefaclorum

1)BCeclor kapsułki 250 mg15 kaps.Rp5909990086412
2)BCeclor kapsułki 500 mg15 kaps.Rp5909990070114
3)BCeclor granulat do przygotowania zawiesiny doustnej 125 mg/5 ml1 fl. 75 ml (47.6 g granulatu)Rp5909990137411
1 fl. 100 ml zawiesiny (63,47 g granulatu)Rp5909990137428
4)BCeclor subst. do przygotowania zawiesiny 250 mg/5 ml1 fl. 75 ml zawiesiny (47,6 g granulatu)Rp5909990137510
1 fl. 100 ml zawiesiny (63,47 g granulatu)Rp5909990137527
5)BCeclor granulat do przygotowania zawiesiny 375 mg/5 ml1 fl. 75 mlRp5909990775910
1 fl. 100 mlRp5909990775927
6)BCeclor MR tabl. powl. o przedłużonym działaniu 375 mg10 tabl.Rp5909990676514
14 tabl.Rp5909990676521
7)BCeclor MR tabl. powl. o przedłużonym uwalnianiu 500 mg10 tabl.Rp5909990676613
14 tabl.Rp5909990676620
8)BCeclor MR tabl. powl. o przedłużonym działaniu 750 mg10 tabl.Rp5909990676712
14 tabl.Rp5909990676729
9)BCEK granulat do sporządzenia zawiesiny doustnej 125 mg/ 5 ml1 fl. 100 ml (63 g granulatu)Rp5909990835317
10)BCEK granulat do sporządzenia zawiesiny doustnej 250 mg/ 5 ml1 fl. 100 ml (63 g granulatu)Rp5909990835416
11)BCEK 500 tabl. powl. 500 mg20 tabl.Rp5909990835515
12)BPanclor kapsułki 250 mg15 kaps.Rp5909990685615
13)BPanclor kapsułki 500 mg15 kaps.Rp5909990685714
14)BVercef kapsułki 250 mg15 kaps.Rp5909990732210
15)BVercef granulat do przygotowania zawiesiny doustnej 125 mg/5 ml1 fl. 75 ml (37,5 g granulatu)Rp5909990732111
16)BVercef kapsułki 500 mg15 kaps.Rp5909990453511
17)BVercef granulat do przygotowania zawiesiny doustnej 250 mg/5 ml1 butelka 75 ml (37,5 g granulatu)Rp5909990453610
18)BVercef MR tabletki o zmodyfikowanym uwalnianiu 375 mg10 tabl.Rp5909990453412

23. Cefadroxilum

1)BBiodroxil granulat do sporządzenia zawiesiny doustnej 125 mg/5 ml1 fl. 60 ml (45 g granulatu)Rp5909990780112
1 fl. 100 ml (75 g granulatu)Rp5909990780129
2)BBiodroxil granulat do sporządzenia zawiesiny doustnej 250 mg/5 ml1 fl. 60 ml (45 g granulatu)Rp5909990780211
1 fl. 100 ml (75 g granulatu)Rp5909990780228
3)BBiodroxil granulat do sporządzenia zawiesiny doustnej 500 mg/ 5ml1 fl. 60 ml (45 g granulatu)Rp5909990780310
1 fl. 100 ml (75 g granulatu)Rp5909990780327
4)BBiodroxil kapsułki 500 mg12 kaps.Rp5909990780419
20 kaps.Rp5909990780426
5)BBiodroxil tabl. powl. 1 g12 tabl.Rp5909990780518
20 tabl.Rp5909990780525
6)BDuracef proszek do sporządzenia zawiesiny doustnej 125 mg/5 ml1 fl. 60 ml (35 g proszku)Rp5909990050727
1 fl. 100 ml (58,4 g proszku)Rp5909990050710
7)BDuracef proszek do sporządzenia zawiesiny doustnej 250 mg/5 ml1 fl. 60 ml (35 g proszku)Rp5909990050819
1 fl. 100 ml (58,4 g proszku)Rp5909990050826
8)BDuracef proszek do sporządzenia zawiesiny doustnej 500 mg/5 ml1 fl. 60 ml (35 g proszku)Rp5909990050918
1 fl. 100 ml (58,4 g proszku)Rp5909990050925
9)BDuracef kapsułki 500 mg12 kaps.Rp5909990051113
20 kaps.Rp5909990051120
10)BDuracef tabl. rozp. 1 g10 tabl.Rp5909990764617
11)BTadroxil granulat do sporządzenia zawiesiny 125 mg/2,5 g14 sasz. 2,5 gRp5909990785018
12)BTadroxil granulat do przygotowania zawiesiny doustnej 250 mg/2,5 g14 sasz. 2,5 gRp5909990785117
13)BTadroxil kapsułki 500 mg12 kaps.Rp5909990496310

24. Cefalexinum

1)BCefaleksyna kapsułki 250 mg16 kaps.Rp5909990657117
2)BCefaleksyna kapsułki 500 mg16 kaps.Rp5909990657216
3)BCephalexin kapsułki 250 mg20 kaps.Rp5909990051519
4)BKeflex kapsułki 0,25 g12 kaps.Rp5909990070213
5)BKeflex kapsułki 0,5 g12 kaps.Rp5909990070312
20 kaps.Rp5909990070329
6)BKeflex granulat do przygotowania zawiesiny doustnej 250 mg/5ml1 fl. 60 ml (38,1 g granulatu)Rp5909990070411

25. Cefradinum

1)BTafril A, Sefril A proszek do sporządzenia roztworu do wstrzykiwań domięśniowych i dożylnych 1 g1 fiol. s. subst.Rp5909990349012
2)BTafril, Sefril kapsułki 500 mg12 kaps.Rp5909990057016

26. Cefuroximum

1)BBiofuroksym proszek do sporządzania roztworu do wstrzykiwań dożylnych i zawiesiny do wstrzykiwań domięśniowych 750 mg1 fiol. s. subst.Rp5909990059416
2)BBiofuroksym proszek do sporządzenia roztworu do wstrzykiwań dożylnych 1,5 g1 fiol. s. subst.Rp5909990059515
3)BBiofuroksym proszek do sporządzenia roztworu do wstrzykiwań dożylnych i domięśniowych lub zawiesiny do wstrzykiwań domięśn. 250 mg1 fiol.Rp5909990806812
4)BBiofuroksym proszek do sporządzenia roztworu do wstrzykiwań dożylnych i domięśniowych lub zawiesiny do wstrzykiwań domięśn. 500 mg1 fiol.Rp5909990806911
5)BBioracef tabl. powl. 125 mg10 tabl.Rp5909990360512
6)BBioracef tabl. powl. 250 mg10 tabl.Rp5909990360611
7)BBioracef tabl. powl. 500 mg10 tabl.Rp5909990360710
8)BPlixym proszek do sporządzania roztworu do wstrzykiwań dożylnych i zawiesiny do wstrzykiwań domięśniowych 750 mg5 fiol. s. subst.Rp5909990082117
9)BPlixym proszek do sporządzenia roztworu do wstrzykiwań dożylnych i wlewu dożylnego 1,5 g5 fiol. s. subst.Rp5909990082216
10)BTarsime proszek do sporządzenia roztworu do wstrzykiwań dożylnych i wlewu dożylnego 1,5 g1 fiol.Rp5909990442812
11)BTarsime proszek do sporządzenia zawiesiny do wstrzykiwań domięśniowych i roztworu do wstrzykiwań dożylnych 750 mg1 fiol.Rp5909990442911
12)BZinacef proszek do sporządzania zawiesiny do wstrzykiwań domięśniowych 1 fiol.Rp5909990069811
lub roztworu do wstrzykiwań dożylnych 750 mg10 fiol.Rp5909990069828
13)BZinacef proszek do 1 fiol.Rp5909990069910
sporządzenia roztworu do1 fiol. MonovialRp5909990069934
wstrzykiwań dożylnych i wlewu dożylnego 1,5 g10 fiol.Rp5909990069927
14)BZinacef proszek do sporządzania roztworu do wstrzykiwań dożylnych i wlewu dożylnego 1,5 g1 fiol.Rp5909990721610
15)BZinnat granulat do przygotowania zawiesiny doustnej 125 mg10 sasz. 4,177 gRp5909990051229
16)BZinnat granulat do przygotowania zawiesiny doustnej 250 mg10 sasz. 8,354 gRp5909990305025
17)BZinnat tabl. powl. 125 mg10 tabl.Rp5909990083213
18)BZinnat tabl. powl. 250 mg10 tabl.Rp5909990083312
19)BZinnat tabl. powl. 500 mg10 tabl.Rp5909990083411
20)BZinnat granulat do 10 saszetekRp5909990721313
przygotowania zawiesiny1 fl. 50 mlRp5909990721320
0,125 g/5 ml1 fl. 100 mlRp5909990721337
21)BZinnat granulat do przygotowania zawiesiny 250 mg10 saszetekRp5909990721115
22)BZinnat tabl. powl. 125 mg10 tabl.Rp5909990721511
23)BZinnat tabl. powl. 250 mg10 tabl.Rp5909990721412
24)BZinnat tabl. powl. 500 mg10 tabl.Rp5909990721214
25)BZinnat granulat do przygotowania zawiesiny1 fl. 50 ml/41,77 g granulatuRp5909990051335
doustnej 125 mg/5 ml1 fl. 100 ml/83,54 granulatuRp5909990051342
26)BZinnat granulat do przygotowania zawiesiny doustnej 250 mg/5 ml1 butelka 50 ml (46,9 g granul.)Rp5909990468812
27)BZinnat granulat do przygotowania zawiesiny doustnej 250 mg/5 ml1 butelka 50 ml (46,9 g granul.)Rp5909990478514

27. Cetirizinum

1)B ΔAllertec tabl. powl. 10 mg10 tabl. w blistrzeRp5909990441044
20 tabl. w blistrzeRp5909990441020
20 tabl. w fiolceRp5909990441013
2)B ΔAllertec syrop 5 mg/5 ml1 butelka 100 mlRp5909990851119
3)B ΔAmertil tabl. powl. 10 mg20 tabl.Rp5909990410729
30 tabl.Rp5909990410736
4)B ΔCetAlergin syrop 1 mg/ml1 butelka 75 mlRp5909990857012
1 butelka 150 mlRp5909990857029
5)B ΔCetAlergin krople doustne 10 mg/ml1 butelka 10 mlRp5909990857111
6)B ΔLetizen tabl. powl. 10 mg20 tabl.Rp5909990869725
7)B ΔVirlix tabl. powl. 10 mg20 tabl.Rp5909990140114
8)B ΔZyrtec roztwór doustny

1 mg/ml

1 op. 75 mlRp5909990781515
9)B ΔZyrtec krople doustne, 1 op. 10 mlRp5909990184712
roztwór 10 mg/ml1 op. 20 mlRp5909990184736
10)B ΔZyrtec tabl. powl. 10 mg20 tabl.Rp5909990184620

28. Chlorprothixenum

1)B ΔChlorprothixen tabl. powl. 15 mg50 tabl.Rp5909990203017
2)B ΔChlorprothixen tabl. powl. 50 mg50 tabl.Rp5909990203116

29. Chlorquinaldolum

1)Chlorchinaldin maść 30 mg/g1 op. 20 gRp5909990297610

30. Chlorquinaldolum + Hydrocortisoni butyras

1)BLaticort-CH krem1 op. 15 gRp5909990229314
2)BLaticort-CH maść1 op. 15 gRp5909990229413

31. Chlortalidonum

1)BHygroton tabl. 50 mg20 tabl.Rp5909990118717
2)BUrandil tabl. 50 mg30 tabl.Rp5909990210312

32. Cilazaprilum

1)BInhibace tabl. powl. 1 mg30 tabl.Rp5909990097012
2)BInhibace tabl. powl. 2,5 mg28 tabl.Rp5909990097111
3)BInhibace tabl. powl. 5 mg28 tabl.Rp5909990131112
4)BInhibace tabl. powl. 0,5 mg30 tabl.Rp5909990096916

33. Ciprofibratum

1)Lipanor kapsułki 100 mg30 kaps.Rp5909990452415

34. Ciprofloxacinum

1)BCifran 250 tabl. powl. 250 mg10 tabl.Rp5909990742813
2)BCifran 500 tabl. powl. 500 mg10 tabl.Rp5909990742912
3)BCiphin 250 tabl. powl. 250 mg10 tabl.Rp5909990499014
4)BCiphin 500 tabl. powl. 500 mg10 tabl.Rp5909990499113
5)BCiprinol tabl. powl. 250 mg10 tabl.Rp5909990066414
6)BCiprinol 500 tabl. powl. 500 mg10 tabl.Rp5909990066216
7)BCiprobay 250 tabl. powl. 250 mg10 tabl.Rp5909990089918
8)BCiprobay 500 tabl. powl. 500 mg10 tabl.Rp5909990090013
9)BCiprobay Uro tabl. powl. 100 mg6 tabl.Rp5909990692217
10)BCipronex tabl. powl. 250 mg10 tabl.Rp5909990308514
11)BCipronex tabl. powl. 500 mg10 tabl.Rp5909990308613
12)BCipropol tabl. powl. 250 mg10 tabl.Rp5909990308712
13)BCipropol tabl. powl. 500 mg10 tabl.Rp5909990729012
14)BQuintor 250 tabl. powl. 250 mg10 tabl.Rp5909990767212
15)BQuintor 500 tabl. powl. 500 mg10 tabl.Rp5909990767311

35. Clarithromycinum

1)BFromilid granulat do przygotowania zawiesiny doustnej 125 mg/5 ml1 op. 60 ml (25 g granulatu)Rp5909990818013
2)BFromilid 250 tabl. powl. 250 mg14 tabl.Rp5909990773626
3)BFromilid 500 tabl. powl. 500 mg14 tabl.Rp5909990781010
4)BKlacid tabl. powl. 250 mg10 tabl.Rp5909990331819
14 tabl.Rp5909990331826
5)BKlacid granulat do sporządzenia zawiesiny doustnej 125 mg/5 ml1 op. 60 mlRp5909990331710
1 op. 100 mlRp5909990331727
6)BKlacid tabl. powl. 500 mg14 tabl.Rp5909990719419
20 tabl.Rp5909990719426
7)BKlacid granulat do przygotowania zawiesiny 250 mg/5 ml1 fl. 60 mlRp5909990780624
1 fl. 100 mlRp5909990780631
8)BKlacid Uno tabl. o modyfikowanym uwalnianiu 500 mg5 tabl.Rp5909990793037
7 tabl.Rp5909990793051
14 tabl.Rp5909990793068

36. Clindamycinum

1)BClindacin kapsułki 300 mg16 kaps.Rp5909990790319
2)BDalacin C granulat do przygotowania syropu 75 mg/5 ml1 op. 80 ml (32 g granulatu)Rp5909990345014
3)BDalacin C kapsułki 75 mg16 kaps.Rp5909990071111
4)BDalacin C kapsułki 150 mg16 kaps.Rp5909990071210
5)BDalacin C kapsułki 300 mg16 kaps. (2x8)Rp5909990306435
6)BDalacin C roztwór do wstrzykiwań domięśniowych i wlewów dożylnych 150 mg/ml1 amp. 2 mlRp5909990071319
1 amp. 4 mlRp5909990071326
1 amp. 6 mlRp5909990071333
7)BKlimicin roztwór do wstrzykiwań domięśniowych i wlewów dożylnych 150 mg/ml5 amp. 2 mlRp5909990067510
8)BKlimicin kapsułki 150 mg16 kaps.Rp5909990067411
9)BKlimicin roztwór do wstrzykiwań domięśniowych i wlewów dożylnych 150 mg/ml5 fiol. 4 mlRp5909990405817
10)BKlimicin kapsułki 300 mg16 kaps.Rp5909990745814

37. Clioquinolum + Flumetasonum

1)BLorinden C krem1 op. 15 gRp5909990090914
2)BLorinden C maść1 op. 15 gRp5909990309719

38. Clobetasolum

1)BClobederm krem 500 mcg/g1 tuba 25 gRp5909990867714
2)BClobederm maść 500 mcg/g1 tuba 25 gRp5909990867813
3)BDermklobal krem 0,5 mg/g1 op. 15 gRp5909990829217
4)BDermklobal maść 0,5 mg/g1 op. 15 gRp5909990829019
5)BDermklobal płyn do stosowania na owłosioną skórę głowy 0,5 mg/g1 op. 20 mlRp5909990829118
6)BDermovate krem 0,5 mg/g1 op. 25 gRp5909990004713
7)BDermovate maść 0,5 mg/g1 op. 25 gRp5909990004812
8)BDermovate płyn do stosowania na skórę 0,5 mg/ml1 op. 25 mlRp5909990369911
1 op. 50 mlRp5909990369928

39. Cloxacillinum

1)BSyntarpen tabl. powl. 500 mg16 tabl.Rp5909990295715

40. Colestipolum

1)Colestid granulat do przygotowania zawiesiny doustnej 5 g50 sasz.Rp5909990154616

41. Colestyraminum

1)Questran proszek do sporządzenia zawiesiny doustnej 4 g50 sasz. 4,7 gRp5909990669318
2)Vasosan P granulat 740 mg/g50 sasz. 5,4 gRp5909990318537
1 op. 400 gRp5909990318520
3)Vasosan S granulat 740 mg/g50 sasz. 5,4 gRp5909990318438
1 op. 400 gRp5909990318421

42. Collagenasum

1)Iruxol Mono maść 1,2 j./g1 op. 20 gRp5909990015412

43. Cyproteronum

1)BAndrocur tabl. 50 mg20 tabl.Rp5909990222117
50 tabl.Rp5909990222124

44. Cyproteronum + Ethinylestradiolum

1)BDiane 35 tabl. powl.21 tabl.Rp5909990222216
63 tabl.Rp5909990222230

45. Dexamethasonum

1)BDexapolcort aerozol do stosowania na skórę 0,15 mg/ml1 poj. 30 mlRp5909990303519
1 poj. 55 mlRp5909990303526

46. Diclofenacum

1)BApo-Diclo 25 tabl. powl. dojelitowe 25 mg30 tabl.Rp5909990176717
2)BApo-Diclo 50 tabl. powl. dojelitowe 50 mg30 tabl.Rp5909990176311
3)BCataflam 50 tabl. powl. 50 mg10 tabl.Rp5909990370719
4)BDiclac 100 czopki doodbytnicze 100 mg10 szt.Rp5909990420018
5)BDiclac 25 tabl. powl. dojelitowe 25 mg20 tabl.Rp5909990716517
50 tabl.Rp5909990716524
6)BDiclac 50 tabl. powl. dojelitowe 50 mg20 tabl.Rp5909990716616
50 tabl.Rp5909990716623
7)BDiclac 50 czopki doodbytnicze 50 mg10 szt.Rp5909990419913
8)BDicloberl 50 czopki doodbytnicze 50 mg10 szt.Rp5909990168613
9)BDicloberl retard kaps. o przedłużonym uwalnianiu 100 mg20 kaps.Rp5909990492213
10)BDicloDuo kaps. z peletkami dojelitowymi retard 75 mg10 kaps.Rp5909990752027
30 kaps.Rp5909990752010
11)BDiclofenac 100 czopki doodbytnicze 100 mg10 szt.Rp5909990148219
12)BDiclofenac 25 tabl. powl. dojelitowe 25 mg30 tabl. w blistrachRp5909990766840
30 tabl. w pojemnikuRp5909990766833
13)BDiclofenac 50 czopki doodbytnicze 50 mg10 szt.Rp5909990148110
14)BDiclofenac 50 tabl. powl. dojelitowe 50 mg30 tabl. w blistrachRp5909990766949
30 tabl. w pojemnikuRp5909990766932
15)BDiclofenac Sodium E/C tabl. powl. 50 mg20 tabl.Rp5909990137817
16)BDicloratio 25 czopki doodbytnicze 25 mg10 szt.Rp5909990084012
17)BDicloratio 25 tabl. dojelitowe 25 mg20 tabl.Rp5909990032914
18)BDicloratio 50 czopki doodbytnicze 50 mg10 szt.Rp5909990083817
19)BDicloratio 100 czopki doodbytnicze 100 mg10 szt.Rp5909990084111
20)BDicloratio 50 tabl. dojelitowe 50 mg20 tabl.Rp5909990414017
21)BDicloratio Retard 100 kaps. o przedłużonym uwalnianiu 100 mg20 kaps.Rp5909990083916
22)BDicloratio Uno tabletki o zmodyfikowanym uwalnianiu 150 mg10 tabl.Rp5909990457113
23)BDicloreum czopki doodbytnicze 100 mg10 szt.Rp5909990169610
24)BDicloreum tabl. powl. dojelitowe 50 mg30 tabl.Rp5909990291717
25)BDicloreum retard tabl. 100 mg20 tabl.Rp5909990041138
26)BFeloran czopki doodbytnicze 25 mg6 szt.Rp5909990141517
27)BFeloran czopki doodbytnicze 50 mg6 szt.Rp5909990141616
28)BFeloran tabl. powl. 25 mg30 tabl.Rp5909990141418
29)BMajamil tabl. powl. 25 mg20 tabl.Rp5909990033416
30)BMajamil tabl. powl. 50 mg20 tabl.Rp5909990033515
31)BMajamil prolongatum tabl. powl. o przedłużonym uwalnianiu 100 mg20 tabl.Rp5909990033614
32)BNaclof krople do oczu 1 mg/ml1 op. 5 mlRp5909990145317
33)BNaklofen czopki doodbytnicze 50 mg10 szt.Rp5909990242214
34)BNaklofen tabl. dojelitowe 50 mg20 tabl. w blistrachRp5909990242016
35)BNaklofen tabletki o przedłużonym uwalnianiu 100 mg20 tabl. w blistrachRp5909990242115
36)BNaklofen Duo kaps. o zmodyfikowanym uwalnianiu 75 mg20 kaps.Rp5909990487714
37)BOlfen 25 tabl. powl. 25 mg30 tabl.Rp5909990165612
38)BOlfen 50 tabl. powl. 50 mg20 tabl.Rp5909990161010
39)BOlfen 50 kapsułki doodbytnicze 50 mg10 kaps.Rp5909990035410
40)BOlfen 100 kapsułki doodbytnicze 100 mg5 kaps.Rp5909990035519
41)BOlfen 100 SR kaps. o przedłużonym uwalnianiu 100 mg20 kaps.Rp5909990165728
42)BRewodina 25 tabl. powl. 25 mg20 tabl.Rp5909990274116
43)BRewodina 50 tabl. powl. dojelitowe 50 mg20 tabl.Rp5909990436514
44)BRewodina Retard tabl. powl. o przedłużonym uwalnianiu 100 mg20 tabl.Rp5909990316014
45)BVeral tabl. powl. dojelitowe 50 mg20 tabl.Rp5909990797615
46)BVoltaren czopki doodbytnicze 25 mg10 szt.Rp5909990120314
47)BVoltaren czopki doodbytnicze 50 mg10 szt.Rp5909990276912
48)BVoltaren tabl. dojelitowe 25 mg20 tabl.Rp5909990120611
49)BVoltaren tabl. dojelitowe 50 mg20 tabl.Rp5909990120413
50)BVoltaren czopki doodbytnicze 100 mg5 szt.Rp5909990489718
51)BVoltaren SR 100 tabletki o przedłużonym uwalnianiu 100 mg20 tabl.Rp5909990120710
52)BVoltaren SR 75 tabl. o przedłużonym uwalnianiu 75 mg20 tabl.Rp5909990663712

47. Doxycyclinum

1)BDotur kapsułki 100 mg10 kaps.Rp5909990719822
2)BDoxycyclinum kapsułki 100 mg10 kaps.Rp5909990072316
3)BSupracyclin Tabs tabl. 100 mg10 tabl.Rp5909990710218
4)BUnidox Solutab tabl. 100 mg10 tabl.Rp5909990752713

48. Drotaverinum

1)BNO-SPA roztwór do wstrzykiwań podskórnych, domięśniowych, dożylnych 20 mg/1 ml5 amp. 2 mlRp5909990030712
2)BNo-Spa forte roztwór do wstrzykiwań 20 mg/ml5 amp. 4 mlRp5909990865116
3)BNo-Spa forte tabl. 80 mg10 tabl.Rp5909990865314
20 tabl.Rp5909990865321

49. Erythromycinum

1)BDavercin tabl. powl. 250 mg16 tabl.Rp5909990087419
2)BDavercin granulat do sporządzenia zawiesiny doustnej 150 mg/5 ml1 fl. 60 ml (30 g granulatu)Rp5909990792313
3)BErythromycinum tabl. powl. 200 mg16 tabl.Rp5909990295616
4)BErythromycinum pro suspensione granulat do sporządzenia zawiesiny doustnej 125 mg/5 ml1 fl. 60 ml (30 g granulatu)Rp5909990792412

50. Estradiolum

1)BClimara-100 system transdermalny 7,6 mg, 100 mcg/24 h4 szt.Rp5909990458417
2)BClimara-50 system transdermalny 3,8 mg, 50 mcg/24 h4 szt.Rp5909990458318
3)BDermestril 25 przezskórny system terapeutyczny 25 mcg/24 h8 plastrów po 9 cm^2Rp5909990782710
4)BDermestril 50 przezskórny system terapeutyczny 50 mcg/24 h8 plastrów po 18 cm^2Rp5909990782819
5)BDermestril 100 przezskórny system terapeutyczny 100 mcg/24 h8 plastrów po 36 cm^2Rp5909990782918
6)BEstraderm MX 25 plaster 25 mcg/24 h6 plastrów po 11 cm^2Rp5909990702817
7)BEstraderm MX 50 plaster 50 mcg/24 h6 plastrów po 22 cm^2Rp5909990702916
8)BEstraderm MX 100 plastry TTS 100 mcg/24 h6 plastrów po 44 cm^2Rp5909990703012
9)BEstraderm TTS 25 system transdermalny 25 mcg/24 h6 plastrówRp5909990118410
10)BEstraderm TTS 50 system transdermalny 50 mcg/24 h6 plastrówRp5909990118519
11)BEstraderm TTS 100 system transdermalny 100 mcg/24 h6 plastrówRp5909990118618
12)BEstrofem tabl. powl. 2 mg28 tabl.Rp5909990330713
13)BEstrofem Forte tabl. powl. 4 mg28 tabl.Rp5909990329816
14)BEstrofem mite tabl. powl. 1 mg28 tabl.Rp5909990823215
15)BEstroplast 40 plaster przezskórny 40 mcg/24 h6 plastrów po 14,25 cm^2Rp5909990728510
16)BEstroplast 80 plaster przezskórny 80 mcg/24 h6 plastrów 28,5 cm^2Rp5909990728619
17)BFem 7 przezskórny system terapeutyczny 50 mcg/dobę4 plastry po 15 cm^2Rp5909990774616
18)BOesclim 25 przezskórny system terapeutyczny 25 mcg/24 h6 plastrów po 11 cm^2Rp5909990761517
19)BOesclim 50 przezskórny system terapeutyczny 50 mcg/24 h6 plastrów po 22 cm^2Rp5909990761616
20)BOesclim 37,5 system transdermalny 7,5 mg (37,5 mcg/24 h)6 szt.Rp5909990863914
21)BOesclim 75 system transdermalny 15 mg (75 mcg/24 h)6 szt.Rp5909990864010
22)BProgynova 21 mite tabl. powl. 1 mg21 tabl.Rp5909990304011
23)BProgynova-21 tabl. powl. 2 mg21 tabl.Rp5909990304110
24)BSysten 50 system transdermalny 50 mcg/24 h6 plastrów 16 cm^2Rp5909990169214
8 plastrów 16 cm^2Rp5909990169221

51. Estradiolum + Norethisteronum

1)BActivelle tabl. powl.28 tabl.Rp5909990451210
2)BEstalis system transdermalny 0,5 mg; 50 mcg/24 h + 4,8 mg; 250 mcg/24 h8 szt.Rp5909990816514
3)BEstalis system transdermalny, 0,6 mg; 50 mcg/24 h + 2,7 mg; 140 mcg/24 h8 szt.Rp5909990816613
4)BEstalis Sequi system transdermalny, 4,3 mg; 50 mcg/24 h (Estalis sequi Faza-1) 0,5 mg; 50 mcg/24 h + 4,8 mg; 250 mcg/24 h (Estalis sequi Faza -2)1 zestaw: 4 plastry fazy 1 + 4 fazy 2Rp5909990816712
5)BEstracomb TTS system transdermalny, 4 mg; 50 mcg/24 h (Estraderm TTS 50) 10 mg; 50 mcg/24 h + 30 mg; 250 mcg/24 h (estragest TTS 0,25/50)1 zestaw: 4 plastry Estraderm TTS 50 + 4 plastry Estragest TTS 0,25/50Rp5909990322015
6)BKliogest tabl. powl.28 tabl.Rp5909990329717
7)BSysten Conti system transdermalny8 plastrówRp5909990444717
8)BSysten Sequi system transdermalny (2 systemy transdermalne)1 zestaw: 4 plastry Systen 50 + 4 plastry Systen ContiRp5909990444816
9)BTrisequens tabl. powl.1 zestaw: 28 tabl.Rp5909990329915
10)BTrisequens Forte tabl. powl.1 zestaw: 28 tabl.Rp5909990330010

52. Estradiolum + Norgestrelum

1)BCyclo-Progynova tabl. powl.1 zestaw: 21 tabl.Rp5909990304219
3 zestawy: po 21 tabl.Rp5909990304226

53. Felodipinum

1)BPlendil tabl. powl. 5 mg28 tabl.Rp5909990344819
2)BPlendil tabl. powl. 10 mg28 tabl.Rp5909990344918

54. Fenbufenum

1)BFenbufen tabl. 300 mg30 tabl.Rp5909990109616

55. Fenofibratum

1)Fenoratio 100 kapsułki 100 mg50 kaps.Rp5909990032815
2)Fenoratio Retard kaps. o przedłużonym uwalnianiu 250 mg30 kaps.Rp5909990478415
3)Grofibrat kapsułki 100 mg50 kaps.Rp5909990109814
4)Grofibrat 200 kapsułki 200 mg30 kaps.Rp5909990492114
5)Lipanthyl kapsułki 100 mg50 kaps.Rp5909990258611
6)Lipanthyl 200 M kapsułki 200 mg30 kaps.Rp5909990258710
7)Lipanthyl 267M kapsułki 267 mg30 kaps.Rp5909990492817

56. Finasteridum

1)BProscar tabl. 5 mg28 tabl.Rp5909990362110

57. Fludrocortisonum + Gramicidinum + Neomycinum

1)BDicortineff krople do oczu i uszu, zawiesina1 fl. 10 mlRp5909990243211
2)BDicortineff maść do oczu1 op. 3 gRp5909990792115

58. Flumetasonum

1)BLorinden lotio emulsja na skórę 0,2 mg/ml1 fl. 15 mlRp5909990229116

59. Fluticasonum

1)BCutivate krem 0,5 mg/g1 op. 15 gRp5909990365012
1 op. 30 gRp5909990365029
1 op. 50 gRp5909990365036
2)BCutivate maść 0,05 mg/g1 op. 15 gRp5909990365111
1 op. 30 gRp5909990365128
1 op. 50 gRp5909990365135

60. Furaginum

1)BFuraginum tabl. 50 mg30 tabl.Rp5909990357215
2)BFuraginum tabl. 50 mg30 tabl. w blistrzeRp5909990836833

61. Gemfibrozilum

1)Afibrozil tabl. powl. 450 mg60 tabl. w blistrachRp5909990775118
60 tabl. w pojemnikuRp5909990775125
2)Gemfibral tabl. powl. 300 mg60 tabl. w blistrachRp5909990673919
60 tabl. w fiolceRp5909990673926
3)Gemfibral tabl. powl. 450 mg60 tabl. w blistrachRp5909990673827
60 tabl. w fiolceRp5909990673810
4)Lipozil tabl. powl. 450 mg30 tabl.Rp5909990355013
60 tabl.Rp5909990355020

62. Gentamicinum

1)BGaramycin roztwór do wstrzykiwań dożylnych i domięśniowych oraz wlewu kroplowego 40 mg/ml10 amp. 2 mlLzRp5909990121922
2)BGentamicin roztwór do wstrzykiwań dożylnych i domięśniowych oraz wlewu kroplowego 40 mg/ml10 amp. 1 mlRp5909990095711
10 amp. 2 mlRp5909990095728
3)BGentamicin roztwór do wstrzykiwań domięśniowych 10 mg/ml10 amp. 2 mlRp5909990076116
4)BGentamicin roztwór do wstrzykiwań domięśniowych 20 mg/ml10 amp. 2 mlRp5909990339013
5)BGentamicin roztwór do wstrzykiwań domięśniowych 40 mg/ml10 amp. 2 mlLzRp5909990339112
6)BGentamycin roztwór do wstrzykiwań domięśniowych i wlewów dożylnych 10 mg/ml10 amp. 1 mlRp5909990343317
7)BGentamycin roztwór do wstrzykiwań domięśniowych i wlewów dożylnych 40 mg/ml10 amp. 1 mlRp5909990343416
10 amp. 2 mlRp5909990343423

63. Haloperidolum

1)B ΔHaloperidol roztwór do wstrzykiwań 5 mg/1 ml10 amp. 1 mlRp5909990302918
2)B ΔHaloperidol krople doustne, roztwór 2 mg/ml1 fl. 10 mlRp5909990239412
3)B ΔHaloperidol tabl. 1 mg40 tabl. w blistrachRp5909990104017
40 tabl. w fiolceRp5909990104024
4)B ΔHaloperidol tabl. 5 mg30 tabl. w blistrachLzRp5909990722617
30 tabl. w fiolceLzRp5909990722624

64. Hydrocortisoni butyras

1)BLaticort 0,1% krem 1 mg/g1 op. 15 gRp5909990090617
2)BLaticort 0,1% płyn do stosowania na skórę 1 mg/ml1 fl. 20 mlRp5909990229215
3)BLaticort 0,1% maść 1 mg/g1 op. 15 gRp5909990300914
4)BLocoid krem 1 mg/g1 op. 15 gRp5909990259113
1 op. 30 gRp5909990259120
5)BLocoid roztwór do stosowania na skórę 1 mg/ml1 fl. 30 mlRp5909990259212
6)BLocoid Crelo emulsja 1 mg/g1 op. 30 gRp5909990691913
7)BLocoid Lipocream krem 1 mg/g1 op. 15 gRp5909990191512
1 op. 30 gRp5909990191529

65. Hydrocortisonum

1)BHydrocortisonum krem 1 %1 op. 15 gRp5909990781614
2)BHydrocortisonum 1% krem 10 mg/g1 op. 15 gRp5909990090716

66. Hydrocortisonum + Oxytetracyclinum + Polymyxinum B

1)BAtecortin krople do oczu i uszu, zawiesina1 op. 5 mlRp5909990124718

67. Imipraminum

1)B ΔImipramin draż. 10 mg20 draż.Rp5909990044313
2)B ΔImipramin draż. 25 mg20 draż.Rp5909990044412
3)B ΔImipramin roztwór do wstrzykiwań 12,5 mg/ml10 amp. 2 mlRp5909990044214

68. Indapamidum

1)BArifon tabl. powl. 2,5 mg30 tabl.Rp5909990437214
2)BIndapen tabl. powl. 2,5 mg20 tabl. w blistrachRp5909990863013
20 tabl. w pojemnikuRp5909990863020
3)BIndapsan tabl. powl. 2,5 mg30 tabl.Rp5909990810819
60 tabl.Rp5909990810826
4)BTertensif SR tabl. powl. o powolnym uwalnianiu 1,5 mg30 tabl.Rp5909990738212

69. Isradipinum

1)BLomir SRO kapsułki 5 mg30 kaps.Rp5909990308910

70. Itraconazolum

1)BOrungal kapsułki 100 mg4 kaps.Rp5909990004317
15 kaps.Rp5909990004324
28 kaps.Rp5909990004331

71. Kalii chloridum + Kalii hydrogencarbonas

1)Kalium effervescens granulat musujący 782 mg K+/5 g12 sasz. 5 gRp5909990148615

72. Kalii citras + Kalii hydrogencarbonas

1)Kalium effervescens (bezcukrowy) granulat musujący 782 mg K+/3 g20 sasz. 3 gRp5909990269310

73. Kalii gluconas

1)Kalium gluconicum proszek 390 mg K+/5 g12 sasz. 5 gRp5909990306312
2)Kalium gluconicum syrop 312 mg/ml1 fl. 150 mlRp5909990144518

74. Kalii iodidum

1)Iodox tabl. 200 mcg J100 tabl.Rp5909990730537
2)Jodid 100 tabl. 100 mcg J100 tabl.Rp5909990076727
3)Jodid 200 tabl. 200 mcg J100 tabl.Rp5909990076826
4)Jodostin tabl. powl. 100 mcg100 tabl.Rp5909990372812

75. Ketoconazolum

1)BFungores tabl. 200 mg20 tabl.Rp5909990348213
2)BKetokonazol tabl. 200 mg10 tabl.Rp5909990139316
20 tabl.Rp5909990139323
3)BNizoral tabl. 200 mg10 tabl.Rp5909990127917

76. Lacidipinum

1)BLacipil tabl. powl. 2 mg14 tabl.Rp5909990650514
28 tabl.Rp5909990650521
2)BLacipil tabl. powl. 4 mg14 tabl.Rp5909990650613
28 tabl.Rp5909990650620

77. Lidocainum + Norepinephrinum

1)BLignocainum hydrochloricum 2% c. noradrenalino 0,00125% roztwór do wstrzykiwań10 amp. 2 mlLzRp5909990092819

78. Lisinoprilum

1)BDiroton tabl. 5 mg28 tabl.Rp5909990466412
2)BDiroton tabl. 10 mg28 tabl.Rp5909990466511
3)BDiroton tabl. 20 mg28 tabl.Rp5909990466610
4)BLisiprol tabl. 5 mg28 tabl.Rp5909990819010
5)BLisiprol tabl. 10 mg28 tabl.Rp5909990819119
6)BLisiprol tabl. 20 mg28 tabl.Rp5909990819218
7)BPrinivil tabl. 5 mg28 tabl.Rp5909990486410
8)BPrinivil tabl. 10 mg28 tabl.Rp5909990486519
9)BPrinivil tabl. 20 mg28 tabl.Rp5909990486618

79. Loratadinum

1)BClaritine syrop 1 mg/ml1 fl. 120 mlRp5909990355419
2)BClaritine tabl. 10 mg10 tabl.Rp5909990121519
30 tabl.Rp5909990121526
3)BFlonidan tabl. 10 mg20 tabl.Rp5909990739226
30 tabl.Rp5909990739233
4)BFlonidan tabl. 10 mg20 tabl.Rp5909990739424
30 tabl.Rp5909990739431
5)BFlonidan zawiesina doustna 1 mg/ml1 op. 120 mlRp5909990739318
6)BFlonidan zawiesina doustna 1 mg/ml1 fl. 120 mlRp5909990739516
7)BLoratadyna tabl. 10 mg30 tabl.Rp5909990795420
8)BLoratan syrop 5 mg/5 ml1 op. 125 mlRp5909990839018
9)BLoratine syrop 5 mg/5 ml1 fl. 100 mlRp5909990801015
10)BLoratine tabl. 10 mg30 tabl.Rp5909990801121
11)BRotadin tabl. 10 mg30 tabl.Rp5909990794621

80. Mazipredonum + Miconazolum

1)Mycosolon maść1 op. 15 gRp5909990129812

81. Medroxyprogesteronum

1)BGestomikron tabl. 10 mg20 tabl.Rp5909990759712
2)BGestomikron tabl. 5 mg20 tabl.Rp5909990759811
3)BProvera tabl. 5 mg30 tabl.Rp5909990236411
4)BProvera tabl. 10 mg30 tabl.Rp5909990155514

82. Methylthiouracilum

1)BMethylthiouracilum draż. 100 mg40 draż.Rp5909990281510

83. Metronidazolum

1)BMetronidazol czopek 500 mg10 szt.Rp5909990078011
2)BMetronidazol czopek 1 g10 szt.Rp5909990078110
3)BMetronidazol tabl. 250 mg20 tabl.Rp5909990160211
4)BMetronidazol żel 10 mg/g1 op. 15 gRp5909990229918
5)BMetronidazol krem 10 mg/g1 op. 15 gRp5909990029419

84. Mexiletinum

1)BMexicord kapsułki 200 mg50 kaps. (2x25)Rp5909990227518
50 kaps. (5x10)Rp5909990227525
50 kaps. w pojemnikuRp5909990227532
2)BMexitil Depot 360 mg kaps. o przedłużonym uwalnianiu 360 mg20 kaps.Rp5909990103515

85. Mometasonum

1)BElocom płyn do stosowania na skórę 1 mg/g1 op. 20 mlRp5909990316113
2)BElocom krem 1 mg/g1 op. 15 gRp5909990279012
1 op. 30 gRp5909990279029
3)BElocom maść 1 mg/g1 op. 15 gRp5909990278916
1 op. 30 gRp5909990278923

86. Nabumetonum

1)BRelifex tabl. powl. 500 mg20 tabl.Rp5909990087013
2)BRodanol S tabl. do sporzadzenia zawiesiny doustnej 1 g20 tabl.Rp5909990854219

87. Nicotinamidum

1)Vitaminum PP roztwór do wstrzykiwań 50 mg/ml5 amp. 2 mlRp5909990116317
2)Vitaminum PP tabl. 50 mg20 tabl.Rp5909990323821
3)Vitaminum PP tabl. 50 mg20 tabl.Rp5909990150618
4)Vitaminum PP tabl. 0,2 g20 tabl.Rp5909990314218
5)Vitaminum PP tabl. 200 mg20 tabl.Rp5909990150717

88. Nitrofurantoinum

1)BNifuratio Retard kapsułki 100 mg20 kaps.Rp5909990084319
2)BSiraliden zawiesina 50 mg/5 ml1 fl. 100 mlRp5909990703517

89. Norfloxacinum

1)BNolicin tabl. 400 mg20 tabl.Rp5909990085323
2)BNorbactin tabl. powl. 400 mg10 tabl.Rp5909990088010
3)BNorbactin tabl. 800 mg4 tabl.Rp5909990088119

90. Ofloxacinum

1)BOflodinex tabl. powl. 100 mg10 tabl. w blistrachRp5909990749720
10 tabl. w fiolceRp5909990749713
2)BOflodinex tabl. powl. 200 mg10 tabl. w blistrachRp5909990749621
10 tabl. w fiolceRp5909990749614
3)BTarivid 200 tabl. powl. 200 mg10 tabl.Rp5909990111213
4)BZanocin tabl. powl. 100 mg20 tabl.Rp5909990055913
5)BZanocin tabl. powl. 200 mg10 tabl.Rp5909990056019

91. Pentazocinum

1)B ΔFortral tabl. 50 mg100 tabl.Rpw5909990353811
2)B ΔPentazocinum roztwór do wstrzykiwań 30 mg/1 ml10 amp. 1 mlRpw5909990351510

92. Perindoprilum

1)BPrestarium tabl. 4 mg30 tabl.Rp5909990163410

93. Pethidinum

1)N ΘDolargan roztwór do wstrzykiwań 50 mg/ml10 amp. 2 mlRpw5909990352319
2)N ΘDolargan tabl. 25 mg20 tabl.Rpw5909990352210
3)N ΘDolcontral roztwór do wstrzykiwań podskórnych, domięśniowych, dożylnych 50 mg/ml10 amp. 1 mlRpw5909990354610
10 amp. 2 mlRpw5909990354627

94. Physostigminum

1)A ΘPhysostigminum salicylicum roztwór do wstrzykiwań 0,5 mg/1 ml10 amp. 1 mlRp5909990115419

95. Povidone-iodine

1)Betadine globulki dopochwowe 200 mg14 globulekRp5909990686216
2)Polseptol globulki dopochwowe 20 mg5 globulekRp5909990149315
3)Polseptol maść 100 mg/g1 op. 20 gRp5909990257614

96. Prajmalinum

1)BNeogilurytmal tabl. powl. 20 mg60 tabl.Rp5909990266623

97. Prednisolonum

1)BMecortolon krem 5 mg/g1 op. 10 gRp5909990091416
2)BPrednisolonum krem 2,5 mg/g1 op. 10 gRp5909990091515

98. Procainamidum

1)BProcainamidum tabl. 250 mg30 tabl.Rp5909990232710

99. Quinaprilum

1)B ΔAccupro 10 tabl. powl. 10 mg30 tabl.Rp5909990707010
2)B ΔAccupro 20 tabl. powl. 20 mg30 tabl.Rp5909990707119
3)B ΔAccupro 5 tabl. powl. 5 mg30 tabl.Rp5909990706914

100. Roxithromycinum

1)BRenicin tabl. powl. 150 mg10 tabl.Rp5909990467310
2)BRenicin tabl. powl. 150 mg10 tabl.Rp5909990467419
3)BRolicyn tabl. powl. 50 mg10 tabl.Rp5909990847815
4)BRolicyn tabl. powl. 100 mg10 tabl.Rp5909990847914
5)BRolicyn tabl. powl. 150 mg10 tabl.Rp5909990848010
6)BRulid tabl. do przygotowania zawiesiny doustnej 50 mg10 tabl.Rp5909990785919
7)BRulid tabl. powl. 50 mg10 tabl.Rp5909990354214
8)BRulid tabl. powl. 100 mg10 tabl.Rp5909990354115
9)BRulid tabl. powl. 150 mg10 tabl.Rp5909990085910

101. Sotalolum

1)B ΔBiosotal 160 tabl. 160 mg30 tabl.Rp5909990365814
2)B ΔBiosotal 40 tabl. 40 mg60 tabl.Rp5909990365715
3)B ΔBiosotal 80 tabl. 80 mg30 tabl.Rp5909990365616
4)B ΔDarob tabl. powl. 80 mg20 tabl.Rp5909990681617
50 tabl.Rp5909990681624
5)B ΔDarob tabl. powl. 160 mg50 tabl.Rp5909990681822
6)B ΔGilucor 160 mg tabl. 160 mg20 tabl.Rp5909990375011
7)B ΔGilucor 80 mg tabl. 80 mg20 tabl.Rp5909990374915
8)B ΔSotahexal 80 tabl. 80 mg20 tabl.Rp5909990309016
9)B ΔSotahexal 160 tabl. 160 mg20 tabl.Rp5909990309115

102. Spiramycinum

1)BRovamycine tabl. powl. 1.500.000 j.m16 tabl.Rp5909990098613
2)BRovamycine tabl. powl. 3.000.000 j.m.10 tabl.Rp5909990692118

103. Spironolactonum

1)BPolspiron tabl. 25 mg20 tabl.Rp5909990400317
30 tabl.Rp5909990400331
2)BSpironol tabl. 25 mg20 tabl.Rp5909990110216
100 tabl.Rp5909990110223
3)BSpironol 100 tabl. powl. 100 mg20 tabl. w blistrachRp5909990673124
20 tabl. w pojemnikuRp5909990673117
4)BSpironolacton 25 tabl. 25 mg20 tabl. w blistrachRp5909990772339
20 tabl. w słoikuRp5909990772322
5)BVerospiron tabl. 25 mg20 tabl.Rp5909990117215
6)BVerospiron kapsułki 50 mg30 kaps.Rp5909990488414
7)BVerospiron kapsułki 100 mg30 kaps.Rp5909990488513

104. Sucralfatum

1)Ancrusal tabl. 500 mg120 tabl.Rp5909990202010
2)Sucralfate tabl. 1 g100 tabl.Rp5909990138111
3)Sucralfate, Gastrem zawiesina (smak miętowy) 1 g/5 ml1 butelka 250 mlRp5909990409020
4)Sucralfate, Gastrem zawiesina (smak truskawkowy) 1 g/5 ml1 butelka 250 mlRp5909990409129
5)Sucralfate, Gastrem zawiesina (smak cytrynowy) 1 g/5 ml1 butelka 250 mlRp5909990409228
6)Ulcogant zawiesina doustna 1 g/5 ml50 sasz. 5 mlRp5909990258925
1 fl. 250 mlRp5909990258918
7)Ulgastran tabl. 1 g50 tabl.Rp5909990223619
8)Ulgastran zawiesina doustna 1 g/5 ml1 fl. 250 mlRp5909990164615
9)Venter tabl. 1 g50 tabl.Rp5909990242818

105. Sulfamethoxazolum + Trimethoprimum

1)BApo-Sulfatrim tabl. 480 mg20 tabl.Rp5909990117918
2)BBactrim syrop 240 mg/5 ml1 fl. 100 mlRp5909990312610
3)BBactrim tabl. 480 mg20 tabl.Rp5909990276219
4)BBactrim Forte, Bactrim tabl. 960 mg10 tabl.Rp5909990312719
5)BBiseptol zawiesina doustna 240 mg/5 ml1 op. 100 mlRp5909990117819
6)BBiseptol 120 tabl. 120 mg20 tabl.Rp5909990117512
7)BBiseptol 480 tabl. 480 mg20 tabl.Rp5909990117611
8)BBiseptol 960 tabl. 960 mg10 tabl. w blistrzeRp5909990117710
10 tabl. w pojemnikuRp5909990117727
9)BDuo-Septol 480 tabl. 480 mg20 tabl.Rp5909990076512
10)BGroseptol tabl. 120 mg20 tabl.Rp5909990118014
11)BGroseptol tabl. 480 mg20 tabl.Rp5909990118113
12)BSeptrin zawiesina doustna 240 mg/5 ml1 fl. 100 mlRp5909990677818
13)BSeptrin tabl. 480 mg20 tabl.Rp5909990327713
14)BTwo-Septol tabl. 480 mg20 tabl.Rp5909990826810

106. Sultamicillinum

1)BUnasyn proszek do sporządzania zawiesiny doustnej 250 mg/5 ml1 fl. 70 mlRp5909990065219
2)BUnasyn tabl. powl. 375 mg12 tabl.Rp5909990065110

107. Terbinafinum

1)BLamisil tabl. 125 mg14 tabl.Rp5909990173112
2)BLamisil tabl. 250 mg14 tabl.Rp5909990173211

108. Thioridazinum

1)B ΔThioridazin draż. 10 mg30 draż.Rp5909990106219
2)B ΔThioridazin draż. 25 mg20 draż.Rp5909990113019
3)B ΔThioridazin draż. 100 mg20 draż.Rp5909990106318
4)B ΔThioridazin prolongatum tabl. o przedłużonym działaniu 200 mg20 tabl.Rp5909990107339

109. Ticlopidinum

1)BAclotin tabl. powl. 250 mg20 tabl.Rp5909990667116
2)BIfapidin tabl. powl. 250 mg20 tabl.Rp5909990797110
3)BTiclid tabl. powl. 250 mg20 tabl.Rp5909990036110
4)BTiclo tabl. powl. 250 mg20 tabl.Rp5909990450510

110. Tinidazolum

1)BTinidazolum tabl. powl. 500 mg4 tabl.Rp5909990206117

111. Tocopherolum + Tretinoinum

1)Atrederm 0,025% płyn do stosowania na skórę1 fl. 60 mlRp5909990231010
2)Atrederm 0,05% płyn do stosowania na skórę 0,05%1 fl. 60 mlRp5909990136810
3)Atrederm 0,1% płyn do stosowania na skórę1 fl. 20 mlRp5909990231119

112. Todralazini hydrochloridum

1)BBinazin tabl. 20 mg30 tabl.Rp5909990232512

113. Tramadolum

1)B ΔSlovadol, Tramadol 50-Slovakofarma kapsułki 50 mg20 kaps.Rp5909990827527
2)B ΔSlovadol, Tramadol-Slovakofarma krople doustne, roztwór 100 mg/1 ml1 op. 10 mlRp5909990839612
3)B ΔTramadol czopki doodbytnicze 100 mg5 szt.Rp5909990150113
4)B ΔTramadol roztwór do wstrzykiwań podskórnych, domięśniowych, dożylnych 50 mg/ml5 amp. 1 mlRp5909990337118
5 amp. 2 mlRp5909990337125
5)B ΔTramadol kapsułki 50 mg20 kaps.Rp5909990313716
6)B ΔTramadol kapsułki 50 mg20 kaps.Rp5909990294619
7)B ΔTramadol krople doustne, roztwór 100 mg/ml1 fl. 10 mlRp5909990294718
8)B ΔTramadol kapsułki 50 mg20 kaps. w blistrachRp5909990831210
20 kaps. w słoikuRp5909990831227
9)B ΔTramadol-Lannacher roztwór do wstrzykiwań 50 mg/ml5 amp. 1 mlRp5909990827817
5 amp. 2 mlRp5909990827824
10)B ΔTramadol-Lannacher czopki 100 mg5 szt.Rp5909990827916
11)B ΔTramadol-Lannacher tabl. powl. 50 mg10 tabl.Rp5909990828012
20 tabl.Rp5909990828029
30 tabl.Rp5909990828036
12)B ΔTramadol-Lannacher krople doustne 100 mg/ml1 butelka 10 mlRp5909990828111
13)B ΔTramal czopki 100 mg5 szt.Rp5909990370412
14)B ΔTramal czopki doodbytnicze 100 mg5 szt.Rp5909990253715
15)B ΔTramal roztwór do wstrzykiwań 50 mg/ml5 amp. 1 mlRp5909990253814
5 amp. 2 mlRp5909990253821
16)B ΔTramal kapsułki 50 mg20 kaps.Rp5909990253616
17)B ΔTramal kapsułki 50 mg20 kaps.Rp5909990206216
18)B ΔTramal krople doustne, roztwór 100 mg/ml1 fl. 10 mlRp5909990253913
1 fl. 96 ml z dozownikiemRp5909990253920
19)B ΔTramal krople doustne, roztwór 100 mg/ml1 fl. 10 mlRp5909990039715
1 fl. 96 ml z dozownikiemRp5909990039722
20)B ΔTramal 100 roztwór do wstrzykiwań 50 mg/1 ml5 amp. 2 mlRp5909990033317
21)B ΔTramal 50 roztwór do wstrzykiwań 50 mg/1 ml5 amp. 1 mlRp5909990033218
22)B ΔTramal Retard 100 tabl. o przedłużonym uwalnianiu 100 mg10 tabl.Rp5909990786213
30 tabl.Rp5909990786220
50 tabl.Rp5909990786237
23)B ΔTramal Retard 100 tabl. powl. o przedłużonym uwalnianiu 100 mg10 tabl. w blistrachRp5909990408313
30 tabl. w blistrachRp5909990408320
50 tabl. w blistrachRp5909990408337
10 tabl. w fiolceRp5909990408344
30 tabl. w fiolceRp5909990408351
50 tabl. w fiolceRp5909990408368
24)B ΔTramal Retard 150 tabl. o przedłużonym uwalnianiu 150 mg10 tabl.Rp5909990786312
30 tabl.Rp5909990786329
50 tabl.Rp5909990786336
25)B ΔTramal Retard 150 tabl. powl. o przedłużonym uwalnianiu 150 mg10 tabl. w blistrachRp5909990408412
30 tabl. w blistrachRp5909990408429
50 tabl. w blistrachRp5909990408436
10 tabl. w fiolceRp5909990408443
30 tabl. w fiolceRp5909990408450
50 tabl. w fiolceRp5909990408467
26)B ΔTramal Retard 200 tabl. o przedłużonym uwalnianiu 200 mg10 tabl.Rp5909990786411
30 tabl.Rp5909990786428
50 tabl.Rp5909990786435
27)B ΔTramal Retard 200 tabl. powl. o przedłużonym uwalnianiu 200 mg10 tabl. w blistrachRp5909990408511
30 tabl. w blistrachRp5909990408528
50 tabl. w blistrachRp5909990408535
10 tabl. w fiolceRp5909990408542
30 tabl. w fiolceRp5909990408559
50 tabl. w fiolceRp5909990408566

114. Trandolaprilum

1)BGopten 0,5 kapsułki 0,5 mg40 kaps.Rp5909990358519
2)BGopten 2,0 kapsułki 2 mg28 kaps.Rp5909990358410

115. Triamcinolonum

1)BPolcortolon 0,1% krem 1 mg/g1 op. 15 gRp5909990298419
2)BPolcortolon 0,1% maść 1 mg/g1 op. 15 gRp5909990275618

Objaśnienie oznaczeń:

Rp lek wydawany z apteki na receptę;

Rpw lek wydawany z apteki na podstawie recepty z kopią na blankietach różowych;

LzRp lek, który może być również wydany na podstawie recepty lekarskiej dla kontynuowania leczenia poszpitalnego;

LzRpw lek, który może być również wydany na podstawie recepty z kopią na blankietach różowych, dla kontynuowania leczenia poszpitalnego

A lek bardzo silnie działający;

B lek silnie działający;

N lek zaliczany do leków odurzających z grupy I (wydawanie z apteki - patrz Rpw.);

Θ lek silnie upośledzający sprawność psychofizyczną; bezwzględny zakaz prowadzenia pojazdów i obsługiwania urządzeń mechanicznych w ruchu przez 24 godziny po zastosowaniu;

Δ lek, który może wpływać upośledzająco na sprawność psychofizyczną; jeżeli przepisana dawka i droga podania wskazują, że w okresie stosowania może pojawić się wyraźne upośledzenie sprawności psychofizycznej, to należy udzielić pacjentowi wskazówek co do zachowania szczególnej ostrożności w zakresie prowadzenia pojazdów lub obsługiwania urządzeń mechanicznych w ruchu bądź uprzedzić o konieczności czasowego zaniechania takich czynności (w tekście - z przyczyn technicznych nie umieszczono pionowej kreski, jak przy znaku ostrzegawczym na opakowaniu leków);

Kod EAN13 - trzynastocyfrowy kod kreskowy nadany każdemu zarejestrowanemu opakowaniu leku wpisanemu do Rejestru Środków Farmaceutycznych i Materiałów Medycznych prowadzonego przez ministra właściwego do spraw zdrowia, identyfikujący to opakowanie;

PSM - wpływ na sprawność psychofizyczną.

W przypadku, gdy w rubryce "Nazwa handlowa, postać i dawka leku" wpisano dwie nazwy handlowe, nazwa podana po przecinku jest dotychczasową nazwą handlową leku.

* Z dniem 1 kwietnia 2003 r. nin. rozporządzenie traci moc w zakresie, w jakim pozostaje w sprzeczności z ustawą z dnia 23 stycznia 2003 r. o powszechnym ubezpieczeniu w Narodowym Funduszu Zdrowia (Dz.U.03.45.391), zgodnie z art. 221 tej ustawy.
1 Załącznik Nr 1 zmieniony przez § 1 lit. A rozporządzenia z dnia 5 czerwca 2002 r. (Dz.U.02.88.799) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 12 lipca 2002 r.
2 Załącznik Nr 2 zmieniony przez § 1 lit. B rozporządzenia z dnia 5 czerwca 2002 r. (Dz.U.02.88.799) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 12 lipca 2002 r.
3 Załącznik Nr 3 zmieniony przez § 1 lit. C rozporządzenia z dnia 5 czerwca 2002 r. (Dz.U.02.88.799) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 12 lipca 2002 r.