Dziennik Ustaw

Dz.U.2002.133.1124

| Akt obowiązujący
Wersja od: 24 sierpnia 2007 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ZDROWIA
z dnia 19 lipca 2002 r.
w sprawie wykazu granicznych stacji sanitarno-epidemiologicznych.

Na podstawie art. 10 ust. 5 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 1998 r. Nr 90, poz. 575, Nr 106, poz. 668 i Nr 117, poz. 756, z 1999 r. Nr 70, poz. 778, z 2000 r. Nr 12, poz. 136 i Nr 120, poz. 1268, z 2001 r. Nr 11, poz. 84, Nr 29, poz. 320, Nr 42, poz. 473, Nr 63, poz. 634, Nr 125, poz. 1367, Nr 126, poz. 1382 i Nr 128, poz. 1407 i 1408 oraz z 2002 r. Nr 37, poz. 329 i Nr 74, poz. 676) zarządza się, co następuje:
§  1.  Ustala się wykaz granicznych stacji sanitarno-epidemiologicznych, terytorialny zakres działania oraz siedziby państwowych granicznych inspektorów sanitarnych właściwych dla obszarów przejść granicznych drogowych, kolejowych, lotniczych, rzecznych i morskich, portów lotniczych i morskich oraz jednostek pływających na obszarze wód terytorialnych, które znajdują się na terenie działania danej stacji:
1) 1  (uchylony),
2) 2  Graniczna Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Koroszczynie kierowana przez Państwowego Granicznego Inspektora Sanitarnego z siedzibą w Koroszczynie właściwego dla miasta na prawach powiatu Biała Podlaska oraz powiatów bialskiego, łukowskiego, parczewskiego, radzyńskiego, ryckiego w województwie lubelskim,
3) 3  Graniczna Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Dorohusku kierowana przez Państwowego Granicznego Inspektora Sanitarnego z siedzibą w Dorohusku właściwego dla miasta na prawach powiatu Chełma, miasta na prawach powiatu Lublina oraz powiatów chełmskiego, krasnostawskiego, lubartowskiego, lubelskiego, łęczyńskiego, opolskiego, puławskiego, świdnickiego, włodawskiego w województwie lubelskim,
4) 4  Graniczna Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Hrebennem kierowana przez Państwowego Granicznego Inspektora Sanitarnego z siedzibą w Hrebennem właściwego dla miasta na prawach powiatu Zamościa oraz powiatów biłgorajskiego, hrubieszowskiego, janowskiego, kraśnickiego, tomaszowskiego, zamojskiego w województwie lubelskim,
5-7) 5  (uchylone),
8) Graniczna Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Warszawie kierowana przez Państwowego Granicznego Inspektora Sanitarnego z siedzibą w Warszawie właściwego dla województwa mazowieckiego,
9) 6  (uchylony),
10) Graniczna Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Przemyślu kierowana przez Państwowego Granicznego Inspektora Sanitarnego z siedzibą w Przemyślu właściwego dla województwa podkarpackiego,
11) Graniczna Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Suwałkach kierowana przez Państwowego Granicznego Inspektora Sanitarnego z siedzibą w Suwałkach właściwego dla województwa podlaskiego,
12) Graniczna Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Gdyni kierowana przez Państwowego Granicznego Inspektora Sanitarnego z siedzibą w Gdyni właściwego dla województwa pomorskiego,
13) 7  (uchylony),
14) Graniczna Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Elblągu kierowana przez Państwowego Granicznego Inspektora Sanitarnego z siedzibą w Elblągu właściwego dla województwa warmińsko-mazurskiego,
15) 8  Graniczna Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Świnoujściu kierowana przez Państwowego Granicznego Inspektora Sanitarnego z siedzibą w Świnoujściu właściwego dla miasta na prawach powiatu Świnoujścia, miasta na prawach powiatu Koszalina oraz powiatów białogardzkiego, goleniowskiego z wyjątkiem Portu Lotniczego Szczecin-Goleniów, gryfickiego, kamieńskiego, kołobrzeskiego, koszalińskiego, sławieńskiego, świdwińskiego w województwie zachodniopomorskim,
16) 9  Graniczna Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Szczecinie kierowana przez Państwowego Granicznego Inspektora Sanitarnego z siedzibą w Szczecinie właściwego dla miasta na prawach powiatu Szczecina oraz powiatów choszczeńskiego, drawskiego, gryfińskiego, łobeskiego, myśliborskiego, polickiego, pyrzyckiego, stargardzkiego, szczecineckiego, wałeckiego oraz Portu Lotniczego Szczecin-Goleniów w województwie zachodniopomorskim.
§  2.  Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2003 r.
1 § 1 pkt 1 uchylony przez § 1 rozporządzenia z dnia 29 listopada 2005 r. (Dz.U.05.250.2114) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 31 stycznia 2006 r.
2 § 1 pkt 2 zmieniony przez § 1 pkt 1 rozporządzenia z dnia 27 lutego 2004 r. (Dz.U.04.43.407) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 31 marca 2004 r.
3 § 1 pkt 3 zmieniony przez § 1 pkt 2 rozporządzenia z dnia 27 lutego 2004 r. (Dz.U.04.43.407) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 31 marca 2004 r.
4 § 1 pkt 4 zmieniony przez § 1 pkt 3 rozporządzenia z dnia 27 lutego 2004 r. (Dz.U.04.43.407) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 31 marca 2004 r.
5 § 1 pkt 5-7 uchylone przez § 1 rozporządzenia z dnia 29 listopada 2005 r. (Dz.U.05.250.2114) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 31 stycznia 2006 r.
6 § 1 pkt 9 uchylony przez § 1 pkt 4 rozporządzenia z dnia 27 lutego 2004 r. (Dz.U.04.43.407) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 31 marca 2004 r.
7 § 1 pkt 13 uchylony przez § 1 rozporządzenia z dnia 29 listopada 2005 r. (Dz.U.05.250.2114) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 31 stycznia 2006 r.
8 § 1 pkt 15 zmieniony przez § 1 rozporządzenia z dnia 17 lipca 2007 r. (Dz.U.07.144.1016) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 24 sierpnia 2007 r.
9 § 1 pkt 16 zmieniony przez § 1 rozporządzenia z dnia 17 lipca 2007 r. (Dz.U.07.144.1016) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 24 sierpnia 2007 r.