Dziennik Ustaw

Dz.U.1922.15.137

| Akt utracił moc
Wersja od: 10 marca 1922 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA SKARBU ORAZ MINISTRA PRZEMYSŁU I HANDLU
z dnia 25 lutego 1922 r.
przedmiocie wyjątkowego zwolnienia od cła względnie zniżenia mnożnika celnego od towarów żywnościowych, odzieżowych i obuwia na okres 6 tygodni

Na mocy uchwały Sejmu Ustawodawczego z dn. 1 sierpnia 1919 r. i uchwały Rady Ministrów z dn. 26 maja 1919 r. zarządza się co następuje:
§  1. Na okres 6 tygodni od dnia ogłoszenia niniejszego rozporządzenia zawiesza się pobieranie cła od przywożonych z zagranicy następujących towarów, objętych taryfą celną (Dz. U. R. P. r. 1919 № 95, poz. 510):
Poz. 2 p. 1, 2.
i uwagaryż
Poz. 3 p. 1, 2, 3mąka (oprócz ziemniaczanej),
i uwagakasza.
Z poz. 4 p. 2
i uwagawermiszel i makarony.
Poz. 5 p. 1 lit. b.warzywa i okopowe świeże, oddzielnie niewymienione.
Poz. 5 p. 2warzywa i okopowe: solone, moczone i kwaszone w opakowaniu niehermetycznem.
Poz. 8ziemniaki suszone, płatki, krajanka mielona i niemielona.
Z poz. 13Konserwy ze śledzi niezawierające oliwy.
Poz. 24 p. 4mleko zgęszczone, mączka mleczna z cukrem lub bez.
Poz. 34 p. 2mięso gotowane, suszone, wędzone i marynowane, również peklowane i marynowane w puszkach hermetycznie zamkniętych.
Poz. 35 p. 2sery oprócz wykwintnych w opakowaniu detalicznem.
Poz. 36masło krowie i owcze.
Poz. 37 p. 3ryby solone, wędzone i suszone oprócz oddzielnie wymienionych.
Poz. 37 p, 4 b.śledzie wędzone.
Poz. 39 p. 1artykuły spożywcze oddzielnie niewymienione (oprócz melasy).
Z poz. 51 p. 1 b.szmalec.
Z poz. 51 p. 5jadalne margaryna i sztuczne masło.
§  2. Ma okres 6 tygodni od dnia ogłoszenia niniejszego rozporządzenia ustanawia się dopłatę do cła (agio) 4.900% (mnożnik stawek celnych 50) dla następujących towarów przywożonych z zagranicy, a objętych taryfą celną (Dz. U. R. P. z 1919 № 95, poz. 510):
Poz. 57 p. 1 a, b, cwszelkie obuwie, którego para waży powyżej 600 gr. włącznie.
Z poz. 57 p. 2obuwie (oprócz lakierowanego, z materji jedwabnej), którego para waży mniej niż 600 gr. wyłącznie.
Z poz. 205 p. 1 c, dodzież, bielizna, również pończochy, skarpetki dziane.
uwaga
Z poz. 209 p. 1 abielizna i odzież zwykła z tkanin objętych poz.: 187, 188, 192, 199, 200.
§  3. Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.