§ 6. - Wydawanie i cofanie zezwoleń na prowadzenie w ramach działalności statutowej placówki zapewniającej całodobową opiekę.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2005.86.740

Akt utracił moc
Wersja od: 17 maja 2005 r.
§  6. 
1. 
Zezwolenie jest wydawane na czas określony albo nieokreślony zgodnie z wnioskiem podmiotu występującego o zezwolenie.
2. 
W przypadku braku gwarancji stałego zapewnienia spełniania standardów określonych w art. 68 ustawy, zezwolenie jest wydawane z urzędu na czas określony.