Wycofanie przez Turcję zastrzeżenia do rozdziału IV Konwencji celnej dotyczącej międzynarodowego przewozu towarów z zastosowaniem karnetów TIR (Konwencji TIR), sporządzonej w Genewie dnia 15 stycznia 1959 r.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1975.4.22

| Akt jednorazowy
Wersja od: 13 lutego 1975 r.

OŚWIADCZENIE RZĄDOWE
z dnia 27 stycznia 1975 r.
w sprawie wycofania przez Turcję zastrzeżenia do rozdziału IV Konwencji celnej dotyczącej międzynarodowego przewozu towarów z zastosowaniem karnetów TIR (Konwencji TIR), sporządzonej w Genewie dnia 15 stycznia 1959 r.

Podaje się niniejszym do wiadomości, że zgodnie z artykułem 45 ustęp 4 Konwencji celnej dotyczącej międzynarodowego przewozu towarów z zastosowaniem karnetów TIR (Konwencji TIR), sporządzonej w Genewie dnia 15 stycznia 1959 r. (Dz. U. z 1962 r. Nr 22, poz. 96), Rząd Turcji powiadomił dnia 12 lutego 1974 r. Sekretarza Generalnego Organizacji Narodów Zjednoczonych o wycofaniu zastrzeżenia do rozdziału IV tej konwencji, złożonego podczas składania dokumentu przystąpienia do powyższej konwencji (Dz. U. z 1966 r. Nr 22, poz. 145).