Dziennik Ustaw

Dz.U.1922.47.423

| Akt utracił moc
Wersja od: 29 czerwca 1922 r.
§  6. Słowa "w myśl niniejszego rozporządzenia" w § 3 rozporządzenia z dnia 3 września 1921 r. (Dz. U. R. P. № 79 poz. 548) tudzież wszystkie sprzeczne z niniejszem rozporządzeniem postanowienia zostają uchylone.