Dziennik Ustaw

Dz.U.1922.47.423

| Akt utracił moc
Wersja od: 29 czerwca 1922 r.
§  5. Dostarczenie gminom przez polską dyrekcję ubezpieczeń wzajemnych rejestrów poborowych, przewidzianych w § 2 rozporządzenia z dnia 23 grudnia 1921 r. nastąpić może dopiero na zasadzie decyzji Rady Nadzorczej, ukonstytuowanej w myśl § 3 niniejszego rozporządzenia i z zachowaniem warunków przewidzianych w ust. 2 art. 42 ustawy z dnia 23 czerwca 1921 r.