Dziennik Ustaw

Dz.U.1922.47.423

| Akt utracił moc
Wersja od: 29 czerwca 1922 r.
§  4. Oddziały polskiej dyrekcji ubezpieczeń wzajemnych przewidziane w § 1 rozporządzenia z dnia 23 grudnia 1921 r. wykonują czynności przygotowawcze związane z wykonaniem przymusu ubezpieczeniowego w myśl art. 2 ustawy z dnia 23 czerwca 1921 r. Za czynności przygotowawcze uważa się organizację personalną i biurową, oszacowanie budynków w myśl art. 3 cytowanej ustawy i zestawienie odnośnych rejestrów poborowych. Tam jednakże gdzie przez polską dyrekcję ubezpieczeń wzajemnych zostały ubezpieczenia ostatecznie zawarte przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia, pozostają w mocy nabyte wskutek tego prawa ubezpieczonych.