Dziennik Ustaw

Dz.U.1922.47.423

| Akt utracił moc
Wersja od: 29 czerwca 1922 r.
§  3. Wybrani na zasadzie niniejszego rozporządzenia radcowie, wraz z radcami już wybranymi na zasadzie rozporządzenia z dnia 3 września 1921 r. ukonstytuują się jako Rada Nadzorcza polskiej dyrekcji ubezpieczeń wzajemnych, przewidziana art. 18 ustawy z dnia 23 czerwca 1921 r. Dzień i miejsce ukonstytuowania Rady Nadzorczej wyznaczy Minister Skarbu po otrzymaniu sprawozdań poszczególnych izb skarbowych o dokonaniu wyborów i zawiadomi o tem listami imiennemi poszczególnych członków.