Dziennik Ustaw

Dz.U.1922.47.423

| Akt utracił moc
Wersja od: 29 czerwca 1922 r.
§  1. Przewidziane w art. 25 ustawy z dnia 23 czerwca 1921 r. (Dz. U. R. P. № 64 poz. 395) wybory radców ubezpieczeniowych na terenach województw: krakowskiego, lwowskiego, stanisławowskiego, tarnopolskiego, nowogródzkiego, poleskiego, wołyńskiego oraz powiatów: białowieskiego, grodzieńskiego i wołkowyskiego województwa białostockiego należy odbyć w tych powiatach, gdzie samorząd powiatowy już istnieje w ciągu ośmiu tygodni od wejścia w życie niniejszego rozporządzenia. W ciągu następnych czterech tygodni radcowie ubezpieczeniowi upełnomocnieni przez sejmiki, względnie rady powiatowe odbędą zjazd w miejscu siedziby województwa, gdzie drogą tajnego głosowania wybiorą w myśl art. 27 ustawy z dnia 23 czerwca 1921 r. członków Rady Nadzorczej i ich zastępców. Za ubezpieczonych w myśl ustawy z dnia 23 czerwca 1921 roku, a tem samem uprawnionych do wyboru radców ubezpieczeniowych, uważa się właścicieli tych nieruchomości, na które rozciąga się przymus ubezpieczeniowy.