§ 8. - Współdziałanie organów i instytucji państwowych oraz organizacji społecznych w zakresie zwalczania chorób wenerycznych.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1971.5.60

| Akt utracił moc
Wersja od: 17 marca 1971 r.
§  8.
Zakłady pracy, których pracownicy zostali objęci jednorazowym badaniem lekarskim mającym na celu wykrywanie zachorowań na choroby weneryczne, są obowiązane:
1)
organizować akcję uświadamiającą o konieczności poddania się takim badaniom,
2)
dopilnować, aby wszyscy pracownicy wypełnili ten obowiązek,
3)
zapewnić odpowiednie pomieszczenia, jeżeli badania mają być przeprowadzone na terenie zakładu pracy, lub zorganizować dowóz pracowników do zakładu leczniczo-zapobiegawczego przeprowadzającego badania, jeżeli znajduje się on w znacznej odległości od zakładu pracy.