[Obowiązek podpisania biznesplanu przez osobę świadczącą usługi w zakresie przygotowania dokumentacji niezbędnej do uzyskania... - Dz.U.2022.1234 t.j. - OpenLEX

Art. 23a. - [Obowiązek podpisania biznesplanu przez osobę świadczącą usługi w zakresie przygotowania dokumentacji niezbędnej do uzyskania pomocy] - Wspieranie rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2022.1234 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 18 czerwca 2022 r.
Art.  23a.  [Obowiązek podpisania biznesplanu przez osobę świadczącą usługi w zakresie przygotowania dokumentacji niezbędnej do uzyskania pomocy]

W przypadku działań i poddziałań, o których mowa w art. 3 ust. 1 pkt 4 lit. a i b oraz pkt 6 lit. a-c, jeżeli dołączony do wniosku o przyznanie pomocy biznesplan został sporządzony w ramach świadczenia usług polegających na przygotowaniu dokumentów niezbędnych do ubiegania się o przyznanie pomocy przez osobę inną niż ubiegająca się o przyznanie pomocy, biznesplan musi być podpisany przez tę osobę.