[Współpraca zarządzającego obszarem ze szkołami ponadgimnazjalnymi] - Art. 42. - Wspieranie nowych inwestycji. - Dz.U.2020.1752 t.j. - OpenLEX

Art. 42. - [Współpraca zarządzającego obszarem ze szkołami ponadgimnazjalnymi] - Wspieranie nowych inwestycji.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2020.1752 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 1 stycznia 2022 r.
Art.  42.  [Współpraca zarządzającego obszarem ze szkołami ponadgimnazjalnymi]

Przepis art. 7 ust. 2 pkt 8 lit. a stosuje się odpowiednio do szkół ponadgimnazjalnych do czasu zakończenia kształcenia w tych szkołach.