[Obowiązki związane z prowadzeniem ksiąg podatkowych przez przedsiębiorców korzystających ze wsparcia] - Art. 19. - Wspieranie... - Dz.U.2020.1752 t.j. - OpenLEX

Art. 19. - [Obowiązki związane z prowadzeniem ksiąg podatkowych przez przedsiębiorców korzystających ze wsparcia] - Wspieranie nowych inwestycji.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2020.1752 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 1 stycznia 2022 r.
Art.  19.  [Obowiązki związane z prowadzeniem ksiąg podatkowych przez przedsiębiorców korzystających ze wsparcia]

Przedsiębiorcy korzystający z pomocy publicznej, o której mowa w art. 3, są obowiązani do prowadzenia ksiąg podatkowych oraz przechowują księgi i związane z ich prowadzeniem dokumenty do czasu upływu terminu przedawnienia roszczeń związanych ze zwrotem pomocy publicznej, określonego w art. 18 ust. 5.