Dziennik Ustaw

Dz.U.2019.2138 t.j.

| Akt obowiązujący
Wersja od: 19 stycznia 2021 r.
Art.  25.  [Poinformowanie kredytodawców o wysokości i terminie wpłaty pierwszej składki do Funduszu Wsparcia Kredytobiorców]

Rada Funduszu informuje kredytodawców o wysokości i terminie wpłaty pierwszej składki do Funduszu w terminie miesiąca od dnia wejścia w życie art. 14 i art. 15.