Dziennik Ustaw

Dz.U.1920.22.123

| Akt utracił moc
Wersja od: 14 marca 1920 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTERSTWA SPRAW WOJSKOWYCH I MINISTERSTWA SPRAW WEWNĘTRZNYCH
z dnia 11 marca 1920 r.
w przedmiocie wprowadzenia obowiązku osobistych świadczeń wojennych dla zabezpieczenia ruchu Elektrowni Warszawskiej.

Na podstawie art. 1 i 3 ustawy z dn. 25 lipca 1919 r. o osobistych świadczeniach wojennych Dz. Ust. № 67, poz. 401 powołuje się do osobistych świadczeń wojennych osoby, potrzebne do zabezpieczenia ruchu będącej pod zarządem wojskowym Elektrowni Warszawskiej.
Obowiązani do wymienionych świadczeń osobistych będą wezwani po - imiennie przez Ministra Spraw Wojskowych lub upoważnione przez niego władze wojskowe.