Dziennik Ustaw

Dz.U.1942.10.21

| Akt utracił moc
Wersja od: 30 listopada 1942 r.

DEKRET
PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ
z dnia 19 listopada 1942 r.
o wprowadzeniu nazwy "Minister Obrony Narodowej" oraz "Ministerstwo Obrony Narodowej".

Na podstawie art. 25 ust. (5) i 63 ust. (1) ustawy konstytucyjnej stanowię co następuje:
Art.  1.

Nazwę "Minister Spraw Wojskowych" zmienia się na nazwę "Minister Obrony Narodowej", a nazwę "Ministerstwo Spraw Wojskowych" - na nazwę "Ministerstwo Obrony Narodowej".

Art.  2.

Dekret niniejszy wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.