Art. 21. - Wojewoda i administracja rządowa w województwie.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2023.190 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 27 stycznia 2023 r.
Art.  21. 

(uchylony).