§ 5. - Wnioski o wypłatę zaliczki z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych. - Dz.U.2017.2027 - OpenLEX

§ 5. - Wnioski o wypłatę zaliczki z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2017.2027

Akt obowiązujący
Wersja od: 31 października 2017 r.
§  5. 
Marszałek województwa, o którym mowa w art. 15 ust. 3 ustawy, zatwierdza wysokość zaliczki do wypłaty z Funduszu oraz zawiadamia:
1)
pracownika - w przypadku postępowania wszczętego na podstawie wniosku pracownika,
2)
pracodawcę i pracowników - w przypadku postępowania wszczętego na podstawie wniosku pracodawcy

- o wysokości zaliczki i terminie wypłaty tej zaliczki oraz dokonuje wypłaty na wskazane przez pracowników rachunki albo przekazem pocztowym.