§ 5. - Wniosek o udzielenie cudzoziemcowi zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2014.569

Akt obowiązujący
Wersja od: 30 kwietnia 2014 r.
§  5.
1.
Dane, które są umieszczane w karcie pobytu, utrwala się w systemie teleinformatycznym.
2.
W przypadku gdy pobranie od cudzoziemca odcisków linii papilarnych było fizycznie niemożliwe, informację o braku odcisków linii papilarnych z podaniem przyczyny braku możliwości pobrania odcisków linii papilarnych utrwala się w systemie teleinformatycznym.
3.
Przekazanie danych i informacji, o których mowa w ust. 1 i 2, do spersonalizowania karty pobytu następuje za pośrednictwem systemu teleinformatycznego.