Art. 3. - WMG-Polska. Umowa dotycząca wzajemnego wykonywania orzeczeń sądowych. Gdańsk.1925.11.28.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1927.55.490

| Akt utracił moc
Wersja od: 2 lipca 1927 r.
Art.  3.

Na podstawie orzeczeń jednej Strony, będzie prowadzona egzekucja na obszarze drugiej Strony dopiero wówczas, gdy dopuszczalność egzekucji będzie orzeczona wyrokiem wykonawczym.