Dziennik Ustaw

Dz.U.1956.54.249

| Akt utracił moc
Wersja od: 3 grudnia 1958 r.
§  4.
1. Sprawy objęte zakresem działania Centralnego Urzędu Kinematografii przechodzą do właściwości Ministra Kultury i Sztuki.
2. Uprawnienia Prezesa Rady Ministrów oraz Prezesa Centralnego Urzędu Kinematografii wynikające z ustawy z dnia 15 grudnia 1951 r. o kinematografii (Dz. U. Nr 66, poz. 452) przechodzą do zakresu działania Ministra Kultury i Sztuki.