Dziennik Ustaw

Dz.U.1956.54.249

| Akt utracił moc
Wersja od: 3 grudnia 1958 r.
§  1.
1. Sprawy objęte zakresem działania Centralnego Urzędu Geodezji i Kartografii przechodzą do właściwości Ministra Spraw Wewnętrznych.
2. Uprawnienia Prezesa Rady Ministrów oraz Prezesa Centralnego Urzędu Geodezji i Kartografii wynikające z dekretu z dnia 13 czerwca 1956 r. o państwowej służbie geodezyjnej i kartograficznej (Dz. U. Nr 25, poz. 115) przechodzą do zakresu działania Ministra Spraw Wewnętrznych.