Dziennik Ustaw

Dz.U.1922.22.185

| Akt utracił moc
Wersja od: 3 kwietnia 1922 r.

ROZPORZĄDZENIE
RADY MINISTRÓW
z dnia 13 marca 1922 r.
o włączeniu gminy Piotrkowice do powiatu Konińskiego.

Na zasadzie art. 1 ustawy z dnia 7 lipca 1921 r. w przedmiocie dokonywania zmian granic powiatów na obszarach b. dzielnicy rosyjskiej i austrjacko-węgierskiej, jak również dokonywania na obszarze b. dzielnicy austrjacko-węgierskiej zmian obszaru działania samorządowych reprezentacji powiatowych (Dz. U. R. P. № 64 poz. 400) zarządza się co następuje:
§  1. Gminę Piotrkowice wyłącza się z powiatu kolskiego i włącza się do konińskiego z wyjątkiem wsi Dąbrowa, która pozostaje w powiecie kolskim i w obrębie tego powiatu zostaje przyłączona do gminy Sompolno.
§  2. Wykonanie niniejszego rozporządzenia powierza się Ministrowi Spraw Wewnętrznych.
§  3. Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.